Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Apiteq As
Juridisk navn:  Apiteq As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47473040
Fossumhaugen 8A Fossumhaugen 8A Fax:
3721 Skien 3721 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 887944652
Aksjekapital: 108.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.46%
Resultat  
  
133.33%
Egenkapital  
  
11.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.061.000 1.711.000 3.669.000 2.606.000 3.118.000
Resultat: 243.000 -729.000 534.000 -950.000 -2.302.000
Egenkapital: 2.960.000 2.648.000 3.112.000 2.646.000 3.220.000
Regnskap for  Apiteq As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.061.000 1.711.000 3.669.000 2.606.000 3.118.000
Driftskostnader -1.817.000 -2.439.000 -3.133.000 -3.531.000 -5.339.000
Driftsresultat 243.000 -728.000 536.000 -925.000 -2.220.000
Finansinntekter 38.000 19.000 64.000 7.000 7.000
Finanskostnader -38.000 -20.000 -66.000 -32.000 -89.000
Finans 0 -1.000 -2.000 -25.000 -82.000
Resultat før skatt 243.000 -729.000 534.000 -950.000 -2.302.000
Skattekostnad 68.000 265.000 -68.000 376.000 750.000
Årsresultat 311.000 -464.000 466.000 -574.000 -1.552.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.248.000 2.176.000 2.069.000 1.994.000 1.956.000
Sum omløpsmidler 1.090.000 816.000 1.515.000 1.304.000 1.932.000
Sum eiendeler 3.338.000 2.992.000 3.584.000 3.298.000 3.888.000
Sum opptjent egenkapital 2.850.000 2.538.000 3.002.000 2.536.000 3.110.000
Sum egenkapital 2.960.000 2.648.000 3.112.000 2.646.000 3.220.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 45.000 60.000 21.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 349.000 299.000 413.000 630.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 3.339.000 2.992.000 3.585.000 3.297.000 3.888.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.907.000 1.442.000 3.570.000 2.178.000 2.757.000
Andre inntekter 154.000 270.000 98.000 428.000 361.000
Driftsinntekter 2.061.000 1.711.000 3.669.000 2.606.000 3.118.000
Varekostnad -95.000 -237.000 -230.000 -191.000 -230.000
Lønninger -945.000 -1.446.000 -1.964.000 -1.939.000 -3.027.000
Avskrivning -86.000 -80.000 -166.000 -535.000 -450.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -691.000 -676.000 -773.000 -866.000 -1.632.000
Driftskostnader -1.817.000 -2.439.000 -3.133.000 -3.531.000 -5.339.000
Driftsresultat 243.000 -728.000 536.000 -925.000 -2.220.000
Finansinntekter 38.000 19.000 64.000 7.000 7.000
Finanskostnader -38.000 -20.000 -66.000 -32.000 -89.000
Finans 0 -1.000 -2.000 -25.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 311.000 -464.000 466.000 -574.000 -1.552.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.927.000 1.859.000 1.594.000 1.764.000 1.849.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 321.000 258.000 338.000 34.000 107.000
Sum varige driftsmidler 321.000 258.000 338.000 34.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 59.000 137.000 196.000 0
Sum anleggsmidler 2.248.000 2.176.000 2.069.000 1.994.000 1.956.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 49.000 15.000 822.000 176.000 239.000
Andre fordringer 593.000 563.000 581.000 960.000 1.051.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 449.000 238.000 112.000 168.000 643.000
Sum omløpsmidler 1.090.000 816.000 1.515.000 1.304.000 1.932.000
Sum eiendeler 3.338.000 2.992.000 3.584.000 3.298.000 3.888.000
Sum opptjent egenkapital 2.850.000 2.538.000 3.002.000 2.536.000 3.110.000
Sum egenkapital 2.960.000 2.648.000 3.112.000 2.646.000 3.220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 45.000 60.000 21.000 103.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 223.000 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 45.000 60.000 21.000 103.000
Leverandørgjeld 29.000 46.000 34.000 52.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 118.000 89.000 179.000 140.000 216.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 164.000 199.000 215.000 318.000
Sum kortsiktig gjeld 349.000 299.000 413.000 630.000 565.000
Sum gjeld og egenkapital 3.339.000 2.992.000 3.585.000 3.297.000 3.888.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 741.000 517.000 1.102.000 674.000 1.367.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.7 3.7 2.1 3.4
Likviditetsgrad 2 3.1 2.7 3.7 2.1 3.4
Soliditet 88.6 88.5 86.8 80.3 82.8
Resultatgrad 11.8 -42.5 14.6 -35.5 -71.2
Rentedekningsgrad 6.4 -36.4 8.1 -28.9 -24.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 8.4 -23.7 16.7 -27.8 -56.9
Signatur
15.02.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
15.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex