Arken 1 As
Juridisk navn:  Arken 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Kenneth Bentsen Ropernveien 23 Fax:
1367 Snarøya 575 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919257199
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aider Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-26.67%
Egenkapital  
  
-271.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -19.000 -15.000 -14.000
Egenkapital: -26.000 -7.000 8.000
Regnskap for  Arken 1 As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -16.000 -13.000
Driftsresultat -19.000 -16.000 -13.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 1.000 -1.000
Resultat før skatt -19.000 -15.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -19.000 -15.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.456.000 673.000 94.000
Sum omløpsmidler 2.000 21.000 616.000
Sum eiendeler 1.458.000 694.000 710.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -29.000 -14.000
Sum egenkapital -26.000 -7.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 1.483.000 700.000 700.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.458.000 694.000 709.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -16.000 -13.000
Driftskostnader -19.000 -16.000 -13.000
Driftsresultat -19.000 -16.000 -13.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -19.000 -15.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.456.000 673.000 94.000
Sum anleggsmidler 1.456.000 673.000 94.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.000 21.000 616.000
Sum omløpsmidler 2.000 21.000 616.000
Sum eiendeler 1.458.000 694.000 710.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -29.000 -14.000
Sum egenkapital -26.000 -7.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.483.000 700.000 700.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.458.000 694.000 709.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 20.000 615.000
Likviditetsgrad 1 2 2 6
Likviditetsgrad 2 2 2 6
Soliditet -1.8 - 1.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -57.1 -100.1 87.6
Total kapitalrentabilitet -1.3 -2.2 -1.8
Signatur
03.12.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex