Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arcium Moss As
Juridisk navn:  Arcium Moss As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90052993
Nedre Storgate 23 Nedre Storgate 23 Fax:
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 982161010
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 6/5/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.34%
Resultat  
  
206.4%
Egenkapital  
  
9.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.082.000 1.037.000 792.000 1.011.000 724.000
Resultat: 133.000 -125.000 -132.000 -54.000 -446.000
Egenkapital: -1.289.000 -1.423.000 -1.298.000 -1.166.000 -1.082.000
Regnskap for  Arcium Moss As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.082.000 1.037.000 792.000 1.011.000 724.000
Driftskostnader -520.000 -736.000 -543.000 -387.000 -408.000
Driftsresultat 562.000 301.000 249.000 625.000 315.000
Finansinntekter 1.000 0 -53.000
Finanskostnader -429.000 -426.000 -382.000 -679.000 -708.000
Finans -429.000 -426.000 -381.000 -679.000 -761.000
Resultat før skatt 133.000 -125.000 -132.000 -54.000 -446.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 133.000 -125.000 -132.000 -54.000 -446.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.309.000 15.387.000 15.464.000 15.542.000 15.632.000
Sum omløpsmidler 84.000 74.000 145.000 198.000 135.000
Sum eiendeler 15.393.000 15.461.000 15.609.000 15.740.000 15.767.000
Sum opptjent egenkapital -2.789.000 -2.923.000 -2.798.000 -2.666.000 -2.582.000
Sum egenkapital -1.289.000 -1.423.000 -1.298.000 -1.166.000 -1.082.000
Sum langsiktig gjeld 14.532.000 14.764.000 14.992.000 14.992.000 15.116.000
Sum kortsiktig gjeld 2.150.000 2.119.000 1.914.000 1.914.000 1.733.000
Sum gjeld og egenkapital 15.393.000 15.460.000 15.608.000 15.740.000 15.767.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 0 0 537.000
Andre inntekter 1.080.000 1.037.000 792.000 1.011.000 187.000
Driftsinntekter 1.082.000 1.037.000 792.000 1.011.000 724.000
Varekostnad 6.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -78.000 -78.000 -78.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -448.000 -658.000 -465.000 -387.000 -408.000
Driftskostnader -520.000 -736.000 -543.000 -387.000 -408.000
Driftsresultat 562.000 301.000 249.000 625.000 315.000
Finansinntekter 1.000 0 -53.000
Finanskostnader -429.000 -426.000 -382.000 -679.000 -708.000
Finans -429.000 -426.000 -381.000 -679.000 -761.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 133.000 -125.000 -132.000 -54.000 -446.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 15.309.000 15.387.000 15.464.000 15.542.000 15.542.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.309.000 15.387.000 15.464.000 15.542.000 15.542.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 90.000
Sum anleggsmidler 15.309.000 15.387.000 15.464.000 15.542.000 15.632.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 37.000 75.000 3.000
Andre fordringer 72.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 84.000 74.000 36.000 124.000 132.000
Sum omløpsmidler 84.000 74.000 145.000 198.000 135.000
Sum eiendeler 15.393.000 15.461.000 15.609.000 15.740.000 15.767.000
Sum opptjent egenkapital -2.789.000 -2.923.000 -2.798.000 -2.666.000 -2.582.000
Sum egenkapital -1.289.000 -1.423.000 -1.298.000 -1.166.000 -1.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.065.000 1.998.000 1.841.000 1.748.000 1.675.000
Sum langsiktig gjeld 14.532.000 14.764.000 14.992.000 14.992.000 15.116.000
Leverandørgjeld 27.000 45.000 32.000 15.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 77.000 41.000 151.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 2.150.000 2.119.000 1.914.000 1.914.000 1.733.000
Sum gjeld og egenkapital 15.393.000 15.460.000 15.608.000 15.740.000 15.767.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.066.000 -2.045.000 -1.769.000 -1.716.000 -1.598.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1
Soliditet -8.4 -9.2 -8.3 -7.4 -6.9
Resultatgrad 51.9 29.0 31.4 61.8 43.5
Rentedekningsgrad 1.3 0.7 0.7 0.9 0.4
Gjeldsgrad -12.9 -11.9 -14.5 -15.6
Total kapitalrentabilitet 3.7 1.9 1.6 4 1.7
Signatur
01.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.11.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex