Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arktisk Filharmoni As
Juridisk navn:  Arktisk Filharmoni As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99387810
Postboks 741 Storgata 1B Fax: 77685137
9258 Tromsø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 994387693
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 92
Etableringsdato: 6/18/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.18%
Resultat  
  
-99.07%
Egenkapital  
  
0.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 100.526.000 96.491.000 97.498.000 91.875.000 90.706.000
Resultat: 86.000 9.231.000 3.564.000 467.000 -4.304.000
Egenkapital: 29.655.000 29.569.000 20.338.000 16.774.000 16.306.000
Regnskap for  Arktisk Filharmoni As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 100.526.000 96.491.000 97.498.000 91.875.000 90.706.000
Driftskostnader -100.701.000 -87.315.000 -94.098.000 -91.962.000 -95.159.000
Driftsresultat -175.000 9.175.000 3.400.000 -87.000 -4.453.000
Finansinntekter 265.000 71.000 175.000 572.000 179.000
Finanskostnader -5.000 -15.000 -11.000 -17.000 -30.000
Finans 260.000 56.000 164.000 555.000 149.000
Resultat før skatt 86.000 9.231.000 3.564.000 467.000 -4.304.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 86.000 9.231.000 3.564.000 467.000 -4.304.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.058.000 3.002.000 2.432.000 2.524.000 2.869.000
Sum omløpsmidler 47.642.000 39.579.000 32.166.000 26.784.000 28.000.000
Sum eiendeler 50.700.000 42.581.000 34.598.000 29.308.000 30.869.000
Sum opptjent egenkapital 29.555.000 29.469.000 20.238.000 16.674.000 16.206.000
Sum egenkapital 29.655.000 29.569.000 20.338.000 16.774.000 16.306.000
Sum langsiktig gjeld 5.876.000 2.706.000 837.000 3.141.000 3.246.000
Sum kortsiktig gjeld 15.169.000 10.306.000 13.424.000 9.394.000 11.316.000
Sum gjeld og egenkapital 50.700.000 42.581.000 34.599.000 29.309.000 30.868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 955.000 1.339.000 4.288.000 3.715.000 90.706.000
Andre inntekter 99.571.000 95.152.000 93.210.000 88.160.000 0
Driftsinntekter 100.526.000 96.491.000 97.498.000 91.875.000 90.706.000
Varekostnad -1.000 -21.000 0 -7.000 0
Lønninger -60.404.000 -50.985.000 -47.717.000 -46.119.000 -48.095.000
Avskrivning -222.000 -236.000 -292.000 -404.000 -485.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -40.074.000 -36.073.000 -46.089.000 -45.432.000 -46.579.000
Driftskostnader -100.701.000 -87.315.000 -94.098.000 -91.962.000 -95.159.000
Driftsresultat -175.000 9.175.000 3.400.000 -87.000 -4.453.000
Finansinntekter 265.000 71.000 175.000 572.000 179.000
Finanskostnader -5.000 -15.000 -11.000 -17.000 -30.000
Finans 260.000 56.000 164.000 555.000 149.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 86.000 9.231.000 3.564.000 467.000 -4.304.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 14.000 25.000 25.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 428.000 393.000 261.000 289.000 364.000
Sum varige driftsmidler 2.972.000 2.445.000 1.875.000 1.955.000 2.311.000
Sum finansielle anleggsmidler 85.000 549.000 544.000 544.000 533.000
Sum anleggsmidler 3.058.000 3.002.000 2.432.000 2.524.000 2.869.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 600.000 343.000 990.000 851.000 356.000
Andre fordringer 1.389.000 749.000 555.000 403.000 220.000
Sum investeringer 0 0 10.000.000
Kasse, bank 45.653.000 38.487.000 30.621.000 25.530.000 17.423.000
Sum omløpsmidler 47.642.000 39.579.000 32.166.000 26.784.000 28.000.000
Sum eiendeler 50.700.000 42.581.000 34.598.000 29.308.000 30.869.000
Sum opptjent egenkapital 29.555.000 29.469.000 20.238.000 16.674.000 16.206.000
Sum egenkapital 29.655.000 29.569.000 20.338.000 16.774.000 16.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.876.000 2.706.000 837.000 3.141.000 3.246.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.876.000 2.706.000 837.000 3.141.000 3.246.000
Leverandørgjeld 4.592.000 1.532.000 4.190.000 1.659.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.186.000 2.850.000 3.103.000 2.759.000 3.197.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.391.000 5.923.000 6.132.000 4.976.000 8.120.000
Sum kortsiktig gjeld 15.169.000 10.306.000 13.424.000 9.394.000 11.316.000
Sum gjeld og egenkapital 50.700.000 42.581.000 34.599.000 29.309.000 30.868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.473.000 29.273.000 18.742.000 17.390.000 16.684.000
Likviditetsgrad 1 3.1 3.8 2.4 2.9 2.5
Likviditetsgrad 2 3.1 3.8 2.4 2.9 2.5
Soliditet 58.5 69.4 58.8 57.2 52.8
Resultatgrad -0.2 9.5 3.5 -0.1 -4.9
Rentedekningsgrad -35.0 611.7 309.1 -5.1 -148.4
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.7 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 0.2 21.7 10.3 1.7 -13.8
Signatur
18.06.2020
STYRETS LEDER ALENE, DAGLIG LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex