Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arken Holding AS
Juridisk navn:  Arken Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91548081
c/o Ligna AS Bomvegen 3 c/o Ligna AS Bomvegen 3 Fax:
7725 Steinkjer 7725 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 982506417
Aksjekapital: 4.100.000 NOK
Etableringsdato: 10/3/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.33%
Resultat  
  
62.5%
Egenkapital  
  
-0.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.000 6.000 0 0 0
Resultat: -3.000 -8.000 -5.000 -2.000 -181.000
Egenkapital: 6.094.000 6.097.000 6.105.000 6.110.000 6.111.000
Regnskap for  Arken Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.000 6.000 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -7.000 -15.000 -2.000
Driftsresultat 7.000 5.000 -7.000 -15.000 -2.000
Finansinntekter 8.000 4.000 3.000 14.000 -144.000
Finanskostnader -17.000 -17.000 0 0 -36.000
Finans -9.000 -13.000 3.000 14.000 -180.000
Resultat før skatt -3.000 -8.000 -5.000 -2.000 -181.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -8.000 -5.000 -2.000 -181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.094.000 6.097.000 6.105.000 6.110.000 6.111.000
Sum eiendeler 6.094.000 6.097.000 6.105.000 6.110.000 6.111.000
Sum opptjent egenkapital -3.406.000 -3.403.000 -3.395.000 -3.390.000 -3.389.000
Sum egenkapital 6.094.000 6.097.000 6.105.000 6.110.000 6.111.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.094.000 6.097.000 6.105.000 6.110.000 6.111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.000 6.000 0 0 0
Driftsinntekter 8.000 6.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -7.000 -15.000 -2.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -7.000 -15.000 -2.000
Driftsresultat 7.000 5.000 -7.000 -15.000 -2.000
Finansinntekter 8.000 4.000 3.000 14.000 -144.000
Finanskostnader -17.000 -17.000 0 0 -36.000
Finans -9.000 -13.000 3.000 14.000 -180.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -8.000 -5.000 -2.000 -181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 5.306.000 5.307.000 5.325.000 5.317.000 5.306.000
Kasse, bank 788.000 789.000 780.000 792.000 805.000
Sum omløpsmidler 6.094.000 6.097.000 6.105.000 6.110.000 6.111.000
Sum eiendeler 6.094.000 6.097.000 6.105.000 6.110.000 6.111.000
Sum opptjent egenkapital -3.406.000 -3.403.000 -3.395.000 -3.390.000 -3.389.000
Sum egenkapital 6.094.000 6.097.000 6.105.000 6.110.000 6.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 6.094.000 6.097.000 6.105.000 6.110.000 6.111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.094.000 6.097.000 6.105.000 6.110.000 6.111.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 87.5 83.3
Rentedekningsgrad 0.4 0.3 -4.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.1 -0.1 -2.4
Signatur
05.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER TRE AV
STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
05.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex