Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arktis Fisch As
Juridisk navn:  Arktis Fisch As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90962249
Postboks 443 Klausjorda 9 Fax: 78983153
9991 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 989892959
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/2/2006 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: cfh fisk as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
181.75%
Resultat  
  
27200%
Egenkapital  
  
310.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 36.380.000 12.912.000 17.006.000 2.995.000 6.511.000
Resultat: 3.276.000 12.000 333.000 -538.000 233.000
Egenkapital: 3.549.000 864.000 853.000 -80.000 458.000
Regnskap for  Arktis Fisch As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 36.380.000 12.912.000 17.006.000 2.995.000 6.511.000
Driftskostnader -32.779.000 -12.773.000 -16.526.000 -3.502.000 -6.256.000
Driftsresultat 3.601.000 139.000 480.000 -507.000 255.000
Finansinntekter 90.000 105.000 82.000 35.000 48.000
Finanskostnader -414.000 -231.000 -229.000 -66.000 -70.000
Finans -324.000 -126.000 -147.000 -31.000 -22.000
Resultat før skatt 3.276.000 12.000 333.000 -538.000 233.000
Skattekostnad -592.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.685.000 12.000 333.000 -538.000 233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.083.000 1.437.000 1.604.000 1.386.000 372.000
Sum omløpsmidler 4.058.000 1.943.000 1.004.000 1.159.000 851.000
Sum eiendeler 6.141.000 3.380.000 2.608.000 2.545.000 1.223.000
Sum opptjent egenkapital 2.549.000 -136.000 -147.000 -480.000 58.000
Sum egenkapital 3.549.000 864.000 853.000 -80.000 458.000
Sum langsiktig gjeld 826.000 1.139.000 665.000 1.473.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.765.000 1.376.000 1.090.000 1.152.000 765.000
Sum gjeld og egenkapital 6.140.000 3.379.000 2.608.000 2.545.000 1.223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.205.000 12.812.000 17.006.000 2.935.000 6.511.000
Andre inntekter 175.000 100.000 0 60.000 0
Driftsinntekter 36.380.000 12.912.000 17.006.000 2.995.000 6.511.000
Varekostnad -25.920.000 -8.480.000 -10.660.000 -1.777.000 -3.901.000
Lønninger -1.599.000 -1.015.000 -1.634.000 -557.000 -769.000
Avskrivning -206.000 -188.000 -194.000 -144.000 -75.000
Nedskrivning -175.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.879.000 -3.090.000 -4.038.000 -1.024.000 -1.511.000
Driftskostnader -32.779.000 -12.773.000 -16.526.000 -3.502.000 -6.256.000
Driftsresultat 3.601.000 139.000 480.000 -507.000 255.000
Finansinntekter 90.000 105.000 82.000 35.000 48.000
Finanskostnader -414.000 -231.000 -229.000 -66.000 -70.000
Finans -324.000 -126.000 -147.000 -31.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.685.000 12.000 333.000 -538.000 233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.880.000 1.372.000 1.443.000 1.347.000 367.000
Sum varige driftsmidler 1.880.000 1.372.000 1.443.000 1.347.000 367.000
Sum finansielle anleggsmidler 203.000 65.000 160.000 39.000 5.000
Sum anleggsmidler 2.083.000 1.437.000 1.604.000 1.386.000 372.000
Varebeholdning 400.000 92.000 111.000 252.000 19.000
Kundefordringer 2.251.000 1.431.000 532.000 708.000 402.000
Andre fordringer 1.214.000 388.000 297.000 163.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 193.000 32.000 64.000 36.000 333.000
Sum omløpsmidler 4.058.000 1.943.000 1.004.000 1.159.000 851.000
Sum eiendeler 6.141.000 3.380.000 2.608.000 2.545.000 1.223.000
Sum opptjent egenkapital 2.549.000 -136.000 -147.000 -480.000 58.000
Sum egenkapital 3.549.000 864.000 853.000 -80.000 458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 102.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 287.000 214.000 240.000 256.000 0
Sum langsiktig gjeld 826.000 1.139.000 665.000 1.473.000 0
Leverandørgjeld 492.000 1.037.000 635.000 786.000 459.000
Betalbar skatt 489.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 193.000 32.000 63.000 35.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 304.000 93.000 151.000 75.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 1.765.000 1.376.000 1.090.000 1.152.000 765.000
Sum gjeld og egenkapital 6.140.000 3.379.000 2.608.000 2.545.000 1.223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.293.000 567.000 -86.000 7.000 86.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.4 0.9 1 1.1
Likviditetsgrad 2 2.1 1.3 0.8 0.8 1.1
Soliditet 57.8 25.6 32.7 -3.1 37.4
Resultatgrad 9.9 1.1 2.8 -16.9 3.9
Rentedekningsgrad 8.7 0.6 2.1 -7.7 3.6
Gjeldsgrad 0.7 2.9 2.1 -32.8 1.7
Total kapitalrentabilitet 60.1 7.2 21.5 -18.5 24.8
Signatur
15.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex