Arnstein Amundrud As
Juridisk navn:  Arnstein Amundrud As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestsidevegen 1363 Vestsidevegen 1363 Fax:
2435 Braskereidfoss 2435 Braskereidfoss
Fylke: Kommune:
Innlandet Våler (Innlandet)
Org.nr: 922198039
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/9/2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
8418.75%
Egenkapital  
  
68.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 0 0
Resultat: 1.331.000 -16.000
Egenkapital: 2.319.000 1.379.000
Regnskap for  Arnstein Amundrud As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -22.000 -16.000
Driftsresultat -22.000 -16.000
Finansinntekter 1.353.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.353.000 0
Resultat før skatt 1.331.000 -16.000
Skattekostnad -1.000 0
Årsresultat 1.330.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.015.000 15.000
Sum omløpsmidler 1.707.000 1.366.000
Sum eiendeler 2.722.000 1.381.000
Sum opptjent egenkapital 1.782.000 841.000
Sum egenkapital 2.319.000 1.379.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 402.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.722.000 1.380.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -16.000
Driftskostnader -22.000 -16.000
Driftsresultat -22.000 -16.000
Finansinntekter 1.353.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.353.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -390.000 -79.000
Årsresultat 1.330.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.015.000 15.000
Sum anleggsmidler 1.015.000 15.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.555.000 1.165.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 152.000 201.000
Sum omløpsmidler 1.707.000 1.366.000
Sum eiendeler 2.722.000 1.381.000
Sum opptjent egenkapital 1.782.000 841.000
Sum egenkapital 2.319.000 1.379.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -390.000 -79.000
Annen kortsiktig gjeld 12.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 402.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.722.000 1.380.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.305.000 1.364.000
Likviditetsgrad 1 4.2 6
Likviditetsgrad 2 4.2 6
Soliditet 85.2 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0
Total kapitalrentabilitet 48.9 -1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex