Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ansgar Sommerhotell Og Konferansesenter As
Juridisk navn:  Ansgar Sommerhotell Og Konferansesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38106400
Fredrik Franssons Vei 4 Fredrik Franssons Vei 4 Fax: 38106599
4635 Kristiansand S 4635 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 946633534
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/12/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.73%
Resultat  
  
39.3%
Egenkapital  
  
114.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.776.000 4.487.000 4.299.000 3.717.000 2.850.000
Resultat: 319.000 229.000 1.153.000 794.000 -279.000
Egenkapital: 464.000 216.000 -174.000 -1.327.000 -2.121.000
Regnskap for  Ansgar Sommerhotell Og Konferansesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.776.000 4.487.000 4.299.000 3.717.000 2.850.000
Driftskostnader -5.413.000 -4.226.000 -3.088.000 -2.867.000 -3.075.000
Driftsresultat 363.000 261.000 1.211.000 851.000 -226.000
Finansinntekter 4.000 17.000 6.000 3.000 3.000
Finanskostnader -48.000 -50.000 -64.000 -61.000 -56.000
Finans -44.000 -33.000 -58.000 -58.000 -53.000
Resultat før skatt 319.000 229.000 1.153.000 794.000 -279.000
Skattekostnad -72.000 161.000 0 0 0
Årsresultat 248.000 390.000 1.153.000 794.000 -279.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 229.000 309.000 195.000 20.000 41.000
Sum omløpsmidler 1.190.000 2.342.000 1.254.000 392.000 265.000
Sum eiendeler 1.419.000 2.651.000 1.449.000 412.000 306.000
Sum opptjent egenkapital 344.000 96.000 -294.000 -1.447.000 -2.241.000
Sum egenkapital 464.000 216.000 -174.000 -1.327.000 -2.121.000
Sum langsiktig gjeld 400.000 900.000 1.540.000 1.540.000 1.575.000
Sum kortsiktig gjeld 555.000 1.535.000 82.000 199.000 853.000
Sum gjeld og egenkapital 1.419.000 2.651.000 1.448.000 412.000 307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.767.000 4.483.000 4.296.000 3.717.000 2.850.000
Andre inntekter 9.000 4.000 3.000 0 0
Driftsinntekter 5.776.000 4.487.000 4.299.000 3.717.000 2.850.000
Varekostnad -585.000 -239.000 -340.000 -262.000 -316.000
Lønninger -1.453.000 -1.539.000 -1.309.000 -1.184.000 -1.400.000
Avskrivning -45.000 -47.000 -31.000 -22.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.330.000 -2.401.000 -1.408.000 -1.399.000 -1.301.000
Driftskostnader -5.413.000 -4.226.000 -3.088.000 -2.867.000 -3.075.000
Driftsresultat 363.000 261.000 1.211.000 851.000 -226.000
Finansinntekter 4.000 17.000 6.000 3.000 3.000
Finanskostnader -48.000 -50.000 -64.000 -61.000 -56.000
Finans -44.000 -33.000 -58.000 -58.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 248.000 390.000 1.153.000 794.000 -279.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 90.000 161.000 0 0 0
Fast eiendom 139.000 143.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 190.000 15.000 36.000
Sum varige driftsmidler 139.000 143.000 190.000 15.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 229.000 309.000 195.000 20.000 41.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 122.000 98.000 8.000 0 33.000
Andre fordringer 40.000 11.000 27.000 29.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.027.000 2.233.000 1.219.000 363.000 206.000
Sum omløpsmidler 1.190.000 2.342.000 1.254.000 392.000 265.000
Sum eiendeler 1.419.000 2.651.000 1.449.000 412.000 306.000
Sum opptjent egenkapital 344.000 96.000 -294.000 -1.447.000 -2.241.000
Sum egenkapital 464.000 216.000 -174.000 -1.327.000 -2.121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 900.000 1.540.000 1.540.000 1.575.000
Leverandørgjeld 272.000 1.422.000 30.000 104.000 729.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 49.000 22.000 18.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 247.000 64.000 31.000 77.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 555.000 1.535.000 82.000 199.000 853.000
Sum gjeld og egenkapital 1.419.000 2.651.000 1.448.000 412.000 307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 635.000 807.000 1.172.000 193.000 -588.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.5 15.3 2 0.3
Likviditetsgrad 2 2.1 1.5 15.3 2 0.3
Soliditet 32.7 8.1 -322.1 -690.9
Resultatgrad 6.3 5.8 28.2 22.9 -7.9
Rentedekningsgrad 7.6 5.2 18.9 1
Gjeldsgrad 2.1 11.3 -9.3 -1.3 -1.1
Total kapitalrentabilitet 25.9 10.5 8 207.3 -72.6
Signatur
02.05.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex