Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aremark Servicesenter As
Juridisk navn:  Aremark Servicesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69199350
Aremarkveien 2260 Aremarkveien 2260 Fax:
1798 Aremark 1798 Aremark
Fylke: Kommune:
Viken Aremark
Org.nr: 997895975
Aksjekapital: 530.400 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/5/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Viking Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.49%
Resultat  
  
91.14%
Egenkapital  
  
85.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.429.000 11.035.000 11.190.000 11.378.000 10.811.000
Resultat: 518.000 271.000 109.000 157.000 345.000
Egenkapital: 896.000 482.000 -290.000 -399.000 -556.000
Regnskap for  Aremark Servicesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.429.000 11.035.000 11.190.000 11.378.000 10.811.000
Driftskostnader -9.795.000 -10.644.000 -11.018.000 -11.200.000 -10.437.000
Driftsresultat 634.000 391.000 172.000 178.000 375.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -116.000 -120.000 -63.000 -22.000 -29.000
Finans -116.000 -120.000 -63.000 -21.000 -29.000
Resultat før skatt 518.000 271.000 109.000 157.000 345.000
Skattekostnad -103.000 0 0 0 0
Årsresultat 414.000 271.000 109.000 157.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.457.000 3.577.000 3.685.000 417.000 286.000
Sum omløpsmidler 1.138.000 630.000 518.000 585.000 731.000
Sum eiendeler 4.595.000 4.207.000 4.203.000 1.002.000 1.017.000
Sum opptjent egenkapital 366.000 -49.000 -320.000 -429.000 -586.000
Sum egenkapital 896.000 482.000 -290.000 -399.000 -556.000
Sum langsiktig gjeld 3.101.000 3.236.000 3.868.000 647.000 671.000
Sum kortsiktig gjeld 597.000 489.000 625.000 753.000 902.000
Sum gjeld og egenkapital 4.594.000 4.206.000 4.203.000 1.001.000 1.017.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.396.000 11.000.000 11.156.000 11.335.000 10.767.000
Andre inntekter 33.000 35.000 34.000 43.000 44.000
Driftsinntekter 10.429.000 11.035.000 11.190.000 11.378.000 10.811.000
Varekostnad -8.502.000 -9.298.000 -9.603.000 -9.813.000 -9.052.000
Lønninger -807.000 -844.000 -913.000 -939.000 -799.000
Avskrivning -117.000 -112.000 -130.000 -75.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -369.000 -390.000 -372.000 -373.000 -515.000
Driftskostnader -9.795.000 -10.644.000 -11.018.000 -11.200.000 -10.437.000
Driftsresultat 634.000 391.000 172.000 178.000 375.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -116.000 -120.000 -63.000 -22.000 -29.000
Finans -116.000 -120.000 -63.000 -21.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 414.000 271.000 109.000 157.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.123.000 3.188.000 3.253.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 304.000 356.000 403.000 388.000 285.000
Sum varige driftsmidler 3.427.000 3.545.000 3.656.000 388.000 285.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 32.000 29.000 29.000 1.000
Sum anleggsmidler 3.457.000 3.577.000 3.685.000 417.000 286.000
Varebeholdning 570.000 526.000 418.000 415.000 549.000
Kundefordringer 74.000 67.000 64.000 90.000 100.000
Andre fordringer 2.000 11.000 32.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 494.000 34.000 25.000 48.000 41.000
Sum omløpsmidler 1.138.000 630.000 518.000 585.000 731.000
Sum eiendeler 4.595.000 4.207.000 4.203.000 1.002.000 1.017.000
Sum opptjent egenkapital 366.000 -49.000 -320.000 -429.000 -586.000
Sum egenkapital 896.000 482.000 -290.000 -399.000 -556.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 173.000 172.000 366.000 376.000
Sum langsiktig gjeld 3.101.000 3.236.000 3.868.000 647.000 671.000
Leverandørgjeld 409.000 177.000 279.000 248.000 397.000
Betalbar skatt 45.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 67.000 86.000 61.000 61.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 72.000 88.000 79.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 597.000 489.000 625.000 753.000 902.000
Sum gjeld og egenkapital 4.594.000 4.206.000 4.203.000 1.001.000 1.017.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 541.000 141.000 -107.000 -168.000 -171.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.3 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1.0 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet 19.5 11.5 -6.9 -39.9 -54.7
Resultatgrad 6.1 3.5 1.5 1.6 3.5
Rentedekningsgrad 5.5 3.3 2.7 8.1 12.9
Gjeldsgrad 4.1 7.7 -15.5 -3.5 -2.8
Total kapitalrentabilitet 13.8 9.3 4.1 17.9 36.9
Signatur
22.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.07.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex