Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arnestad Holding As
Juridisk navn:  Arnestad Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bolignummer H0701 Klosterhagen 38 Bolignummer H0701 Klosterhagen 38 Fax:
3732 Skien 3732 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 819164932
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 5/29/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
90.03%
Egenkapital  
  
20.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 705.000 371.000 248.000 182.000
Egenkapital: 4.150.000 3.452.000 3.089.000 2.827.000
Regnskap for  Arnestad Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -13.000 -19.000 9.000
Driftsresultat -12.000 -13.000 -19.000 9.000
Finansinntekter 716.000 385.000 272.000 173.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 0
Finans 716.000 385.000 268.000 173.000
Resultat før skatt 705.000 371.000 248.000 182.000
Skattekostnad -7.000 -8.000 13.000 0
Årsresultat 697.000 363.000 262.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 0 0 246.000
Sum omløpsmidler 3.957.000 3.460.000 3.090.000 2.596.000
Sum eiendeler 4.157.000 3.460.000 3.090.000 2.842.000
Sum opptjent egenkapital 1.493.000 796.000 432.000 171.000
Sum egenkapital 4.150.000 3.452.000 3.089.000 2.827.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 8.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 4.157.000 3.461.000 3.090.000 2.842.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -13.000 -19.000 9.000
Driftskostnader -12.000 -13.000 -19.000 9.000
Driftsresultat -12.000 -13.000 -19.000 9.000
Finansinntekter 716.000 385.000 272.000 173.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 0
Finans 716.000 385.000 268.000 173.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 697.000 363.000 262.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 0 0 246.000
Sum anleggsmidler 200.000 0 0 246.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.957.000 3.460.000 3.090.000 2.596.000
Sum omløpsmidler 3.957.000 3.460.000 3.090.000 2.596.000
Sum eiendeler 4.157.000 3.460.000 3.090.000 2.842.000
Sum opptjent egenkapital 1.493.000 796.000 432.000 171.000
Sum egenkapital 4.150.000 3.452.000 3.089.000 2.827.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 7.000 8.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 8.000 1.000 0
Sum gjeld og egenkapital 4.157.000 3.461.000 3.090.000 2.842.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.950.000 3.452.000 3.089.000 2.596.000
Likviditetsgrad 1 565.3 432.5 3
Likviditetsgrad 2 565.3 432.5 3 0
Soliditet 99.8 99.8 1 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 16.9 10.8 8.2 6.4
Signatur
22.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex