Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arba As
Juridisk navn:  Arba As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67177440
Postboks 128 Baker Østbys Vei 10 Fax: 67177474
1309 Rud 1351 Rud
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 829987112
Aksjekapital: 10.715.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 4/19/1974
Foretakstype: AS
Tidligere navn: arba inkludering as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.25%
Resultat  
  
273.89%
Egenkapital  
  
4.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 36.776.000 32.473.000 72.243.000 81.054.000 103.653.000
Resultat: 1.019.000 -586.000 -8.268.000 -7.430.000 753.000
Egenkapital: 17.997.000 17.279.000 13.528.000 21.796.000 29.226.000
Regnskap for  Arba As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 36.776.000 32.473.000 72.243.000 81.054.000 103.653.000
Driftskostnader -35.304.000 -32.615.000 -80.165.000 -88.295.000 -102.537.000
Driftsresultat 1.471.000 -142.000 -7.921.000 -7.241.000 1.116.000
Finansinntekter 49.000 28.000 154.000 191.000 57.000
Finanskostnader -502.000 -473.000 -501.000 -379.000 -421.000
Finans -453.000 -445.000 -347.000 -188.000 -364.000
Resultat før skatt 1.019.000 -586.000 -8.268.000 -7.430.000 753.000
Skattekostnad -300.000 -14.000 0 0 -44.000
Årsresultat 719.000 -600.000 -8.268.000 -7.430.000 709.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.034.000 37.499.000 39.678.000 38.198.000 33.481.000
Sum omløpsmidler 4.652.000 10.441.000 11.276.000 24.957.000 30.501.000
Sum eiendeler 40.686.000 47.940.000 50.954.000 63.155.000 63.982.000
Sum opptjent egenkapital 6.379.000 5.660.000 1.909.000 10.177.000 17.607.000
Sum egenkapital 17.997.000 17.279.000 13.528.000 21.796.000 29.226.000
Sum langsiktig gjeld 16.123.000 17.248.000 26.146.000 27.416.000 20.823.000
Sum kortsiktig gjeld 6.566.000 13.413.000 11.280.000 13.945.000 13.933.000
Sum gjeld og egenkapital 40.687.000 47.940.000 50.954.000 63.157.000 63.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.989.000 23.581.000 22.882.000 26.318.000 35.166.000
Andre inntekter 14.787.000 8.892.000 49.360.000 54.736.000 68.487.000
Driftsinntekter 36.776.000 32.473.000 72.243.000 81.054.000 103.653.000
Varekostnad -4.994.000 -4.036.000 -7.397.000 -7.578.000 -8.008.000
Lønninger -23.228.000 -21.828.000 -59.295.000 -63.638.000 -73.706.000
Avskrivning -1.978.000 -1.969.000 -2.554.000 -2.105.000 -3.127.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -944.000
Andre driftskostnader -5.104.000 -4.782.000 -10.919.000 -14.974.000 -16.752.000
Driftskostnader -35.304.000 -32.615.000 -80.165.000 -88.295.000 -102.537.000
Driftsresultat 1.471.000 -142.000 -7.921.000 -7.241.000 1.116.000
Finansinntekter 49.000 28.000 154.000 191.000 57.000
Finanskostnader -502.000 -473.000 -501.000 -379.000 -421.000
Finans -453.000 -445.000 -347.000 -188.000 -364.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 719.000 -600.000 -8.268.000 -7.430.000 709.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 32.777.000 33.833.000 35.257.000 33.845.000 26.837.000
Maskiner anlegg 351.000 502.000 762.000 1.303.000 3.529.000
Driftsløsøre 1.403.000 1.660.000 2.156.000 2.207.000 2.311.000
Sum varige driftsmidler 34.531.000 35.996.000 38.175.000 37.354.000 32.678.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.503.000 1.503.000 1.503.000 844.000 803.000
Sum anleggsmidler 36.034.000 37.499.000 39.678.000 38.198.000 33.481.000
Varebeholdning 507.000 587.000 575.000 1.103.000 1.162.000
Kundefordringer 1.904.000 1.257.000 3.421.000 2.661.000 4.263.000
Andre fordringer 1.113.000 6.011.000 4.058.000 5.541.000 6.584.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.128.000 2.585.000 3.222.000 15.651.000 18.493.000
Sum omløpsmidler 4.652.000 10.441.000 11.276.000 24.957.000 30.501.000
Sum eiendeler 40.686.000 47.940.000 50.954.000 63.155.000 63.982.000
Sum opptjent egenkapital 6.379.000 5.660.000 1.909.000 10.177.000 17.607.000
Sum egenkapital 17.997.000 17.279.000 13.528.000 21.796.000 29.226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.794.000 5.134.000 13.238.000 13.627.000 13.591.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.123.000 17.248.000 26.146.000 27.416.000 20.823.000
Leverandørgjeld 1.553.000 1.320.000 1.741.000 4.704.000 2.095.000
Betalbar skatt 300.000 14.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.922.000 1.825.000 2.968.000 2.240.000 3.989.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.790.000 10.254.000 6.571.000 7.001.000 7.850.000
Sum kortsiktig gjeld 6.566.000 13.413.000 11.280.000 13.945.000 13.933.000
Sum gjeld og egenkapital 40.687.000 47.940.000 50.954.000 63.157.000 63.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.914.000 -2.972.000 -4.000 11.012.000 16.568.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 1 1.8 2.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.9 1.7 2.2
Soliditet 44.2 3 26.5 34.5 45.7
Resultatgrad 4 -0.4 -8.9 1.1
Rentedekningsgrad 2.9 -0.3 -15.8 -19.1 2.8
Gjeldsgrad 1.3 1.8 2.8 1.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 -0.2 -15.2 -11.2 1.8
Signatur
24.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP. STYRETS NESTLEDER OG
ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex