Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Appendix Holding AS
Juridisk navn:  Appendix Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90620833
Washingtons Vei 15 Washingtons Vei 15 Fax:
5019 Bergen 5019 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989587811
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Acceptor Revisjon AS
Regnskapsfører: Risteca Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-31.32%
Egenkapital  
  
31.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 74.000 0 0 680.000 1.569.000
Resultat: 1.798.000 2.618.000 1.642.000 366.000 828.000
Egenkapital: 5.869.000 4.467.000 2.507.000 1.234.000 2.456.000
Regnskap for  Appendix Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 74.000 0 0 680.000 1.569.000
Driftskostnader -345.000 -440.000 -388.000 -645.000 -730.000
Driftsresultat -271.000 -441.000 -389.000 34.000 840.000
Finansinntekter 2.070.000 3.063.000 2.031.000 339.000 304.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -1.000 -7.000 -315.000
Finans 2.069.000 3.059.000 2.030.000 332.000 -11.000
Resultat før skatt 1.798.000 2.618.000 1.642.000 366.000 828.000
Skattekostnad -396.000 -509.000 -369.000 -88.000 -224.000
Årsresultat 1.402.000 2.109.000 1.273.000 278.000 604.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.308.000 4.771.000 1.055.000 551.000 424.000
Sum omløpsmidler 5.821.000 5.872.000 4.678.000 1.407.000 2.425.000
Sum eiendeler 11.129.000 10.643.000 5.733.000 1.958.000 2.849.000
Sum opptjent egenkapital 5.769.000 4.367.000 2.407.000 1.134.000 2.356.000
Sum egenkapital 5.869.000 4.467.000 2.507.000 1.234.000 2.456.000
Sum langsiktig gjeld 1.890.000 1.890.000 1.000 2.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 3.370.000 4.287.000 3.225.000 722.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 11.129.000 10.644.000 5.733.000 1.958.000 2.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.000 0 0 680.000 1.569.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 74.000 0 0 680.000 1.569.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 -29.000 0 -279.000
Avskrivning 0 -3.000 -5.000 -5.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -345.000 -436.000 -354.000 -640.000 -449.000
Driftskostnader -345.000 -440.000 -388.000 -645.000 -730.000
Driftsresultat -271.000 -441.000 -389.000 34.000 840.000
Finansinntekter 2.070.000 3.063.000 2.031.000 339.000 304.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -1.000 -7.000 -315.000
Finans 2.069.000 3.059.000 2.030.000 332.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 0 -500.000 0
Årsresultat 1.402.000 2.109.000 1.273.000 278.000 604.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 3.000 8.000 13.000
Sum varige driftsmidler 0 0 3.000 8.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.308.000 4.771.000 1.052.000 543.000 411.000
Sum anleggsmidler 5.308.000 4.771.000 1.055.000 551.000 424.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 219.000
Andre fordringer 5.130.000 5.644.000 3.695.000 479.000 55.000
Sum investeringer 228.000 208.000 959.000 899.000 875.000
Kasse, bank 463.000 21.000 23.000 29.000 1.275.000
Sum omløpsmidler 5.821.000 5.872.000 4.678.000 1.407.000 2.425.000
Sum eiendeler 11.129.000 10.643.000 5.733.000 1.958.000 2.849.000
Sum opptjent egenkapital 5.769.000 4.367.000 2.407.000 1.134.000 2.356.000
Sum egenkapital 5.869.000 4.467.000 2.507.000 1.234.000 2.456.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 2.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.890.000 1.890.000 1.000 2.000 1.000
Leverandørgjeld 21.000 11.000 51.000 0 2.000
Betalbar skatt 303.000 232.000 103.000 74.000 227.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 5.000 4.000 137.000
Utbytte 0 -150.000 0 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.046.000 4.044.000 3.067.000 644.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 3.370.000 4.287.000 3.225.000 722.000 392.000
Sum gjeld og egenkapital 11.129.000 10.644.000 5.733.000 1.958.000 2.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.451.000 1.585.000 1.453.000 685.000 2.033.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.5 1.9 6.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.4 1.5 1.9 6.2
Soliditet 52.7 4 43.7 6 86.2
Resultatgrad -366.2 5 53.5
Rentedekningsgrad -110.3 4.9 2.7
Gjeldsgrad 0.9 1.4 1.3 0.6 0.2
Total kapitalrentabilitet 16.2 24.6 28.6 19.1 40.2
Signatur
30.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex