Arildsen Rørleggerservice As
Juridisk navn:  Arildsen Rørleggerservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myrholtet 132 Myrholtet 132 Fax:
5142 Fyllingsdalen 5142 Fyllingsdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998268788
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/28/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ørjan Talhaug As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.12%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
63.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.862.000 1.646.000 1.791.000 2.467.000 2.136.000
Resultat: 92.000 0 -217.000 156.000 -42.000
Egenkapital: 178.000 109.000 109.000 276.000 149.000
Regnskap for  Arildsen Rørleggerservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.862.000 1.646.000 1.791.000 2.467.000 2.136.000
Driftskostnader -1.770.000 -1.645.000 -2.005.000 -2.309.000 -2.177.000
Driftsresultat 92.000 1.000 -215.000 158.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 0 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Resultat før skatt 92.000 0 -217.000 156.000 -42.000
Skattekostnad -20.000 0 50.000 -30.000 1.000
Årsresultat 72.000 0 -167.000 127.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 86.000 98.000 6.000 12.000
Sum omløpsmidler 569.000 476.000 782.000 819.000 638.000
Sum eiendeler 620.000 562.000 880.000 825.000 650.000
Sum opptjent egenkapital 148.000 79.000 79.000 246.000 119.000
Sum egenkapital 178.000 109.000 109.000 276.000 149.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 443.000 453.000 772.000 549.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 621.000 562.000 881.000 825.000 649.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.862.000 1.646.000 1.786.000 2.467.000 2.135.000
Andre inntekter 0 0 5.000 0 1.000
Driftsinntekter 1.862.000 1.646.000 1.791.000 2.467.000 2.136.000
Varekostnad -834.000 -879.000 -1.025.000 -1.383.000 -1.237.000
Lønninger -705.000 -486.000 -665.000 -666.000 -702.000
Avskrivning -12.000 -12.000 -17.000 -6.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -268.000 -298.000 -254.000 -233.000
Driftskostnader -1.770.000 -1.645.000 -2.005.000 -2.309.000 -2.177.000
Driftsresultat 92.000 1.000 -215.000 158.000 -41.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 0 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 72.000 0 -167.000 127.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 50.000 50.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 36.000 48.000 6.000 12.000
Sum varige driftsmidler 24.000 36.000 48.000 6.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 51.000 86.000 98.000 6.000 12.000
Varebeholdning 60.000 59.000 87.000 106.000 145.000
Kundefordringer 471.000 370.000 401.000 624.000 296.000
Andre fordringer 11.000 11.000 12.000 31.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 36.000 283.000 59.000 168.000
Sum omløpsmidler 569.000 476.000 782.000 819.000 638.000
Sum eiendeler 620.000 562.000 880.000 825.000 650.000
Sum opptjent egenkapital 148.000 79.000 79.000 246.000 119.000
Sum egenkapital 178.000 109.000 109.000 276.000 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 156.000 217.000 360.000 319.000 241.000
Betalbar skatt 0 0 20.000 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 179.000 55.000 105.000 110.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 180.000 288.000 91.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 443.000 453.000 772.000 549.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 621.000 562.000 881.000 825.000 649.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.000 23.000 10.000 270.000 138.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.9 1.3 1.0
Soliditet 28.7 19.4 12.4 33.5 23.0
Resultatgrad 4.9 0.1 6.4 -1.9
Rentedekningsgrad 0.5 -107.5 7 -41.0
Gjeldsgrad 2.5 4.2 7.1 2 3.4
Total kapitalrentabilitet 14.8 0.2 -24.4 19.2 -6.3
Signatur
20.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex