Arne B Corneliussen AS
Juridisk navn:  Arne B Corneliussen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22884600
Postboks 424 Økern Kabelgaten 37 Fax:
0513 Oslo 580 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 947695436
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 8/31/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4%
Resultat  
  
57.59%
Egenkapital  
  
3.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 295.814.000 284.443.000 248.384.000 245.473.000 74.176.000
Resultat: 25.449.000 16.149.000 10.397.000 13.047.000 17.264.000
Egenkapital: 18.936.000 18.241.000 32.873.000 32.979.000 34.140.000
Regnskap for  Arne B Corneliussen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 295.814.000 284.443.000 248.384.000 245.473.000 74.176.000
Driftskostnader -272.004.000 -264.277.000 -236.262.000 -232.244.000 -72.100.000
Driftsresultat 23.810.000 20.166.000 12.123.000 13.229.000 2.076.000
Finansinntekter 3.572.000 1.597.000 316.000 135.000 909.000
Finanskostnader -1.934.000 -5.614.000 -2.041.000 -317.000 -557.000
Finans 1.638.000 -4.017.000 -1.725.000 -182.000 -941.000
Resultat før skatt 25.449.000 16.149.000 10.397.000 13.047.000 17.264.000
Skattekostnad -5.604.000 -3.544.000 -2.330.000 -3.078.000 -503.000
Årsresultat 19.845.000 12.605.000 8.067.000 9.970.000 12.991.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.582.000 3.879.000 4.731.000 6.097.000 6.443.000
Sum omløpsmidler 70.054.000 67.047.000 74.262.000 73.171.000 71.644.000
Sum eiendeler 82.636.000 70.926.000 78.993.000 79.268.000 77.601.000
Sum opptjent egenkapital 16.936.000 16.241.000 30.873.000 0 32.140.000
Sum egenkapital 18.936.000 18.241.000 32.873.000 32.979.000 34.140.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 57.000 37.000 18.000 0
Sum kortsiktig gjeld 63.640.000 52.629.000 46.083.000 46.272.000 44.428.000
Sum gjeld og egenkapital 82.636.000 70.927.000 78.993.000 79.269.000 77.601.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 295.512.000 284.125.000 248.338.000 244.971.000 73.965.000
Andre inntekter 303.000 318.000 46.000 501.000 704.000
Driftsinntekter 295.814.000 284.443.000 248.384.000 245.473.000 74.176.000
Varekostnad -225.520.000 -219.784.000 -192.320.000 -181.281.000 -58.229.000
Lønninger -33.334.000 -29.758.000 -28.622.000 -27.944.000 -7.863.000
Avskrivning -1.611.000 -1.737.000 -2.266.000 -2.113.000 -579.000
Nedskrivning 0 0 52.000
Andre driftskostnader -11.539.000 -12.998.000 -13.054.000 -20.906.000 -5.429.000
Driftskostnader -272.004.000 -264.277.000 -236.262.000 -232.244.000 -72.100.000
Driftsresultat 23.810.000 20.166.000 12.123.000 13.229.000 2.076.000
Finansinntekter 3.572.000 1.597.000 316.000 135.000 909.000
Finanskostnader -1.934.000 -5.614.000 -2.041.000 -317.000 -557.000
Finans 1.638.000 -4.017.000 -1.725.000 -182.000 -941.000
Konsernbidrag -20.127.000 -13.494.000 -8.502.000 0 -2.399.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 19.845.000 12.605.000 8.067.000 9.970.000 12.991.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 895.000 1.103.000 645.000 504.000 532.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 11.688.000 2.776.000 4.086.000 0 6.177.000
Driftsløsøre 0 5.594.000 0
Sum varige driftsmidler 11.688.000 2.776.000 4.086.000 5.594.000 6.177.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.582.000 3.879.000 4.731.000 6.097.000 6.443.000
Varebeholdning 25.070.000 25.362.000 29.638.000 24.251.000 33.357.000
Kundefordringer 30.393.000 30.723.000 30.153.000 30.876.000 33.345.000
Andre fordringer 1.132.000 456.000 731.000 345.000 389.000
Sum investeringer 0 0 6.981.000
Kasse, bank 3.000 3.000 6.000 823.000
Sum omløpsmidler 70.054.000 67.047.000 74.262.000 73.171.000 71.644.000
Sum eiendeler 82.636.000 70.926.000 78.993.000 79.268.000 77.601.000
Sum opptjent egenkapital 16.936.000 16.241.000 30.873.000 0 32.140.000
Sum egenkapital 18.936.000 18.241.000 32.873.000 32.979.000 34.140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 60.000 57.000 37.000 18.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.652.000 2.895.000 7.021.000 13.200.000 5.517.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 57.000 37.000 18.000 0
Leverandørgjeld 23.529.000 19.395.000 19.325.000 22.710.000 21.392.000
Betalbar skatt 10.000 10.000 -131.000 3.747.000
Skyldig offentlige avgifter 7.256.000 7.081.000 6.082.000 7.425.000 10.426.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.400.000 5.948.000 13.646.000 3.069.000 3.346.000
Sum kortsiktig gjeld 63.640.000 52.629.000 46.083.000 46.272.000 44.428.000
Sum gjeld og egenkapital 82.636.000 70.927.000 78.993.000 79.269.000 77.601.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.414.000 14.418.000 28.179.000 26.899.000 27.697.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1 1.1 0.9
Soliditet 22.9 25.7 41.6 41.6 45.8
Resultatgrad 8.0 7.1 4.9 5.4 6.6
Rentedekningsgrad 12.3 3.6 5.9 41.7 12.5
Gjeldsgrad 3.4 2.9 1.4 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 33.1 30.7 15.7 16.9 24.6
Signatur
19.12.2022
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ET STYREMEDLEM.
Prokurister
13.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex