Aqua & Care AS
Juridisk navn:  Aqua & Care AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55506760
Leirvikåsen 35 Leirvikåsen 35 Fax: 55348661
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 985315310
Aksjekapital: 111.100 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Hammersland Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.17%
Resultat  
  
-27.28%
Egenkapital  
  
41.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.416.000 40.718.000 35.454.000 29.780.000 26.272.000
Resultat: 8.030.000 11.042.000 7.447.000 7.427.000 8.086.000
Egenkapital: 21.233.000 14.994.000 13.456.000 11.310.000 9.708.000
Regnskap for  Aqua & Care AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.416.000 40.718.000 35.454.000 29.780.000 26.272.000
Driftskostnader -34.482.000 -31.647.000 -28.008.000 -22.841.000 -19.003.000
Driftsresultat 7.934.000 9.071.000 7.446.000 6.939.000 7.268.000
Finansinntekter 1.379.000 1.658.000 1.487.000 1.898.000 1.728.000
Finanskostnader -1.283.000 313.000 -1.487.000 -1.411.000 -910.000
Finans 96.000 1.971.000 0 487.000 818.000
Resultat før skatt 8.030.000 11.042.000 7.447.000 7.427.000 8.086.000
Skattekostnad -1.790.000 -2.504.000 -1.800.000 -1.488.000 -2.152.000
Årsresultat 6.239.000 8.538.000 5.647.000 5.939.000 5.935.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.213.000 8.704.000 7.142.000 6.982.000 6.024.000
Sum omløpsmidler 21.713.000 20.607.000 15.926.000 12.762.000 12.124.000
Sum eiendeler 27.926.000 29.311.000 23.068.000 19.744.000 18.148.000
Sum opptjent egenkapital 19.970.000 13.731.000 12.194.000 10.047.000 9.608.000
Sum egenkapital 21.233.000 14.994.000 13.456.000 11.310.000 9.708.000
Sum langsiktig gjeld 288.000 353.000 38.000 71.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.404.000 13.965.000 9.573.000 8.363.000 8.440.000
Sum gjeld og egenkapital 27.925.000 29.312.000 23.068.000 19.744.000 18.148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.392.000 40.517.000 35.365.000 29.663.000 26.079.000
Andre inntekter 24.000 201.000 89.000 117.000 192.000
Driftsinntekter 42.416.000 40.718.000 35.454.000 29.780.000 26.272.000
Varekostnad -12.426.000 -12.029.000 -11.022.000 -8.878.000 -7.076.000
Lønninger -13.899.000 -12.908.000 -10.931.000 -9.329.000 -7.970.000
Avskrivning -741.000 -667.000 -457.000 -314.000 -260.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.416.000 -6.043.000 -5.598.000 -4.320.000 -3.697.000
Driftskostnader -34.482.000 -31.647.000 -28.008.000 -22.841.000 -19.003.000
Driftsresultat 7.934.000 9.071.000 7.446.000 6.939.000 7.268.000
Finansinntekter 1.379.000 1.658.000 1.487.000 1.898.000 1.728.000
Finanskostnader -1.283.000 313.000 -1.487.000 -1.411.000 -910.000
Finans 96.000 1.971.000 0 487.000 818.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -7.000.000 -3.500.000 -5.500.000 -3.000.000
Årsresultat 6.239.000 8.538.000 5.647.000 5.939.000 5.935.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 656.000 382.000 443.000 380.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.248.000 2.097.000 1.672.000 1.483.000 1.215.000
Sum varige driftsmidler 2.248.000 2.097.000 1.672.000 1.483.000 1.215.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.309.000 6.225.000 5.027.000 5.119.000 4.809.000
Sum anleggsmidler 6.213.000 8.704.000 7.142.000 6.982.000 6.024.000
Varebeholdning 9.879.000 8.352.000 7.466.000 6.602.000 5.683.000
Kundefordringer 3.097.000 5.006.000 2.113.000 2.985.000 2.129.000
Andre fordringer 2.617.000 262.000 247.000 330.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.120.000 6.988.000 6.101.000 2.845.000 4.268.000
Sum omløpsmidler 21.713.000 20.607.000 15.926.000 12.762.000 12.124.000
Sum eiendeler 27.926.000 29.311.000 23.068.000 19.744.000 18.148.000
Sum opptjent egenkapital 19.970.000 13.731.000 12.194.000 10.047.000 9.608.000
Sum egenkapital 21.233.000 14.994.000 13.456.000 11.310.000 9.708.000
Sum avsetninger til forpliktelser 288.000 353.000 38.000 71.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 288.000 353.000 38.000 71.000 0
Leverandørgjeld 968.000 748.000 1.164.000 977.000 1.190.000
Betalbar skatt 1.855.000 2.189.000 1.833.000 1.417.000 2.152.000
Skyldig offentlige avgifter 2.367.000 2.577.000 2.109.000 1.620.000 1.296.000
Utbytte 0 -7.000.000 -3.500.000 -5.500.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.214.000 1.451.000 968.000 848.000 802.000
Sum kortsiktig gjeld 6.404.000 13.965.000 9.573.000 8.363.000 8.440.000
Sum gjeld og egenkapital 27.925.000 29.312.000 23.068.000 19.744.000 18.148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.309.000 6.642.000 6.353.000 4.399.000 3.684.000
Likviditetsgrad 1 3.4 1.5 1.7 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 0.9 0.9 0.7 0.8
Soliditet 7 51.2 58.3 57.3 53.5
Resultatgrad 18.7 22.3 2 23.3 27.7
Rentedekningsgrad 6.2 5 4.9 9.9
Gjeldsgrad 0.3 1 0.7 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 33.4 36.6 38.7 44.8 49.6
Signatur
29.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex