Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Apelthun House Ltd
Juridisk navn:  Apelthun House Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56323870
Postboks 26 Fjellavegen 237B Fax: 56334940
5358 Fjell 5357 Fjell
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 989455923
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/14/2006
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Råd & Regnskap Sotra As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.62%
Resultat  
  
42.86%
Egenkapital  
  
-12.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 863.000 841.000 806.000 813.000 771.000
Resultat: -8.000 -14.000 -138.000 -97.000 30.000
Egenkapital: 55.000 63.000 77.000 -186.000 -89.000
Regnskap for  Apelthun House Ltd
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 863.000 841.000 806.000 813.000 771.000
Driftskostnader -870.000 -840.000 -943.000 -909.000 -740.000
Driftsresultat -8.000 1.000 -138.000 -96.000 30.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -15.000 0 0 0
Finans -15.000 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 -14.000 -138.000 -97.000 30.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -8.000 -14.000 -138.000 -97.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.292.000 1.343.000 1.411.000 1.466.000 735.000
Sum omløpsmidler 59.000 54.000 68.000 138.000 138.000
Sum eiendeler 1.351.000 1.397.000 1.479.000 1.604.000 873.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 63.000 77.000 -186.000 -89.000
Sum egenkapital 55.000 63.000 77.000 -186.000 -89.000
Sum langsiktig gjeld 563.000 617.000 671.000 716.000 388.000
Sum kortsiktig gjeld 734.000 717.000 731.000 1.074.000 574.000
Sum gjeld og egenkapital 1.352.000 1.397.000 1.479.000 1.604.000 873.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 863.000 841.000 806.000 813.000 771.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 863.000 841.000 806.000 813.000 771.000
Varekostnad -60.000 0 -18.000 -2.000
Lønninger -526.000 -503.000 -658.000 -574.000 -588.000
Avskrivning -50.000 -53.000 -55.000 -58.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -294.000 -224.000 -230.000 -259.000 -123.000
Driftskostnader -870.000 -840.000 -943.000 -909.000 -740.000
Driftsresultat -8.000 1.000 -138.000 -96.000 30.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -15.000 0 0 0
Finans -15.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -8.000 -14.000 -138.000 -97.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.289.000 1.340.000 1.393.000 1.448.000 716.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.289.000 1.340.000 1.393.000 1.448.000 716.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 18.000 18.000 18.000
Sum anleggsmidler 1.292.000 1.343.000 1.411.000 1.466.000 735.000
Varebeholdning 0 0 16.000
Kundefordringer 42.000 10.000 42.000 19.000 73.000
Andre fordringer 2.000 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 18.000 42.000 26.000 120.000 43.000
Sum omløpsmidler 59.000 54.000 68.000 138.000 138.000
Sum eiendeler 1.351.000 1.397.000 1.479.000 1.604.000 873.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 63.000 77.000 -186.000 -89.000
Sum egenkapital 55.000 63.000 77.000 -186.000 -89.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 563.000 617.000 671.000 716.000 388.000
Leverandørgjeld 5.000 4.000 14.000 0 -6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 59.000 56.000 66.000 97.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 681.000 654.000 662.000 1.008.000 483.000
Sum kortsiktig gjeld 734.000 717.000 731.000 1.074.000 574.000
Sum gjeld og egenkapital 1.352.000 1.397.000 1.479.000 1.604.000 873.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -675.000 -663.000 -663.000 -936.000 -436.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 4.1 4.5 5.2 -11.6 -10.2
Resultatgrad -0.9 0.1 -17.1 -11.8 3.9
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad 23.6 21.2 18.2 -9.6 -10.8
Total kapitalrentabilitet -0.6 0.1 -9.3 3.4
Signatur
12.04.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex