Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arialo Drift As
Juridisk navn:  Arialo Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Forbergvegen 140 Forbergvegen 140 Fax:
3803 Bø I Telemark 3803 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 912512045
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/22/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.59%
Resultat  
  
1600%
Egenkapital  
  
13.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 380.000 261.000 155.000 306.000 431.000
Resultat: 17.000 1.000 1.000 3.000 31.000
Egenkapital: 25.000 22.000 22.000 21.000 17.000
Regnskap for  Arialo Drift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 380.000 261.000 155.000 306.000 431.000
Driftskostnader -362.000 -260.000 -154.000 -303.000 -399.000
Driftsresultat 18.000 1.000 1.000 3.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 17.000 1.000 1.000 3.000 31.000
Skattekostnad -4.000 0 0 0
Årsresultat 14.000 1.000 1.000 3.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 345.000 43.000 104.000 68.000 46.000
Sum eiendeler 345.000 43.000 104.000 68.000 46.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -21.000 -22.000 -23.000 -27.000
Sum egenkapital 25.000 22.000 22.000 21.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 230.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 21.000 82.000 48.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 344.000 44.000 104.000 69.000 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 380.000 261.000 155.000 306.000 431.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 380.000 261.000 155.000 306.000 431.000
Varekostnad -146.000 -233.000 -74.000 -229.000 -234.000
Lønninger -10.000 -45.000 -51.000 -61.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -216.000 -17.000 -35.000 -23.000 -104.000
Driftskostnader -362.000 -260.000 -154.000 -303.000 -399.000
Driftsresultat 18.000 1.000 1.000 3.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 14.000 1.000 1.000 3.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 324.000 0 1.000 0
Kundefordringer 7.000 28.000 101.000 31.000 19.000
Andre fordringer 4.000 0 22.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.000 12.000 2.000 15.000 28.000
Sum omløpsmidler 345.000 43.000 104.000 68.000 46.000
Sum eiendeler 345.000 43.000 104.000 68.000 46.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -21.000 -22.000 -23.000 -27.000
Sum egenkapital 25.000 22.000 22.000 21.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 230.000 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 -2.000 68.000 38.000 1.000
Betalbar skatt 7.000 -4.000 -2.000 -15.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 10.000 6.000 4.000 36.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 13.000 12.000 8.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 21.000 82.000 48.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 344.000 44.000 104.000 69.000 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 256.000 22.000 22.000 20.000 17.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.0 1.3 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.2 2.0 1.3 1.4 1.6
Soliditet 7.3 51.2 21.2 30.4 3
Resultatgrad 4.7 0.4 0.6 1 7.4
Rentedekningsgrad 18.0
Gjeldsgrad 12.8 1.0 3.7 2.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 5.2 2.3 1 4.3 69.6
Signatur
15.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex