Arken Investments As
Juridisk navn:  Arken Investments As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fredensborgveien 21B Fredensborgveien 21B Fax:
0177 Oslo 177 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922866988
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/14/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gerhard & Sønn As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -322.000
Egenkapital: -297.000
Regnskap for  Arken Investments As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -80.000
Driftsresultat -80.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -242.000
Finans -242.000
Resultat før skatt -322.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.390.000
Sum omløpsmidler 8.000
Sum eiendeler 4.398.000
Sum opptjent egenkapital -322.000
Sum egenkapital -297.000
Sum langsiktig gjeld 4.388.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000
Sum gjeld og egenkapital 4.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -80.000
Driftskostnader -80.000
Driftsresultat -80.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -242.000
Finans -242.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 4.390.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 4.390.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 4.390.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 6.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.000
Sum omløpsmidler 8.000
Sum eiendeler 4.398.000
Sum opptjent egenkapital -322.000
Sum egenkapital -297.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 4.388.000
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 306.000
Sum kortsiktig gjeld 307.000
Sum gjeld og egenkapital 4.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -299.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet -6.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad -15.8
Total kapitalrentabilitet -1.8
Signatur
14.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex