Arka AS
Juridisk navn:  Arka AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56304200
Industrivegen 11 Industrivegen 11 Fax: 56301990
5210 Os 5210 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 915303935
Aksjekapital: 3.960.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 4/24/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.85%
Resultat  
  
84.42%
Egenkapital  
  
1.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 134.969.000 127.505.000 138.008.000 134.988.000 118.530.000
Resultat: 12.196.000 6.613.000 400.000 15.198.000 13.517.000
Egenkapital: 58.583.000 57.549.000 55.261.000 54.390.000 48.945.000
Regnskap for  Arka AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 134.969.000 127.505.000 138.008.000 134.988.000 118.530.000
Driftskostnader -131.069.000 -125.817.000 -137.099.000 -131.489.000 -112.813.000
Driftsresultat 3.899.000 1.688.000 909.000 3.499.000 5.718.000
Finansinntekter 9.481.000 6.628.000 842.000 12.806.000 8.670.000
Finanskostnader -1.186.000 -1.702.000 -1.352.000 -1.107.000 -872.000
Finans 8.295.000 4.926.000 -510.000 11.699.000 7.798.000
Resultat før skatt 12.196.000 6.613.000 400.000 15.198.000 13.517.000
Skattekostnad -2.162.000 -1.325.000 -28.000 -754.000 -1.369.000
Årsresultat 10.034.000 5.288.000 371.000 14.444.000 12.148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.696.000 60.380.000 59.321.000 44.577.000 36.550.000
Sum omløpsmidler 83.992.000 75.524.000 67.218.000 61.113.000 56.486.000
Sum eiendeler 137.688.000 135.904.000 126.539.000 105.690.000 93.036.000
Sum opptjent egenkapital 29.507.000 28.474.000 26.185.000 25.814.000 20.370.000
Sum egenkapital 58.583.000 57.549.000 55.261.000 54.390.000 48.945.000
Sum langsiktig gjeld 1.718.000 5.222.000 8.060.000 12.735.000 10.485.000
Sum kortsiktig gjeld 77.386.000 73.133.000 63.218.000 38.565.000 33.605.000
Sum gjeld og egenkapital 137.687.000 135.905.000 126.539.000 105.690.000 93.036.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 134.969.000 127.505.000 138.008.000 134.988.000 118.530.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 134.969.000 127.505.000 138.008.000 134.988.000 118.530.000
Varekostnad -76.941.000 -73.774.000 -80.197.000 -79.237.000 -68.203.000
Lønninger -32.745.000 -31.937.000 -35.338.000 -31.540.000 -27.386.000
Avskrivning -865.000 -844.000 -736.000 -630.000 -623.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -20.518.000 -19.262.000 -20.828.000 -20.082.000 -16.514.000
Driftskostnader -131.069.000 -125.817.000 -137.099.000 -131.489.000 -112.813.000
Driftsresultat 3.899.000 1.688.000 909.000 3.499.000 5.718.000
Finansinntekter 9.481.000 6.628.000 842.000 12.806.000 8.670.000
Finanskostnader -1.186.000 -1.702.000 -1.352.000 -1.107.000 -872.000
Finans 8.295.000 4.926.000 -510.000 11.699.000 7.798.000
Konsernbidrag -500.000 -9.000.000 0
Utbytte -9.000.000 -3.000.000 0 0 0
Årsresultat 10.034.000 5.288.000 371.000 14.444.000 12.148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 587.000 878.000 428.000 460.000 411.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 3.181.000 3.557.000 809.000 180.000 51.000
Driftsløsøre 1.261.000 1.637.000 4.264.000 4.630.000 3.501.000
Sum varige driftsmidler 4.442.000 5.194.000 5.073.000 4.811.000 3.552.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.667.000 54.307.000 53.819.000 39.307.000 32.586.000
Sum anleggsmidler 53.696.000 60.380.000 59.321.000 44.577.000 36.550.000
Varebeholdning 20.137.000 23.614.000 15.506.000 21.786.000 19.101.000
Kundefordringer 41.968.000 35.041.000 43.354.000 23.510.000 21.065.000
Andre fordringer 9.745.000 6.503.000 3.506.000 12.990.000 8.983.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.142.000 10.365.000 4.853.000 2.828.000 7.336.000
Sum omløpsmidler 83.992.000 75.524.000 67.218.000 61.113.000 56.486.000
Sum eiendeler 137.688.000 135.904.000 126.539.000 105.690.000 93.036.000
Sum opptjent egenkapital 29.507.000 28.474.000 26.185.000 25.814.000 20.370.000
Sum egenkapital 58.583.000 57.549.000 55.261.000 54.390.000 48.945.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 35.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.718.000 5.222.000 8.060.000 12.735.000 10.485.000
Leverandørgjeld 14.157.000 14.337.000 9.063.000 13.242.000 15.217.000
Betalbar skatt 1.926.000 1.318.000 0 0 1.326.000
Skyldig offentlige avgifter 5.653.000 6.928.000 2.445.000 6.037.000 3.991.000
Utbytte -9.000.000 -3.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.617.000 15.780.000 18.483.000 17.089.000 6.301.000
Sum kortsiktig gjeld 77.386.000 73.133.000 63.218.000 38.565.000 33.605.000
Sum gjeld og egenkapital 137.687.000 135.905.000 126.539.000 105.690.000 93.036.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.606.000 2.391.000 4.000.000 22.548.000 22.881.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 1.1 1 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.8 1 1.1
Soliditet 42.5 42.3 43.7 51.5 52.6
Resultatgrad 2.9 1.3 0.7 2.6 4.8
Rentedekningsgrad 3.3 1.0 0.7 3.2 6.6
Gjeldsgrad 1.4 1.4 1.3 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.7 6.1 1.4 15.4 15.5
Signatur
08.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG ETT AKSJONÆRVALGT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex