Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arilds Fiskebåtrederi As
Juridisk navn:  Arilds Fiskebåtrederi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78435596
Marienlund 5 Marienlund 5 Fax: 78435596
9511 Alta 9511 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 979836333
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 5/7/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Og Rådgivning Alta As
Utvikling:
Omsetning  
  
7%
Resultat  
  
500%
Egenkapital  
  
-3.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 474.000 443.000 626.000 956.000 1.667.000
Resultat: 192.000 -48.000 -186.000 -428.000 240.000
Egenkapital: 13.081.000 13.532.000 14.169.000 14.890.000 15.790.000
Regnskap for  Arilds Fiskebåtrederi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 474.000 443.000 626.000 956.000 1.667.000
Driftskostnader -714.000 -709.000 -1.255.000 -1.464.000 -1.519.000
Driftsresultat -240.000 -267.000 -629.000 -508.000 149.000
Finansinntekter 432.000 219.000 443.000 80.000 91.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 432.000 219.000 443.000 79.000 91.000
Resultat før skatt 192.000 -48.000 -186.000 -428.000 240.000
Skattekostnad -42.000 11.000 65.000 128.000 -14.000
Årsresultat 150.000 -38.000 -121.000 -299.000 227.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.003.000 13.775.000 14.764.000 15.554.000 15.732.000
Sum omløpsmidler 320.000 840.000 798.000 700.000 1.685.000
Sum eiendeler 14.323.000 14.615.000 15.562.000 16.254.000 17.417.000
Sum opptjent egenkapital 12.881.000 13.332.000 13.969.000 14.690.000 15.590.000
Sum egenkapital 13.081.000 13.532.000 14.169.000 14.890.000 15.790.000
Sum langsiktig gjeld 363.000 421.000 517.000 620.000 738.000
Sum kortsiktig gjeld 879.000 662.000 875.000 744.000 889.000
Sum gjeld og egenkapital 14.323.000 14.615.000 15.561.000 16.254.000 17.417.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 492.000 463.000 656.000 999.000 941.000
Andre inntekter -18.000 -20.000 -30.000 -44.000 726.000
Driftsinntekter 474.000 443.000 626.000 956.000 1.667.000
Varekostnad 0 -26.000 -73.000 -27.000
Lønninger -309.000 -241.000 -518.000 -627.000 -827.000
Avskrivning -201.000 -213.000 -226.000 -247.000 -229.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -204.000 -255.000 -485.000 -517.000 -436.000
Driftskostnader -714.000 -709.000 -1.255.000 -1.464.000 -1.519.000
Driftsresultat -240.000 -267.000 -629.000 -508.000 149.000
Finansinntekter 432.000 219.000 443.000 80.000 91.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 432.000 219.000 443.000 79.000 91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Årsresultat 150.000 -38.000 -121.000 -299.000 227.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 30.000 54.000 69.000 118.000 176.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.834.000 2.035.000 2.228.000 2.455.000 2.702.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.169.000 11.740.000 12.536.000 13.100.000 13.030.000
Sum anleggsmidler 14.003.000 13.775.000 14.764.000 15.554.000 15.732.000
Varebeholdning 0 0 26.000 98.000
Kundefordringer 0 69.000 69.000 4.000
Andre fordringer 52.000 0 72.000 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 269.000 840.000 657.000 598.000 1.583.000
Sum omløpsmidler 320.000 840.000 798.000 700.000 1.685.000
Sum eiendeler 14.323.000 14.615.000 15.562.000 16.254.000 17.417.000
Sum opptjent egenkapital 12.881.000 13.332.000 13.969.000 14.690.000 15.590.000
Sum egenkapital 13.081.000 13.532.000 14.169.000 14.890.000 15.790.000
Sum avsetninger til forpliktelser 363.000 421.000 489.000 583.000 712.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 363.000 421.000 517.000 620.000 738.000
Leverandørgjeld 55.000 0 48.000 0 1.000
Betalbar skatt 100.000 57.000 29.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 124.000 4.000 188.000 144.000 288.000
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 0 10.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 879.000 662.000 875.000 744.000 889.000
Sum gjeld og egenkapital 14.323.000 14.615.000 15.561.000 16.254.000 17.417.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -559.000 178.000 -77.000 -44.000 796.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.3 0.9 0.9 1.9
Likviditetsgrad 2 0.4 1.3 0.9 0.9 1.8
Soliditet 91.3 92.6 91.1 91.6 90.7
Resultatgrad -50.6 -60.3 -100.5 -53.1 8.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.3 -0.3 -1.2 -2.6 1.4
Signatur
03.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.11.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex