Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fargerike Arendal
Juridisk navn:  Arendals Farvehandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37022050
Postboks 88 Stoaveien 12D Fax: 37022094
4801 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 948316846
Aksjekapital: 580.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/5/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Korslund As
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.72%
Resultat  
  
35.17%
Egenkapital  
  
31.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 26.302.000 27.317.000 21.527.000 22.231.000 22.175.000
Resultat: 8.310.000 6.148.000 1.597.000 2.684.000 1.769.000
Egenkapital: 19.646.000 14.885.000 12.521.000 11.087.000 8.643.000
Regnskap for  Fargerike Arendal
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 26.302.000 27.317.000 21.527.000 22.231.000 22.175.000
Driftskostnader -23.529.000 -24.500.000 -20.888.000 -21.258.000 -21.163.000
Driftsresultat 2.773.000 2.817.000 638.000 973.000 1.012.000
Finansinntekter 5.539.000 3.332.000 1.008.000 1.756.000 800.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -50.000 -45.000 -43.000
Finans 5.538.000 3.331.000 958.000 1.711.000 757.000
Resultat før skatt 8.310.000 6.148.000 1.597.000 2.684.000 1.769.000
Skattekostnad -549.000 -784.000 -163.000 -241.000 -258.000
Årsresultat 7.761.000 5.364.000 1.435.000 2.443.000 1.511.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.222.000 3.746.000 4.521.000 4.814.000 5.727.000
Sum omløpsmidler 20.507.000 17.371.000 11.213.000 13.771.000 10.504.000
Sum eiendeler 25.729.000 21.117.000 15.734.000 18.585.000 16.231.000
Sum opptjent egenkapital 19.066.000 14.305.000 11.941.000 10.507.000 8.063.000
Sum egenkapital 19.646.000 14.885.000 12.521.000 11.087.000 8.643.000
Sum langsiktig gjeld 928.000 4.983.000 4.923.000
Sum kortsiktig gjeld 6.083.000 6.231.000 2.285.000 2.516.000 2.664.000
Sum gjeld og egenkapital 25.729.000 21.116.000 15.734.000 18.586.000 16.230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.136.000 27.317.000 21.527.000 22.231.000 22.175.000
Andre inntekter 166.000 0 0 0
Driftsinntekter 26.302.000 27.317.000 21.527.000 22.231.000 22.175.000
Varekostnad -14.995.000 -15.750.000 -12.559.000 -12.749.000 -12.476.000
Lønninger -5.813.000 -5.173.000 -5.914.000 -5.697.000 -5.924.000
Avskrivning -171.000 -291.000 -293.000 -296.000 -298.000
Nedskrivning -646.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.550.000 -2.640.000 -2.122.000 -2.516.000 -2.465.000
Driftskostnader -23.529.000 -24.500.000 -20.888.000 -21.258.000 -21.163.000
Driftsresultat 2.773.000 2.817.000 638.000 973.000 1.012.000
Finansinntekter 5.539.000 3.332.000 1.008.000 1.756.000 800.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -50.000 -45.000 -43.000
Finans 5.538.000 3.331.000 958.000 1.711.000 757.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 0 0 0
Årsresultat 7.761.000 5.364.000 1.435.000 2.443.000 1.511.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.048.000 294.000 770.000 981.000 1.204.000
Driftsløsøre 462.000 543.000 537.000
Sum varige driftsmidler 1.048.000 294.000 1.232.000 1.525.000 1.741.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.174.000 3.451.000 3.290.000 3.290.000 3.986.000
Sum anleggsmidler 5.222.000 3.746.000 4.521.000 4.814.000 5.727.000
Varebeholdning 2.847.000 3.047.000 3.105.000 2.707.000 2.688.000
Kundefordringer 1.021.000 553.000 546.000 1.178.000 1.039.000
Andre fordringer 1.246.000 1.163.000 1.010.000 823.000 850.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.394.000 12.607.000 6.553.000 9.063.000 5.928.000
Sum omløpsmidler 20.507.000 17.371.000 11.213.000 13.771.000 10.504.000
Sum eiendeler 25.729.000 21.117.000 15.734.000 18.585.000 16.231.000
Sum opptjent egenkapital 19.066.000 14.305.000 11.941.000 10.507.000 8.063.000
Sum egenkapital 19.646.000 14.885.000 12.521.000 11.087.000 8.643.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 26.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 928.000 4.983.000 4.923.000
Leverandørgjeld 882.000 1.036.000 828.000 1.033.000 1.003.000
Betalbar skatt 549.000 809.000 164.000 227.000 268.000
Skyldig offentlige avgifter 846.000 830.000 705.000 686.000 803.000
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.806.000 556.000 588.000 570.000 590.000
Sum kortsiktig gjeld 6.083.000 6.231.000 2.285.000 2.516.000 2.664.000
Sum gjeld og egenkapital 25.729.000 21.116.000 15.734.000 18.586.000 16.230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.424.000 11.140.000 8.928.000 11.255.000 7.840.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.8 4.9 5.5 3.9
Likviditetsgrad 2 2.9 2.3 3.5 4.4 2.9
Soliditet 76.4 70.5 79.6 59.7 53.3
Resultatgrad 10.5 10.3 3 4.4 4.6
Rentedekningsgrad 2.773.0 2.817.0 12.8 21.6 23.5
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 32.3 29.1 10.5 14.7 11.2
Signatur
01.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex