Argent Holding As
Juridisk navn:  Argent Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hemnesveien 220 Hemnesveien 220 Fax:
1970 Hemnes 1970 Hemnes
Fylke: Kommune:
Akershus Aurskog-Høland
Org.nr: 923144285
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-114.47%
Egenkapital  
  
-113.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 5.000 0 0 49.000
Resultat: -34.000 235.000 -39.000 46.000
Egenkapital: -4.000 30.000 30.000 61.000
Regnskap for  Argent Holding As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 5.000 0 49.000
Driftskostnader -22.000 -15.000 -47.000 -3.000
Driftsresultat -17.000 -15.000 -47.000 46.000
Finansinntekter 250.000 8.000 0
Finanskostnader -17.000 0 0
Finans -17.000 250.000 8.000 0
Resultat før skatt -34.000 235.000 -39.000 46.000
Skattekostnad 9.000 -9.000
Årsresultat -34.000 235.000 -31.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 95.000 58.000 0
Sum omløpsmidler 15.000 21.000 37.000 83.000
Sum eiendeler 80.000 116.000 95.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 0 31.000
Sum egenkapital -4.000 30.000 30.000 61.000
Sum langsiktig gjeld 83.000 86.000 65.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 22.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000 116.000 95.000 83.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 0 49.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 5.000 0 49.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -15.000 -47.000 -3.000
Driftskostnader -22.000 -15.000 -47.000 -3.000
Driftsresultat -17.000 -15.000 -47.000 46.000
Finansinntekter 250.000 8.000 0
Finanskostnader -17.000 0 0
Finans -17.000 250.000 8.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -235.000 0 0
Årsresultat -34.000 235.000 -31.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 95.000 58.000 0
Sum anleggsmidler 65.000 95.000 58.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 17.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 15.000 21.000 21.000 83.000
Sum omløpsmidler 15.000 21.000 37.000 83.000
Sum eiendeler 80.000 116.000 95.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 0 31.000
Sum egenkapital -4.000 30.000 30.000 61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 83.000 86.000 65.000 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -235.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 22.000
Sum gjeld og egenkapital 80.000 116.000 95.000 83.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 21.000 37.000 61.000
Likviditetsgrad 1 15.0 3.8
Likviditetsgrad 2 15.0 0 3.8
Soliditet -5.0 25.9 31.6 73.5
Resultatgrad -340.0 93.9
Rentedekningsgrad -1.0
Gjeldsgrad -21.0 2.9 2.2 0.4
Total kapitalrentabilitet -21.3 202.6 -41.1 55.4
Signatur
20.09.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex