Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arne Syltern Invest AS
Juridisk navn:  Arne Syltern Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72531413
Hubakkvegen 41 Hubakkvegen 41 Fax:
7170 Åfjord 7170 Åfjord
Fylke: Kommune:
Trøndelag Åfjord
Org.nr: 988979201
Aksjekapital: 2.517.525 NOK
Etableringsdato: 11/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Regnskapsfører: Åfjord Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
0.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 24.000 8.000 8.000 1.000 12.000
Egenkapital: 4.315.000 4.297.000 4.290.000 4.284.000 4.284.000
Regnskap for  Arne Syltern Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -19.000 -15.000 -13.000 -16.000
Driftsresultat -19.000 -19.000 -15.000 -13.000 -16.000
Finansinntekter 45.000 28.000 24.000 15.000 29.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 43.000 27.000 23.000 14.000 28.000
Resultat før skatt 24.000 8.000 8.000 1.000 12.000
Skattekostnad -5.000 -2.000 -2.000 0 -3.000
Årsresultat 19.000 6.000 6.000 1.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.238.000 3.238.000 3.238.000 3.238.000 3.238.000
Sum omløpsmidler 1.257.000 1.224.000 1.217.000 1.201.000 1.197.000
Sum eiendeler 4.495.000 4.462.000 4.455.000 4.439.000 4.435.000
Sum opptjent egenkapital 1.261.000 1.242.000 1.236.000 1.230.000 1.229.000
Sum egenkapital 4.315.000 4.297.000 4.290.000 4.284.000 4.284.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 180.000 166.000 165.000 155.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 4.495.000 4.462.000 4.455.000 4.439.000 4.435.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -19.000 -15.000 -13.000 -16.000
Driftskostnader -19.000 -19.000 -15.000 -13.000 -16.000
Driftsresultat -19.000 -19.000 -15.000 -13.000 -16.000
Finansinntekter 45.000 28.000 24.000 15.000 29.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 43.000 27.000 23.000 14.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 6.000 6.000 1.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.238.000 3.238.000 3.238.000 3.238.000 3.238.000
Sum anleggsmidler 3.238.000 3.238.000 3.238.000 3.238.000 3.238.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 125.000 136.000 155.000 162.000 171.000
Sum omløpsmidler 1.257.000 1.224.000 1.217.000 1.201.000 1.197.000
Sum eiendeler 4.495.000 4.462.000 4.455.000 4.439.000 4.435.000
Sum opptjent egenkapital 1.261.000 1.242.000 1.236.000 1.230.000 1.229.000
Sum egenkapital 4.315.000 4.297.000 4.290.000 4.284.000 4.284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 2.000 2.000 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000 164.000 163.000 155.000 148.000
Sum kortsiktig gjeld 180.000 166.000 165.000 155.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 4.495.000 4.462.000 4.455.000 4.439.000 4.435.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.077.000 1.058.000 1.052.000 1.046.000 1.045.000
Likviditetsgrad 1 7 7.4 7.4 7.7 7.9
Likviditetsgrad 2 7 7.4 7.4 7.7 7.9
Soliditet 9 96.3 96.3 96.5 96.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -9.5 13.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.2 0.2 0 0.3
Signatur
23.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex