Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ap Olsen Consulting AS
Juridisk navn:  Ap Olsen Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95085845
c/o Advokatfirmaet Med Niels Juels gate 12 c/o Advokatfirmaet Med Niels Juels gate 12 Fax:
0272 Oslo 272 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984558619
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/18/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ekstra Ressurs AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.63%
Resultat  
  
-17.85%
Egenkapital  
  
34.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.085.000 2.333.000 1.944.000 1.914.000 951.000
Resultat: 856.000 1.042.000 635.000 724.000 398.000
Egenkapital: 2.616.000 1.948.000 1.144.000 655.000 655.000
Regnskap for  Ap Olsen Consulting AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.085.000 2.333.000 1.944.000 1.914.000 951.000
Driftskostnader -1.223.000 -1.287.000 -1.311.000 -1.190.000 -567.000
Driftsresultat 861.000 1.045.000 632.000 723.000 384.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 14.000
Finanskostnader -6.000 -4.000 0 0 0
Finans -6.000 -3.000 3.000 1.000 14.000
Resultat før skatt 856.000 1.042.000 635.000 724.000 398.000
Skattekostnad -188.000 -237.000 -146.000 -174.000 -39.000
Årsresultat 667.000 805.000 489.000 550.000 359.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 165.000 179.000 0 174.000 0
Sum omløpsmidler 2.876.000 2.365.000 1.486.000 1.467.000 997.000
Sum eiendeler 3.041.000 2.544.000 1.486.000 1.641.000 997.000
Sum opptjent egenkapital 2.516.000 1.848.000 1.044.000 555.000 555.000
Sum egenkapital 2.616.000 1.948.000 1.144.000 655.000 655.000
Sum langsiktig gjeld 108.000 127.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 318.000 468.000 342.000 986.000 342.000
Sum gjeld og egenkapital 3.042.000 2.543.000 1.486.000 1.641.000 997.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.094.000 2.333.000 1.944.000 1.914.000 951.000
Andre inntekter -9.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.085.000 2.333.000 1.944.000 1.914.000 951.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -829.000 -897.000 -799.000 -763.000 -497.000
Avskrivning -39.000 -16.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -355.000 -374.000 -512.000 -427.000 -70.000
Driftskostnader -1.223.000 -1.287.000 -1.311.000 -1.190.000 -567.000
Driftsresultat 861.000 1.045.000 632.000 723.000 384.000
Finansinntekter 1.000 3.000 1.000 14.000
Finanskostnader -6.000 -4.000 0 0 0
Finans -6.000 -3.000 3.000 1.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 667.000 805.000 489.000 550.000 359.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 165.000 179.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 165.000 179.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 174.000 0
Sum anleggsmidler 165.000 179.000 0 174.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.025.000 814.000 322.000 840.000 115.000
Andre fordringer 11.000 2.000 22.000 16.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.840.000 1.549.000 1.142.000 611.000 882.000
Sum omløpsmidler 2.876.000 2.365.000 1.486.000 1.467.000 997.000
Sum eiendeler 3.041.000 2.544.000 1.486.000 1.641.000 997.000
Sum opptjent egenkapital 2.516.000 1.848.000 1.044.000 555.000 555.000
Sum egenkapital 2.616.000 1.948.000 1.144.000 655.000 655.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 108.000 127.000 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 47.000 20.000 163.000 8.000
Betalbar skatt 190.000 232.000 146.000 174.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 113.000 147.000 439.000 224.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 29.000 210.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 318.000 468.000 342.000 986.000 342.000
Sum gjeld og egenkapital 3.042.000 2.543.000 1.486.000 1.641.000 997.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.558.000 1.897.000 1.144.000 481.000 655.000
Likviditetsgrad 1 9.0 5.1 4.3 1.5 2.9
Likviditetsgrad 2 9.0 5.1 4.3 1.5 2.9
Soliditet 86.0 76.6 7 39.9 65.7
Resultatgrad 41.3 44.8 32.5 37.8 40.4
Rentedekningsgrad 143.5 261.3
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 1.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 28.3 41.1 42.7 44.1 39.9
Signatur
01.04.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex