Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Apis Data AS
Juridisk navn:  Apis Data AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91353035
Håkon Jarls gate 11 Håkon Jarls gate 11 Fax:
4010 Stavanger 4010 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 984850670
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/27/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bente Ottøy Salte
Utvikling:
Omsetning  
  
1.24%
Resultat  
  
-111.72%
Egenkapital  
  
-12.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.059.000 1.046.000 1.041.000 956.000 1.162.000
Resultat: -17.000 145.000 -55.000 -62.000 -40.000
Egenkapital: 117.000 134.000 -11.000 44.000 106.000
Regnskap for  Apis Data AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.059.000 1.046.000 1.041.000 956.000 1.162.000
Driftskostnader -1.075.000 -901.000 -1.095.000 -1.018.000 -1.200.000
Driftsresultat -16.000 145.000 -54.000 -61.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -3.000
Resultat før skatt -17.000 145.000 -55.000 -62.000 -40.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -17.000 145.000 -55.000 -62.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 273.000 268.000 131.000 168.000 272.000
Sum eiendeler 273.000 268.000 131.000 168.000 272.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 34.000 -111.000 -56.000 6.000
Sum egenkapital 117.000 134.000 -11.000 44.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 156.000 134.000 143.000 124.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 273.000 268.000 132.000 168.000 272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.059.000 1.046.000 1.041.000 956.000 1.162.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.059.000 1.046.000 1.041.000 956.000 1.162.000
Varekostnad -351.000 -249.000 -307.000 -281.000 -425.000
Lønninger -653.000 -576.000 -662.000 -651.000 -655.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -76.000 -126.000 -86.000 -120.000
Driftskostnader -1.075.000 -901.000 -1.095.000 -1.018.000 -1.200.000
Driftsresultat -16.000 145.000 -54.000 -61.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -17.000 145.000 -55.000 -62.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 24.000 9.000 59.000 82.000
Andre fordringer 6.000 4.000 1.000 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 242.000 263.000 121.000 97.000 190.000
Sum omløpsmidler 273.000 268.000 131.000 168.000 272.000
Sum eiendeler 273.000 268.000 131.000 168.000 272.000
Sum opptjent egenkapital 17.000 34.000 -111.000 -56.000 6.000
Sum egenkapital 117.000 134.000 -11.000 44.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 -10.000 8.000 0 24.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.000 144.000 51.000 64.000 82.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 84.000 60.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 156.000 134.000 143.000 124.000 166.000
Sum gjeld og egenkapital 273.000 268.000 132.000 168.000 272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 117.000 134.000 -12.000 44.000 106.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.0 0.9 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 1.8 2.0 0.9 1.4 1.6
Soliditet 42.9 50.0 -8.3 26.2 3
Resultatgrad -1.5 13.9 -5.2 -6.4 -3.2
Rentedekningsgrad 145.0 - -12.3
Gjeldsgrad 1.3 1.0 2.8 1.6
Total kapitalrentabilitet -5.9 54.1 -40.9 -36.3 -13.6
Signatur
11.07.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex