Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arne Hansen Installasjon AS
Juridisk navn:  Arne Hansen Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62555570
Grønnegata 1 Grønnegata 1 Fax: 62555571
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 983668615
Aksjekapital: 182.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 9/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.02%
Resultat  
  
-54.09%
Egenkapital  
  
-72.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.335.000 20.794.000 15.185.000 13.381.000 19.216.000
Resultat: 2.096.000 4.565.000 544.000 60.000 2.159.000
Egenkapital: 1.215.000 4.382.000 822.000 1.759.000 1.716.000
Regnskap for  Arne Hansen Installasjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.335.000 20.794.000 15.185.000 13.381.000 19.216.000
Driftskostnader -17.243.000 -16.236.000 -14.632.000 -13.323.000 -17.060.000
Driftsresultat 2.091.000 4.558.000 553.000 58.000 2.157.000
Finansinntekter 11.000 12.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -5.000 -10.000 0 0
Finans 4.000 7.000 -8.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 2.096.000 4.565.000 544.000 60.000 2.159.000
Skattekostnad -463.000 -1.005.000 -129.000 -17.000 -541.000
Årsresultat 1.633.000 3.560.000 415.000 43.000 1.618.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 449.000 386.000 353.000 323.000 228.000
Sum omløpsmidler 7.147.000 7.592.000 3.705.000 3.622.000 5.209.000
Sum eiendeler 7.596.000 7.978.000 4.058.000 3.945.000 5.437.000
Sum opptjent egenkapital 1.033.000 4.200.000 640.000 1.569.000 1.526.000
Sum egenkapital 1.215.000 4.382.000 822.000 1.759.000 1.716.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.381.000 3.597.000 3.236.000 2.186.000 3.720.000
Sum gjeld og egenkapital 7.596.000 7.979.000 4.058.000 3.945.000 5.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.123.000 20.633.000 15.010.000 13.171.000 18.875.000
Andre inntekter 211.000 160.000 174.000 210.000 342.000
Driftsinntekter 19.335.000 20.794.000 15.185.000 13.381.000 19.216.000
Varekostnad -7.192.000 -6.865.000 -7.017.000 -5.455.000 -9.146.000
Lønninger -6.862.000 -6.631.000 -5.397.000 -5.826.000 -5.763.000
Avskrivning -117.000 -97.000 -79.000 -43.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.072.000 -2.643.000 -2.139.000 -1.999.000 -2.106.000
Driftskostnader -17.243.000 -16.236.000 -14.632.000 -13.323.000 -17.060.000
Driftsresultat 2.091.000 4.558.000 553.000 58.000 2.157.000
Finansinntekter 11.000 12.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -7.000 -5.000 -10.000 0 0
Finans 4.000 7.000 -8.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.400.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Årsresultat 1.633.000 3.560.000 415.000 43.000 1.618.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 13.000 27.000 14.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 170.000 52.000 68.000 0 0
Driftsløsøre 254.000 311.000 248.000 299.000 203.000
Sum varige driftsmidler 424.000 363.000 316.000 299.000 203.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 449.000 386.000 353.000 323.000 228.000
Varebeholdning 875.000 523.000 609.000 635.000 714.000
Kundefordringer 2.502.000 3.187.000 1.256.000 1.804.000 2.323.000
Andre fordringer 48.000 322.000 379.000 84.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.722.000 3.561.000 1.461.000 1.100.000 2.099.000
Sum omløpsmidler 7.147.000 7.592.000 3.705.000 3.622.000 5.209.000
Sum eiendeler 7.596.000 7.978.000 4.058.000 3.945.000 5.437.000
Sum opptjent egenkapital 1.033.000 4.200.000 640.000 1.569.000 1.526.000
Sum egenkapital 1.215.000 4.382.000 822.000 1.759.000 1.716.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 615.000 773.000 593.000 1.062.000 1.003.000
Betalbar skatt 464.000 991.000 141.000 17.000 544.000
Skyldig offentlige avgifter 1.330.000 1.091.000 696.000 649.000 724.000
Utbytte -2.400.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.971.000 742.000 1.806.000 458.000 1.449.000
Sum kortsiktig gjeld 6.381.000 3.597.000 3.236.000 2.186.000 3.720.000
Sum gjeld og egenkapital 7.596.000 7.979.000 4.058.000 3.945.000 5.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 766.000 3.995.000 469.000 1.436.000 1.489.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2 1 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1.0 2 1 1.4 1.2
Soliditet 16.0 54.9 20.3 44.6 31.6
Resultatgrad 10.8 21.9 3.6 0.4 11.2
Rentedekningsgrad 298.7 911.6 55.3
Gjeldsgrad 5.3 0.8 3.9 1.2 2.2
Total kapitalrentabilitet 27.7 57.3 13.7 1.5 39.7
Signatur
16.12.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex