Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Apras As
Juridisk navn:  Apras As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71513650
Bruhagen Bruhagen Fax: 71513659
6530 Averøy 6530 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 990344671
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/14/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.04%
Resultat  
  
-103.52%
Egenkapital  
  
-0.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.080.000 2.252.000 2.356.000 2.345.000 2.499.000
Resultat: -41.000 1.165.000 1.046.000 1.070.000 1.161.000
Egenkapital: 4.758.000 4.799.000 3.902.000 3.107.000 2.304.000
Regnskap for  Apras As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.080.000 2.252.000 2.356.000 2.345.000 2.499.000
Driftskostnader -1.121.000 -1.079.000 -1.269.000 -1.204.000 -1.213.000
Driftsresultat -41.000 1.174.000 1.087.000 1.140.000 1.286.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -9.000 -41.000 -70.000 -126.000
Finans 0 -9.000 -41.000 -70.000 -126.000
Resultat før skatt -41.000 1.165.000 1.046.000 1.070.000 1.161.000
Skattekostnad 0 -268.000 -251.000 -268.000 -313.000
Årsresultat -41.000 897.000 795.000 803.000 847.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.339.000 4.339.000 4.339.000 4.339.000 4.339.000
Sum omløpsmidler 447.000 729.000 331.000 321.000 318.000
Sum eiendeler 4.786.000 5.068.000 4.670.000 4.660.000 4.657.000
Sum opptjent egenkapital 4.654.000 4.695.000 3.798.000 3.003.000 2.200.000
Sum egenkapital 4.758.000 4.799.000 3.902.000 3.107.000 2.304.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 517.000 1.220.000 1.974.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 269.000 251.000 332.000 379.000
Sum gjeld og egenkapital 4.786.000 5.068.000 4.670.000 4.659.000 4.657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.080.000 2.252.000 2.356.000 2.345.000 2.499.000
Driftsinntekter 1.080.000 2.252.000 2.356.000 2.345.000 2.499.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.121.000 -1.079.000 -1.269.000 -1.204.000 -1.213.000
Driftskostnader -1.121.000 -1.079.000 -1.269.000 -1.204.000 -1.213.000
Driftsresultat -41.000 1.174.000 1.087.000 1.140.000 1.286.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -9.000 -41.000 -70.000 -126.000
Finans 0 -9.000 -41.000 -70.000 -126.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -41.000 897.000 795.000 803.000 847.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.339.000 4.339.000 4.339.000 4.339.000 4.339.000
Sum anleggsmidler 4.339.000 4.339.000 4.339.000 4.339.000 4.339.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 16.000 141.000 150.000
Andre fordringer 336.000 241.000 91.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 112.000 488.000 223.000 180.000 168.000
Sum omløpsmidler 447.000 729.000 331.000 321.000 318.000
Sum eiendeler 4.786.000 5.068.000 4.670.000 4.660.000 4.657.000
Sum opptjent egenkapital 4.654.000 4.695.000 3.798.000 3.003.000 2.200.000
Sum egenkapital 4.758.000 4.799.000 3.902.000 3.107.000 2.304.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 517.000 1.220.000 1.974.000
Leverandørgjeld 28.000 1.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 268.000 251.000 268.000 313.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 65.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 269.000 251.000 332.000 379.000
Sum gjeld og egenkapital 4.786.000 5.068.000 4.670.000 4.659.000 4.657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 419.000 460.000 80.000 -11.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 1 2.7 1.3 1 0.8
Likviditetsgrad 2 1 2.7 1.3 1 0.9
Soliditet 99.4 94.7 83.6 66.7 49.5
Resultatgrad -3.8 52.1 46.1 48.6 51.5
Rentedekningsgrad 130.4 26.5 16.3 10.2
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.5 1.0
Total kapitalrentabilitet -0.9 23.2 23.3 24.5 27.6
Signatur
27.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex