Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ark Ama AS
Juridisk navn:  Ark Ama AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69890911
Ordfører Voldens vei 9 Ordfører Voldens vei 9 Fax: 69892856
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 982534860
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/18/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Smaalenene Revisjon AS
Regnskapsfører: Lie Bedriftservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.09%
Resultat  
  
128.23%
Egenkapital  
  
-0.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.866.000 6.339.000 6.339.000 6.065.000 6.414.000
Resultat: 1.148.000 503.000 871.000 709.000 891.000
Egenkapital: 939.000 944.000 1.067.000 879.000 1.157.000
Regnskap for  Ark Ama AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.866.000 6.339.000 6.339.000 6.065.000 6.414.000
Driftskostnader -6.723.000 -5.840.000 -5.476.000 -5.359.000 -5.528.000
Driftsresultat 1.142.000 499.000 864.000 706.000 886.000
Finansinntekter 5.000 4.000 8.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 5.000 4.000 8.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 1.148.000 503.000 871.000 709.000 891.000
Skattekostnad -253.000 -111.000 -195.000 -176.000 -249.000
Årsresultat 895.000 393.000 676.000 533.000 642.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 284.000 77.000 21.000 33.000 16.000
Sum omløpsmidler 3.132.000 2.313.000 2.184.000 2.209.000 2.725.000
Sum eiendeler 3.416.000 2.390.000 2.205.000 2.242.000 2.741.000
Sum opptjent egenkapital 747.000 752.000 851.000 775.000 1.037.000
Sum egenkapital 939.000 944.000 1.067.000 879.000 1.157.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 8.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.477.000 1.445.000 1.130.000 1.363.000 1.584.000
Sum gjeld og egenkapital 3.416.000 2.390.000 2.205.000 2.242.000 2.741.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.866.000 6.339.000 6.339.000 6.065.000 5.764.000
Andre inntekter 0 0 0 0 650.000
Driftsinntekter 7.866.000 6.339.000 6.339.000 6.065.000 6.414.000
Varekostnad -1.197.000 -942.000 -944.000 -690.000 -1.477.000
Lønninger -4.042.000 -3.749.000 -3.559.000 -3.505.000 -2.898.000
Avskrivning -81.000 -13.000 -12.000 -7.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.403.000 -1.136.000 -961.000 -1.157.000 -1.148.000
Driftskostnader -6.723.000 -5.840.000 -5.476.000 -5.359.000 -5.528.000
Driftsresultat 1.142.000 499.000 864.000 706.000 886.000
Finansinntekter 5.000 4.000 8.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 5.000 4.000 8.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -300.000 -600.000 -650.000 -600.000
Årsresultat 895.000 393.000 676.000 533.000 642.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 72.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 212.000 77.000 21.000 33.000 16.000
Sum varige driftsmidler 212.000 77.000 21.000 33.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 284.000 77.000 21.000 33.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 994.000 830.000 974.000 953.000 1.532.000
Andre fordringer 162.000 150.000 56.000 135.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.977.000 1.334.000 1.154.000 1.121.000 1.081.000
Sum omløpsmidler 3.132.000 2.313.000 2.184.000 2.209.000 2.725.000
Sum eiendeler 3.416.000 2.390.000 2.205.000 2.242.000 2.741.000
Sum opptjent egenkapital 747.000 752.000 851.000 775.000 1.037.000
Sum egenkapital 939.000 944.000 1.067.000 879.000 1.157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 8.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 8.000 0 0
Leverandørgjeld 437.000 251.000 78.000 165.000 12.000
Betalbar skatt 278.000 117.000 188.000 176.000 262.000
Skyldig offentlige avgifter 502.000 466.000 462.000 748.000 382.000
Utbytte -900.000 -300.000 -600.000 -650.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 1.260.000 611.000 403.000 273.000 928.000
Sum kortsiktig gjeld 2.477.000 1.445.000 1.130.000 1.363.000 1.584.000
Sum gjeld og egenkapital 3.416.000 2.390.000 2.205.000 2.242.000 2.741.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 655.000 868.000 1.054.000 846.000 1.141.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.9 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 1.9 1.6 1.7
Soliditet 27.5 39.5 48.4 39.2 42.2
Resultatgrad 14.5 7.9 13.6 11.6 13.8
Rentedekningsgrad 7 8
Gjeldsgrad 2.6 1.5 1.1 1.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 33.6 2 39.5 31.7 32.5
Signatur
13.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.03.2020
Daglig leder alene.
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex