Aqua Norway AS
Juridisk navn:  Aqua Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53646910
C/O Jonas Eriksen Saudalen 116 C/O Jonas Eriksen Saudalen 116 Fax:
5124 Morvik 5124 Morvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 963891512
Aksjekapital: 105.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Odda Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
45.83%
Egenkapital  
  
-3.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -24.000 -7.000 -14.000 -16.000
Egenkapital: -349.000 -336.000 -312.000 -305.000 -291.000
Regnskap for  Aqua Norway AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -25.000 -7.000 -14.000 -16.000
Driftsresultat -13.000 -25.000 -7.000 -14.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 -24.000 -7.000 -14.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -24.000 -7.000 -14.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 16.000 29.000 11.000 18.000 32.000
Sum eiendeler 16.000 29.000 11.000 18.000 32.000
Sum opptjent egenkapital -454.000 -441.000 -417.000 -410.000 -396.000
Sum egenkapital -349.000 -336.000 -312.000 -305.000 -291.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 365.000 365.000 323.000 323.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 29.000 11.000 18.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -25.000 -7.000 -14.000 -16.000
Driftskostnader -13.000 -25.000 -7.000 -14.000 -16.000
Driftsresultat -13.000 -25.000 -7.000 -14.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -24.000 -7.000 -14.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 29.000 11.000 18.000 32.000
Sum omløpsmidler 16.000 29.000 11.000 18.000 32.000
Sum eiendeler 16.000 29.000 11.000 18.000 32.000
Sum opptjent egenkapital -454.000 -441.000 -417.000 -410.000 -396.000
Sum egenkapital -349.000 -336.000 -312.000 -305.000 -291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 365.000 365.000 323.000 323.000 323.000
Sum kortsiktig gjeld 365.000 365.000 323.000 323.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 29.000 11.000 18.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -349.000 -336.000 -312.000 -305.000 -291.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0.1 0.1
Soliditet -2181.3 -1158.6 -2836.4 -1694.4 -909.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -81.3 -86.2 -63.6 -77.8 -50.0
Signatur
13.05.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
ERIKSEN JONAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex