Argentum Npep As
Juridisk navn:  Argentum Npep As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 3964 Sandviken Bradbenken 1 Fax:
5835 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997571177
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/3/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.57%
Resultat  
  
34.48%
Egenkapital  
  
5.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 2.173.647.000 1.615.275.000 322.348.000 573.176.000 200.951.000
Resultat: 2.169.179.000 1.612.978.000 316.334.000 565.981.000 199.264.000
Egenkapital: 4.787.469.000 4.530.839.000 4.307.062.000 3.852.071.000 3.274.820.000
Regnskap for  Argentum Npep As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.173.647.000 1.615.275.000 322.348.000 573.176.000 200.951.000
Driftskostnader -518.000 -633.000 -705.000 -447.000 -830.000
Driftsresultat 2.173.129.000 1.614.642.000 321.644.000 572.729.000 200.121.000
Finansinntekter 12.123.000 9.114.000 1.785.000 2.736.000 5.970.000
Finanskostnader -16.073.000 -10.778.000 -7.094.000 -9.484.000 -6.828.000
Finans -3.950.000 -1.664.000 -5.309.000 -6.748.000 -858.000
Resultat før skatt 2.169.179.000 1.612.978.000 316.334.000 565.981.000 199.264.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 2.169.179.000 1.612.978.000 316.334.000 565.981.000 199.264.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 4.796.666.000 4.782.571.000 4.334.434.000 3.892.853.000 3.332.708.000
Sum eiendeler 4.796.666.000 4.782.571.000 4.334.434.000 3.892.853.000 3.332.708.000
Sum opptjent egenkapital 288.398.000 9.813.000 151.396.000 -19.541.000 -39.316.000
Sum egenkapital 4.787.469.000 4.530.839.000 4.307.062.000 3.852.071.000 3.274.820.000
Sum langsiktig gjeld 625.000 17.479.000 0
Sum kortsiktig gjeld 9.197.000 251.732.000 26.747.000 23.303.000 57.888.000
Sum gjeld og egenkapital 4.796.665.000 4.782.570.000 4.334.433.000 3.892.852.000 3.332.708.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.172.809.000 1.614.095.000 305.494.000 591.405.000 236.606.000
Andre inntekter 839.000 1.180.000 16.854.000 -18.229.000 -35.655.000
Driftsinntekter 2.173.647.000 1.615.275.000 322.348.000 573.176.000 200.951.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -518.000 -633.000 -705.000 -447.000 -830.000
Driftskostnader -518.000 -633.000 -705.000 -447.000 -830.000
Driftsresultat 2.173.129.000 1.614.642.000 321.644.000 572.729.000 200.121.000
Finansinntekter 12.123.000 9.114.000 1.785.000 2.736.000 5.970.000
Finanskostnader -16.073.000 -10.778.000 -7.094.000 -9.484.000 -6.828.000
Finans -3.950.000 -1.664.000 -5.309.000 -6.748.000 -858.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 2.169.179.000 1.612.978.000 316.334.000 565.981.000 199.264.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 5.432.000 232.432.000 2.725.000 0 0
Sum investeringer 4.470.768.000 4.521.323.000 4.145.896.000 3.868.073.000 3.295.202.000
Kasse, bank 320.467.000 28.816.000 185.813.000 24.780.000 37.507.000
Sum omløpsmidler 4.796.666.000 4.782.571.000 4.334.434.000 3.892.853.000 3.332.708.000
Sum eiendeler 4.796.666.000 4.782.571.000 4.334.434.000 3.892.853.000 3.332.708.000
Sum opptjent egenkapital 288.398.000 9.813.000 151.396.000 -19.541.000 -39.316.000
Sum egenkapital 4.787.469.000 4.530.839.000 4.307.062.000 3.852.071.000 3.274.820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 625.000 17.479.000 0
Leverandørgjeld 18.000 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.197.000 248.334.000 26.729.000 23.303.000 20.672.000
Sum kortsiktig gjeld 9.197.000 251.732.000 26.747.000 23.303.000 57.888.000
Sum gjeld og egenkapital 4.796.665.000 4.782.570.000 4.334.433.000 3.892.852.000 3.332.708.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.787.469.000 4.530.839.000 4.307.687.000 3.869.550.000 3.274.820.000
Likviditetsgrad 1 521.5 19.0 162.1 167.1 57.6
Likviditetsgrad 2 521.5 19.0 162.1 167.1 57.6
Soliditet 99.8 94.7 99.4 9 98.3
Resultatgrad 100.0 100.0 99.8 99.9 99.6
Rentedekningsgrad 135.2 149.8 45.3 60.4 29.3
Gjeldsgrad 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 45.6 34.0 7.5 14.8 6.2
Signatur
17.10.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex