Apas Eiendom AS
Juridisk navn:  Apas Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76122488
Postboks 263 Havnegata 28 Fax: 76123040
8401 Sortland 8400 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 928910849
Aksjekapital: 600.852 NOK
Etableringsdato: 11/16/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Adwice Vesterålen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.13%
Resultat  
  
210.26%
Egenkapital  
  
2.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.278.000 2.453.000 2.390.000 2.343.000 2.273.000
Resultat: 2.479.000 799.000 629.000 1.531.000 1.683.000
Egenkapital: 10.614.000 10.399.000 10.376.000 10.404.000 9.928.000
Regnskap for  Apas Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.278.000 2.453.000 2.390.000 2.343.000 2.273.000
Driftskostnader -1.012.000 -1.496.000 -1.580.000 -1.186.000 -932.000
Driftsresultat 1.266.000 957.000 810.000 1.158.000 1.342.000
Finansinntekter 1.352.000 11.000 11.000 558.000 535.000
Finanskostnader -138.000 -169.000 -192.000 -185.000 -194.000
Finans 1.214.000 -158.000 -181.000 373.000 341.000
Resultat før skatt 2.479.000 799.000 629.000 1.531.000 1.683.000
Skattekostnad -263.000 -176.000 -158.000 -255.000 -319.000
Årsresultat 2.215.000 623.000 472.000 1.276.000 1.364.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.710.000 13.612.000 13.843.000 14.087.000 14.355.000
Sum omløpsmidler 2.976.000 2.080.000 2.405.000 2.991.000 3.184.000
Sum eiendeler 16.686.000 15.692.000 16.248.000 17.078.000 17.539.000
Sum opptjent egenkapital 5.486.000 5.271.000 5.248.000 5.276.000 4.800.000
Sum egenkapital 10.614.000 10.399.000 10.376.000 10.404.000 9.928.000
Sum langsiktig gjeld 3.719.000 4.210.000 4.859.000 5.479.000 6.134.000
Sum kortsiktig gjeld 2.353.000 1.084.000 1.013.000 1.194.000 1.476.000
Sum gjeld og egenkapital 16.686.000 15.693.000 16.248.000 17.077.000 17.538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.278.000 2.453.000 2.390.000 2.343.000 2.273.000
Driftsinntekter 2.278.000 2.453.000 2.390.000 2.343.000 2.273.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -895.000 -980.000 -965.000 -623.000 -360.000
Avskrivning 202.000 -235.000 -235.000 -258.000 -324.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -319.000 -281.000 -380.000 -305.000 -248.000
Driftskostnader -1.012.000 -1.496.000 -1.580.000 -1.186.000 -932.000
Driftsresultat 1.266.000 957.000 810.000 1.158.000 1.342.000
Finansinntekter 1.352.000 11.000 11.000 558.000 535.000
Finanskostnader -138.000 -169.000 -192.000 -185.000 -194.000
Finans 1.214.000 -158.000 -181.000 373.000 341.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -600.000 -500.000 -800.000 -1.000.000
Årsresultat 2.215.000 623.000 472.000 1.276.000 1.364.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 185.000 289.000 286.000 294.000 304.000
Fast eiendom 5.341.000 5.139.000 5.374.000 5.609.000 5.866.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.341.000 5.139.000 5.374.000 5.609.000 5.866.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.184.000 8.184.000 8.184.000 8.184.000 8.184.000
Sum anleggsmidler 13.710.000 13.612.000 13.843.000 14.087.000 14.355.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.341.000 37.000 0 536.000 469.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.635.000 2.044.000 2.405.000 2.454.000 2.714.000
Sum omløpsmidler 2.976.000 2.080.000 2.405.000 2.991.000 3.184.000
Sum eiendeler 16.686.000 15.692.000 16.248.000 17.078.000 17.539.000
Sum opptjent egenkapital 5.486.000 5.271.000 5.248.000 5.276.000 4.800.000
Sum egenkapital 10.614.000 10.399.000 10.376.000 10.404.000 9.928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.719.000 4.210.000 4.859.000 5.479.000 6.134.000
Leverandørgjeld 0 7.000 1.000 4.000
Betalbar skatt 160.000 179.000 149.000 245.000 323.000
Skyldig offentlige avgifter 156.000 200.000 183.000 108.000 107.000
Utbytte -2.000.000 -600.000 -500.000 -800.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.037.000 705.000 675.000 840.000 1.042.000
Sum kortsiktig gjeld 2.353.000 1.084.000 1.013.000 1.194.000 1.476.000
Sum gjeld og egenkapital 16.686.000 15.693.000 16.248.000 17.077.000 17.538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 623.000 996.000 1.392.000 1.797.000 1.708.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.9 2.4 2.5 2.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.9 2.4 2.5 2.2
Soliditet 63.6 66.3 63.9 60.9 56.6
Resultatgrad 55.6 3 33.9 49.4 5
Rentedekningsgrad 9.2 5.7 4.2 6.3 6.9
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.6 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 15.7 6.2 5.1 1 10.7
Signatur
29.11.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN ELLER 2 AV
STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2021
Prokura hver for seg
Solheim Age Roy
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex