Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arne Frode Lilleås As
Juridisk navn:  Arne Frode Lilleås As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90663660
Sjusetevegen 368 Sjusetevegen 368 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 987055227
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/7/2004 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Hardanger Og Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.98%
Resultat  
  
262.18%
Egenkapital  
  
52.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 675.000 964.000 982.000 803.000 680.000
Resultat: 253.000 -156.000 -152.000 -293.000 -427.000
Egenkapital: -260.000 -543.000 -387.000 -235.000 59.000
Regnskap for  Arne Frode Lilleås As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 675.000 964.000 982.000 803.000 680.000
Driftskostnader -424.000 -1.121.000 -1.125.000 -1.106.000 -1.099.000
Driftsresultat 251.000 -158.000 -145.000 -302.000 -419.000
Finansinntekter 2.000 1.000 -7.000 48.000 -7.000
Finanskostnader 0 0 -40.000 -1.000
Finans 2.000 1.000 -7.000 8.000 -8.000
Resultat før skatt 253.000 -156.000 -152.000 -293.000 -427.000
Skattekostnad 0 0 0 2.000
Årsresultat 253.000 -156.000 -152.000 -293.000 -425.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 37.000 27.000 41.000 54.000
Sum omløpsmidler 303.000 145.000 241.000 374.000 419.000
Sum eiendeler 369.000 182.000 268.000 415.000 473.000
Sum opptjent egenkapital -361.000 -644.000 -488.000 -336.000 -43.000
Sum egenkapital -260.000 -543.000 -387.000 -235.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 628.000 724.000 654.000 650.000 414.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 181.000 267.000 415.000 472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 675.000 964.000 982.000 803.000 680.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 675.000 964.000 982.000 803.000 680.000
Varekostnad -7.000 -79.000 -24.000 -95.000 -56.000
Lønninger -47.000 -485.000 -463.000 -446.000 -419.000
Avskrivning -17.000 -17.000 -14.000 -13.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -353.000 -540.000 -624.000 -552.000 -615.000
Driftskostnader -424.000 -1.121.000 -1.125.000 -1.106.000 -1.099.000
Driftsresultat 251.000 -158.000 -145.000 -302.000 -419.000
Finansinntekter 2.000 1.000 -7.000 48.000 -7.000
Finanskostnader 0 0 -40.000 -1.000
Finans 2.000 1.000 -7.000 8.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 253.000 -156.000 -152.000 -293.000 -425.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 37.000 27.000 41.000 54.000
Sum varige driftsmidler 66.000 37.000 27.000 41.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 66.000 37.000 27.000 41.000 54.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 154.000 80.000 147.000 85.000 83.000
Andre fordringer 23.000 11.000 21.000 21.000 41.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 8.000 234.000
Kasse, bank 125.000 54.000 73.000 261.000 61.000
Sum omløpsmidler 303.000 145.000 241.000 374.000 419.000
Sum eiendeler 369.000 182.000 268.000 415.000 473.000
Sum opptjent egenkapital -361.000 -644.000 -488.000 -336.000 -43.000
Sum egenkapital -260.000 -543.000 -387.000 -235.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 56.000 197.000 367.000 342.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 93.000 139.000 128.000 80.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 483.000 500.000 330.000 203.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 628.000 724.000 654.000 650.000 414.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 181.000 267.000 415.000 472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -325.000 -579.000 -413.000 -276.000 5.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2 0.4 0.6 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.4 0.6 1
Soliditet -70.7 -144.9 -56.6 12.5
Resultatgrad 37.2 -16.4 -14.8 -37.6 -61.6
Rentedekningsgrad -7.5
Gjeldsgrad -2.4 -1.3 -1.7 -2.8 7
Total kapitalrentabilitet 68.8 -86.7 -56.9 -61.2 -90.1
Signatur
18.11.2011
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex