Arka Rogaland As
Juridisk navn:  Arka Rogaland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51692900
Møllevegen 8 Møllevegen 8 Fax: 51692901
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 914424755
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/29/1953
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.93%
Resultat  
  
-187.01%
Egenkapital  
  
7.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.637.000 23.928.000 24.709.000 24.718.000 26.082.000
Resultat: -750.000 862.000 -355.000 -44.000 -3.753.000
Egenkapital: 7.564.000 7.049.000 6.379.000 6.656.000 6.381.000
Regnskap for  Arka Rogaland As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.637.000 23.928.000 24.709.000 24.718.000 26.082.000
Driftskostnader -20.360.000 -23.003.000 -25.000.000 -24.637.000 -29.654.000
Driftsresultat -724.000 925.000 -291.000 80.000 -3.572.000
Finansinntekter 19.000 15.000 29.000 34.000 41.000
Finanskostnader -46.000 -79.000 -94.000 -157.000 -222.000
Finans -27.000 -64.000 -65.000 -123.000 -181.000
Resultat før skatt -750.000 862.000 -355.000 -44.000 -3.753.000
Skattekostnad 165.000 -191.000 78.000 14.000 898.000
Årsresultat -585.000 670.000 -277.000 -30.000 -2.855.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.284.000 1.317.000 1.839.000 2.146.000 2.522.000
Sum omløpsmidler 9.421.000 8.780.000 9.393.000 8.370.000 11.204.000
Sum eiendeler 10.705.000 10.097.000 11.232.000 10.516.000 13.726.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 670.000 0 95.000 125.000
Sum egenkapital 7.564.000 7.049.000 6.379.000 6.656.000 6.381.000
Sum langsiktig gjeld 174.000 33.000 232.000 374.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 2.967.000 3.014.000 4.621.000 3.486.000 6.985.000
Sum gjeld og egenkapital 10.705.000 10.096.000 11.232.000 10.516.000 13.725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.493.000 23.890.000 24.709.000 24.718.000 25.872.000
Andre inntekter 144.000 38.000 0 0 210.000
Driftsinntekter 19.637.000 23.928.000 24.709.000 24.718.000 26.082.000
Varekostnad -11.367.000 -13.920.000 -14.403.000 -14.262.000 -16.263.000
Lønninger -4.482.000 -4.373.000 -5.065.000 -5.315.000 -7.823.000
Avskrivning -184.000 -323.000 -393.000 -429.000 -463.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.327.000 -4.387.000 -5.139.000 -4.631.000 -5.105.000
Driftskostnader -20.360.000 -23.003.000 -25.000.000 -24.637.000 -29.654.000
Driftsresultat -724.000 925.000 -291.000 80.000 -3.572.000
Finansinntekter 19.000 15.000 29.000 34.000 41.000
Finanskostnader -46.000 -79.000 -94.000 -157.000 -222.000
Finans -27.000 -64.000 -65.000 -123.000 -181.000
Konsernbidrag 1.100.000 0 305.000 3.000.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -585.000 670.000 -277.000 -30.000 -2.855.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 221.000 236.000 253.000 273.000 264.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 912.000 1.080.000 1.521.000 1.873.000 2.258.000
Sum varige driftsmidler 1.133.000 1.317.000 1.773.000 2.146.000 2.522.000
Sum finansielle anleggsmidler 151.000 66.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.284.000 1.317.000 1.839.000 2.146.000 2.522.000
Varebeholdning 3.564.000 2.501.000 2.742.000 3.435.000 2.889.000
Kundefordringer 2.442.000 3.881.000 6.460.000 4.339.000 3.662.000
Andre fordringer 2.015.000 113.000 54.000 463.000 4.413.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.399.000 2.284.000 137.000 133.000 240.000
Sum omløpsmidler 9.421.000 8.780.000 9.393.000 8.370.000 11.204.000
Sum eiendeler 10.705.000 10.097.000 11.232.000 10.516.000 13.726.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 670.000 0 95.000 125.000
Sum egenkapital 7.564.000 7.049.000 6.379.000 6.656.000 6.381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 174.000 33.000 10.000 88.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.396.000 575.000 3.023.000
Sum langsiktig gjeld 174.000 33.000 232.000 374.000 359.000
Leverandørgjeld 2.322.000 1.319.000 1.506.000 1.725.000 2.360.000
Betalbar skatt 4.000 168.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 250.000 592.000 1.290.000 770.000 865.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 390.000 935.000 429.000 416.000 737.000
Sum kortsiktig gjeld 2.967.000 3.014.000 4.621.000 3.486.000 6.985.000
Sum gjeld og egenkapital 10.705.000 10.096.000 11.232.000 10.516.000 13.725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.454.000 5.766.000 4.772.000 4.884.000 4.219.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.9 2 2.4 1.6
Likviditetsgrad 2 2.0 2.1 1.4 1.4 1.2
Soliditet 70.7 69.8 56.8 63.3 46.5
Resultatgrad -3.7 3.9 -1.2 0.3 -13.7
Rentedekningsgrad -15.7 11.7 -3.1 0.5 -16.1
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.8 0.6 1.2
Total kapitalrentabilitet -6.6 9.3 -2.3 1.1 -25.7
Signatur
20.05.2020
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex