Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arneberg Skogsentreprenør As
Juridisk navn:  Arneberg Skogsentreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62953344
Hofvegen 190 Fax:
2266 Arneberg 2266 Arneberg
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 964796564
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/18/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Solør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.81%
Resultat  
  
-10.68%
Egenkapital  
  
3.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.609.000 5.564.000 4.953.000 4.464.000 4.207.000
Resultat: 368.000 412.000 407.000 676.000 619.000
Egenkapital: 2.385.000 2.297.000 2.176.000 2.159.000 1.890.000
Regnskap for  Arneberg Skogsentreprenør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.609.000 5.564.000 4.953.000 4.464.000 4.207.000
Driftskostnader -5.244.000 -5.156.000 -4.545.000 -3.789.000 -3.587.000
Driftsresultat 365.000 408.000 408.000 675.000 620.000
Finansinntekter 7.000 8.000 4.000 4.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -6.000 -3.000 -3.000
Finans 3.000 4.000 -2.000 1.000 0
Resultat før skatt 368.000 412.000 407.000 676.000 619.000
Skattekostnad -81.000 -91.000 -90.000 -157.000 -149.000
Årsresultat 287.000 321.000 317.000 519.000 470.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 9.000 8.000 10.000 18.000
Sum omløpsmidler 3.130.000 3.195.000 2.913.000 2.958.000 2.389.000
Sum eiendeler 3.150.000 3.204.000 2.921.000 2.968.000 2.407.000
Sum opptjent egenkapital 2.285.000 2.197.000 2.076.000 2.059.000 1.790.000
Sum egenkapital 2.385.000 2.297.000 2.176.000 2.159.000 1.890.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 765.000 906.000 746.000 810.000 518.000
Sum gjeld og egenkapital 3.150.000 3.203.000 2.922.000 2.969.000 2.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.609.000 5.564.000 4.950.000 4.464.000 4.207.000
Andre inntekter 3.000 0 0
Driftsinntekter 5.609.000 5.564.000 4.953.000 4.464.000 4.207.000
Varekostnad -2.844.000 -2.967.000 -2.800.000 -2.320.000 -2.257.000
Lønninger -1.837.000 -1.632.000 -1.263.000 -891.000 -698.000
Avskrivning -2.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -563.000 -557.000 -480.000 -571.000 -625.000
Driftskostnader -5.244.000 -5.156.000 -4.545.000 -3.789.000 -3.587.000
Driftsresultat 365.000 408.000 408.000 675.000 620.000
Finansinntekter 7.000 8.000 4.000 4.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -6.000 -3.000 -3.000
Finans 3.000 4.000 -2.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 -300.000 -250.000 -200.000
Årsresultat 287.000 321.000 317.000 519.000 470.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 9.000 8.000 8.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 2.000 9.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 2.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 9.000 8.000 10.000 18.000
Varebeholdning 2.116.000 2.028.000 1.821.000 1.738.000 1.468.000
Kundefordringer 333.000 596.000 426.000 351.000 318.000
Andre fordringer 41.000 8.000 23.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 640.000 562.000 643.000 868.000 603.000
Sum omløpsmidler 3.130.000 3.195.000 2.913.000 2.958.000 2.389.000
Sum eiendeler 3.150.000 3.204.000 2.921.000 2.968.000 2.407.000
Sum opptjent egenkapital 2.285.000 2.197.000 2.076.000 2.059.000 1.790.000
Sum egenkapital 2.385.000 2.297.000 2.176.000 2.159.000 1.890.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 229.000 363.000 192.000 320.000 143.000
Betalbar skatt 92.000 91.000 90.000 155.000 153.000
Skyldig offentlige avgifter 248.000 221.000 233.000 215.000 153.000
Utbytte -200.000 -300.000 -250.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 196.000 232.000 231.000 120.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 765.000 906.000 746.000 810.000 518.000
Sum gjeld og egenkapital 3.150.000 3.203.000 2.922.000 2.969.000 2.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.365.000 2.289.000 2.167.000 2.148.000 1.871.000
Likviditetsgrad 1 4.1 3.5 3.9 3.7 4.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.8
Soliditet 75.7 71.7 74.5 72.7 78.5
Resultatgrad 6.5 7.3 8.2 15.1 14.7
Rentedekningsgrad 91.3 102.0 6 2 206.7
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.8 13.0 14.1 22.9 25.9
Signatur
06.04.2022
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
28.02.2022
Prokura hver for seg
Bekkemoen Kjell
Prokura hver for seg
Bekkemoen Britt Heidi
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex