Arken AS
Juridisk navn:  Arken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69175120
Olav Vs Gate 2 Olav Vs Gate 2 Fax: 69213589
1767 Halden 1767 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 931001167
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/15/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
45.61%
Resultat  
  
4.4%
Egenkapital  
  
1.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.804.000 9.480.000 5.236.000 17.274.000 11.387.000
Resultat: 1.591.000 1.524.000 -693.000 4.172.000 1.610.000
Egenkapital: 8.599.000 8.446.000 8.102.000 9.205.000 6.509.000
Regnskap for  Arken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.804.000 9.480.000 5.236.000 17.274.000 11.387.000
Driftskostnader -11.345.000 -7.293.000 -5.524.000 -12.737.000 -9.279.000
Driftsresultat 2.459.000 2.187.000 -288.000 4.537.000 2.109.000
Finansinntekter 12.000 14.000 207.000 148.000 3.000
Finanskostnader -880.000 -677.000 -612.000 -512.000 -501.000
Finans -868.000 -663.000 -405.000 -364.000 -498.000
Resultat før skatt 1.591.000 1.524.000 -693.000 4.172.000 1.610.000
Skattekostnad -358.000 -344.000 214.000 -1.036.000 -395.000
Årsresultat 1.234.000 1.181.000 -478.000 3.136.000 1.215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.355.000 24.545.000 23.015.000 17.039.000 17.196.000
Sum omløpsmidler 22.386.000 16.965.000 12.182.000 17.658.000 7.983.000
Sum eiendeler 45.741.000 41.510.000 35.197.000 34.697.000 25.179.000
Sum opptjent egenkapital 8.499.000 8.346.000 8.002.000 9.105.000 6.409.000
Sum egenkapital 8.599.000 8.446.000 8.102.000 9.205.000 6.509.000
Sum langsiktig gjeld 35.023.000 27.417.000 25.440.000 23.455.000 17.085.000
Sum kortsiktig gjeld 2.118.000 5.647.000 1.656.000 2.037.000 1.585.000
Sum gjeld og egenkapital 45.740.000 41.510.000 35.198.000 34.697.000 25.179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.958.000 3.770.000 238.000 12.748.000 7.145.000
Andre inntekter 5.846.000 5.709.000 4.998.000 4.526.000 4.242.000
Driftsinntekter 13.804.000 9.480.000 5.236.000 17.274.000 11.387.000
Varekostnad -5.150.000 -1.747.000 -77.000 -8.159.000 -4.432.000
Lønninger -4.207.000 -3.316.000 -2.902.000 -2.344.000 -2.605.000
Avskrivning -256.000 -243.000 -202.000 -221.000 -194.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.732.000 -1.987.000 -2.343.000 -2.013.000 -2.048.000
Driftskostnader -11.345.000 -7.293.000 -5.524.000 -12.737.000 -9.279.000
Driftsresultat 2.459.000 2.187.000 -288.000 4.537.000 2.109.000
Finansinntekter 12.000 14.000 207.000 148.000 3.000
Finanskostnader -880.000 -677.000 -612.000 -512.000 -501.000
Finans -868.000 -663.000 -405.000 -364.000 -498.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.080.000 -836.000 -625.000 -440.000 -327.000
Årsresultat 1.234.000 1.181.000 -478.000 3.136.000 1.215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 23.027.000 24.148.000 22.617.000 16.959.000 16.761.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 383.000
Driftsløsøre 310.000 380.000 380.000 62.000 34.000
Sum varige driftsmidler 23.337.000 24.527.000 22.997.000 17.021.000 17.178.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum anleggsmidler 23.355.000 24.545.000 23.015.000 17.039.000 17.196.000
Varebeholdning 20.543.000 13.674.000 10.817.000 648.000 7.472.000
Kundefordringer 29.000 2.499.000 45.000 90.000 36.000
Andre fordringer 54.000 52.000 57.000 38.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 15.143.000 0
Kasse, bank 1.759.000 740.000 1.263.000 1.739.000 458.000
Sum omløpsmidler 22.386.000 16.965.000 12.182.000 17.658.000 7.983.000
Sum eiendeler 45.741.000 41.510.000 35.197.000 34.697.000 25.179.000
Sum opptjent egenkapital 8.499.000 8.346.000 8.002.000 9.105.000 6.409.000
Sum egenkapital 8.599.000 8.446.000 8.102.000 9.205.000 6.509.000
Sum avsetninger til forpliktelser 423.000 317.000 240.000 455.000 578.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.328.000 144.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.023.000 27.417.000 25.440.000 23.455.000 17.085.000
Leverandørgjeld 926.000 962.000 703.000 162.000 274.000
Betalbar skatt 251.000 267.000 0 1.160.000 584.000
Skyldig offentlige avgifter 414.000 586.000 318.000 315.000 305.000
Utbytte -1.080.000 -836.000 -625.000 -440.000 -327.000
Annen kortsiktig gjeld 527.000 504.000 491.000 400.000 421.000
Sum kortsiktig gjeld 2.118.000 5.647.000 1.656.000 2.037.000 1.585.000
Sum gjeld og egenkapital 45.740.000 41.510.000 35.198.000 34.697.000 25.179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.268.000 11.318.000 10.526.000 15.621.000 6.398.000
Likviditetsgrad 1 10. 3 7.4 8.7 5.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 0.8 8.4 0.4
Soliditet 18.8 20.3 2 26.5 25.9
Resultatgrad 17.8 23.1 -5.5 26.3 18.5
Rentedekningsgrad 2.8 3.2 -0.5 8.9 4.2
Gjeldsgrad 4.3 3.9 3.3 2.8 2.9
Total kapitalrentabilitet 5.4 5.3 -0.2 13.5 8.4
Signatur
31.05.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
OLSEN ROLF WILFRED
SIGNATUR HVER FOR SEG
OLSEN HAUGSTEN LENE RENATE
Prokurister
11.06.2012
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex