Anonsen Eftf. AS
Juridisk navn:  Anonsen Eftf. AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69183439
Grimsrødhøgda 50 Grimsrødhøgda 50 Fax: 69183441
1786 Halden 1786 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 860753642
Aksjekapital: 111.712 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/13/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Wican Regnskap Halden As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.97%
Resultat  
  
2328.57%
Egenkapital  
  
16.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.508.000 7.212.000 8.178.000 7.250.000 6.248.000
Resultat: 624.000 -28.000 380.000 189.000 325.000
Egenkapital: 1.036.000 890.000 912.000 815.000 751.000
Regnskap for  Anonsen Eftf. AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.508.000 7.212.000 8.178.000 7.250.000 6.248.000
Driftskostnader -7.841.000 -7.192.000 -7.744.000 -7.012.000 -5.897.000
Driftsresultat 666.000 20.000 435.000 238.000 352.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -49.000 -55.000 -50.000 -27.000
Finans -43.000 -49.000 -55.000 -50.000 -27.000
Resultat før skatt 624.000 -28.000 380.000 189.000 325.000
Skattekostnad -137.000 6.000 -84.000 -44.000 -79.000
Årsresultat 486.000 -22.000 297.000 145.000 246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 527.000 737.000 975.000 1.017.000 594.000
Sum omløpsmidler 3.042.000 2.083.000 2.345.000 1.848.000 1.740.000
Sum eiendeler 3.569.000 2.820.000 3.320.000 2.865.000 2.334.000
Sum opptjent egenkapital 924.000 778.000 800.000 704.000 639.000
Sum egenkapital 1.036.000 890.000 912.000 815.000 751.000
Sum langsiktig gjeld 675.000 761.000 842.000 918.000 449.000
Sum kortsiktig gjeld 1.858.000 1.170.000 1.566.000 1.131.000 1.134.000
Sum gjeld og egenkapital 3.569.000 2.821.000 3.320.000 2.865.000 2.334.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.502.000 7.154.000 8.142.000 7.204.000 6.214.000
Andre inntekter 6.000 59.000 36.000 46.000 34.000
Driftsinntekter 8.508.000 7.212.000 8.178.000 7.250.000 6.248.000
Varekostnad -2.058.000 -1.862.000 -2.336.000 -1.779.000 -1.520.000
Lønninger -4.470.000 -3.928.000 -4.034.000 -3.982.000 -3.287.000
Avskrivning -247.000 -246.000 -281.000 -250.000 -191.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.066.000 -1.156.000 -1.093.000 -1.001.000 -899.000
Driftskostnader -7.841.000 -7.192.000 -7.744.000 -7.012.000 -5.897.000
Driftsresultat 666.000 20.000 435.000 238.000 352.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -49.000 -55.000 -50.000 -27.000
Finans -43.000 -49.000 -55.000 -50.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -340.000 -200.000 -80.000 -200.000
Årsresultat 486.000 -22.000 297.000 145.000 246.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 24.000 17.000 17.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 487.000 713.000 958.000 1.000.000 566.000
Sum varige driftsmidler 487.000 713.000 958.000 1.000.000 566.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 527.000 737.000 975.000 1.017.000 594.000
Varebeholdning 538.000 406.000 398.000 341.000 313.000
Kundefordringer 1.316.000 1.038.000 750.000 1.045.000 945.000
Andre fordringer 43.000 38.000 49.000 45.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.144.000 601.000 1.148.000 416.000 482.000
Sum omløpsmidler 3.042.000 2.083.000 2.345.000 1.848.000 1.740.000
Sum eiendeler 3.569.000 2.820.000 3.320.000 2.865.000 2.334.000
Sum opptjent egenkapital 924.000 778.000 800.000 704.000 639.000
Sum egenkapital 1.036.000 890.000 912.000 815.000 751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 675.000 761.000 842.000 918.000 449.000
Leverandørgjeld 173.000 311.000 285.000 201.000 124.000
Betalbar skatt 153.000 2.000 84.000 33.000 70.000
Skyldig offentlige avgifter 674.000 449.000 499.000 378.000 345.000
Utbytte -340.000 -200.000 -80.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 518.000 407.000 499.000 440.000 394.000
Sum kortsiktig gjeld 1.858.000 1.170.000 1.566.000 1.131.000 1.134.000
Sum gjeld og egenkapital 3.569.000 2.821.000 3.320.000 2.865.000 2.334.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.184.000 913.000 779.000 717.000 606.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.5 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3
Soliditet 29.0 31.5 27.5 28.5 32.2
Resultatgrad 7.8 0.3 5.3 3.3 5.6
Rentedekningsgrad 15.5 0.4 7.9 4.8 1
Gjeldsgrad 2.4 2.2 2.6 2.5 2.1
Total kapitalrentabilitet 18.7 0.7 13.1 8.3 15.1
Signatur
03.11.2022
DET SAMLEDE STYRE.
Prokurister
03.11.2022
Prokura
Svendsen Knut Steinar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex