Arkitekt Vangdal AS
Juridisk navn:  Arkitekt Vangdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90608895
Sandvenvegen 18 Sandvenvegen 18 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 860464012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/9/1991 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: odda arkitektkontor as
Regnskapsfører: Kvam Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-320%
Egenkapital  
  
-5.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 93.000 180.000 178.000 30.000
Resultat: -11.000 5.000 22.000 23.000 -2.000
Egenkapital: 155.000 164.000 160.000 143.000 124.000
Regnskap for  Arkitekt Vangdal AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 93.000 180.000 178.000 30.000
Driftskostnader -11.000 -87.000 -157.000 -155.000 -33.000
Driftsresultat -11.000 5.000 22.000 23.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -11.000 5.000 22.000 23.000 -2.000
Skattekostnad 2.000 -1.000 -5.000 -5.000 0
Årsresultat -8.000 4.000 17.000 18.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 152.000 168.000 229.000 175.000 126.000
Sum eiendeler 154.000 168.000 229.000 175.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 64.000 60.000 43.000 24.000
Sum egenkapital 155.000 164.000 160.000 143.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -1.000 4.000 70.000 32.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 154.000 168.000 230.000 175.000 125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 93.000 180.000 178.000 30.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 93.000 180.000 178.000 30.000
Varekostnad 0 -76.000 -149.000 -147.000 -24.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -11.000 -8.000 -8.000 -9.000
Driftskostnader -11.000 -87.000 -157.000 -155.000 -33.000
Driftsresultat -11.000 5.000 22.000 23.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 4.000 17.000 18.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 72.000 23.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 152.000 168.000 158.000 152.000 126.000
Sum omløpsmidler 152.000 168.000 229.000 175.000 126.000
Sum eiendeler 154.000 168.000 229.000 175.000 126.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 64.000 60.000 43.000 24.000
Sum egenkapital 155.000 164.000 160.000 143.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 59.000 16.000 2.000
Betalbar skatt 0 1.000 5.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter -3.000 1.000 5.000 11.000 -1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -1.000 4.000 70.000 32.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 154.000 168.000 230.000 175.000 125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 153.000 164.000 159.000 143.000 125.000
Likviditetsgrad 1 4 3.3 5.5 1
Likviditetsgrad 2 4 3.3 5.5 1
Soliditet 100.6 97.6 69.6 81.7 99.2
Resultatgrad 5.4 12.2 12.9 -6.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.4 0.2 0
Total kapitalrentabilitet -7.1 3 9.6 13.1 -1.6
Signatur
27.09.2011
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
27.09.2011
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex