Arendals Fossekompani ASA
Juridisk navn:  Arendals Fossekompani ASA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37234400
postboks 280 Bøylefossveien 45 Fax: 37234401
4803 Arendal 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 910261525
Aksjekapital: 223.981.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 1/30/1896
Foretakstype: ASA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.95%
Resultat  
  
111.31%
Egenkapital  
  
5.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 69.883.000 211.439.000 194.701.000 140.671.000 112.720.000
Resultat: 502.383.000 237.746.000 121.171.000 2.688.710.000 339.129.000
Egenkapital: 3.383.004.000 3.205.173.000 2.964.391.000 4.197.773.000 2.363.398.000
Regnskap for  Arendals Fossekompani ASA
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 69.883.000 211.439.000 194.701.000 140.671.000 112.720.000
Driftskostnader -124.872.000 -90.979.000 -79.321.000 -75.864.000 -74.855.000
Driftsresultat -54.989.000 120.460.000 115.380.000 64.807.000 37.865.000
Finansinntekter 621.822.000 164.300.000 121.645.000 2.832.205.000 384.800.000
Finanskostnader -64.450.000 -47.014.000 -115.854.000 -208.302.000 -83.536.000
Finans 557.372.000 117.286.000 5.791.000 2.623.903.000 301.264.000
Resultat før skatt 502.383.000 237.746.000 121.171.000 2.688.710.000 339.129.000
Skattekostnad 17.706.000 -76.233.000 -70.392.000 -17.240.000 -11.591.000
Årsresultat 520.089.000 161.513.000 50.779.000 2.671.470.000 327.538.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.442.088.000 2.372.988.000 2.297.936.000 2.216.206.000 2.435.315.000
Sum omløpsmidler 1.658.774.000 1.518.305.000 1.379.233.000 4.051.871.000 2.160.693.000
Sum eiendeler 4.100.862.000 3.891.293.000 3.677.169.000 6.268.077.000 4.596.008.000
Sum opptjent egenkapital 3.215.214.000 3.042.196.000 2.739.293.000 3.972.675.000 2.211.555.000
Sum egenkapital 3.383.004.000 3.205.173.000 2.964.391.000 4.197.773.000 2.363.398.000
Sum langsiktig gjeld 241.084.000 539.893.000 606.572.000 1.944.574.000 1.664.039.000
Sum kortsiktig gjeld 476.774.000 146.227.000 106.206.000 125.731.000 568.571.000
Sum gjeld og egenkapital 4.100.862.000 3.891.293.000 3.677.169.000 6.268.078.000 4.596.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.851.000 209.091.000 191.762.000 136.818.000 108.750.000
Andre inntekter 10.032.000 2.348.000 2.939.000 3.853.000 3.970.000
Driftsinntekter 69.883.000 211.439.000 194.701.000 140.671.000 112.720.000
Varekostnad -6.485.000 -3.633.000 -5.167.000 -2.777.000 -5.108.000
Lønninger -64.565.000 -38.839.000 -34.136.000 -37.704.000 -33.411.000
Avskrivning -9.834.000 -8.900.000 -7.324.000 -6.674.000 -6.874.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.988.000 -39.607.000 -32.694.000 -28.709.000 -29.462.000
Driftskostnader -124.872.000 -90.979.000 -79.321.000 -75.864.000 -74.855.000
Driftsresultat -54.989.000 120.460.000 115.380.000 64.807.000 37.865.000
Finansinntekter 621.822.000 164.300.000 121.645.000 2.832.205.000 384.800.000
Finanskostnader -64.450.000 -47.014.000 -115.854.000 -208.302.000 -83.536.000
Finans 557.372.000 117.286.000 5.791.000 2.623.903.000 301.264.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 520.089.000 161.513.000 50.779.000 2.671.470.000 327.538.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 95.938.000 74.626.000 98.912.000 139.044.000 134.204.000
Fast eiendom 172.435.000 164.287.000 163.793.000 164.261.000 162.683.000
Maskiner anlegg 0 0 0 2.683.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 172.435.000 164.287.000 163.793.000 164.261.000 165.366.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.173.715.000 2.134.075.000 2.035.231.000 1.912.901.000 2.135.745.000
Sum anleggsmidler 2.442.088.000 2.372.988.000 2.297.936.000 2.216.206.000 2.435.315.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.254.000 1.466.000 6.239.000 11.094.000 7.195.000
Andre fordringer 0 0 0 40.719.000
Sum investeringer 734.973.000 895.545.000 1.020.706.000 2.301.025.000 2.050.712.000
Kasse, bank 765.642.000 498.789.000 285.753.000 1.705.751.000 62.067.000
Sum omløpsmidler 1.658.774.000 1.518.305.000 1.379.233.000 4.051.871.000 2.160.693.000
Sum eiendeler 4.100.862.000 3.891.293.000 3.677.169.000 6.268.077.000 4.596.008.000
Sum opptjent egenkapital 3.215.214.000 3.042.196.000 2.739.293.000 3.972.675.000 2.211.555.000
Sum egenkapital 3.383.004.000 3.205.173.000 2.964.391.000 4.197.773.000 2.363.398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 108.715.000 110.349.000 84.812.000
Gjeld til kredittinstitutt 28.921.000 52.801.000 19.621.000 17.022.000 511.422.000
Sum langsiktig gjeld 241.084.000 539.893.000 606.572.000 1.944.574.000 1.664.039.000
Leverandørgjeld 17.867.000 23.668.000 24.208.000 49.598.000 15.042.000
Betalbar skatt 6.740.000 56.699.000 48.269.000 29.841.000 18.677.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 423.246.000 13.059.000 14.108.000 29.270.000 23.430.000
Sum kortsiktig gjeld 476.774.000 146.227.000 106.206.000 125.731.000 568.571.000
Sum gjeld og egenkapital 4.100.862.000 3.891.293.000 3.677.169.000 6.268.078.000 4.596.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.182.000.000 1.372.078.000 1.273.027.000 3.926.140.000 1.592.122.000
Likviditetsgrad 1 3.5 10.4 1 32.2 3.8
Likviditetsgrad 2 3.5 10.4 1 32.2 3.8
Soliditet 82.5 82.4 80.6 6 51.4
Resultatgrad -78.7 5 59.3 46.1 33.6
Rentedekningsgrad -0.9 2.6 1 0.3 0.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 13.8 7.3 6.4 46.2 9.2
Signatur
18.05.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO AV STYRETS MEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
18.05.2021
Prokura hver for seg
Fensli Fosse Lars Peder
Prokura hver for seg
Line Gunnar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex