Arnstein Boligsameie
Juridisk navn:  Arnstein Boligsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22865500
Postboks 6668 St Olavs Plass C/O Obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 Fax:
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999276237
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/8/2012 1
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.04%
Resultat  
  
3912.5%
Egenkapital  
  
40.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.930.000 1.803.000 1.836.000 1.726.000 1.644.000
Resultat: 321.000 8.000 346.000 100.000 33.000
Egenkapital: 1.117.000 795.000 788.000 441.000 342.000
Regnskap for  Arnstein Boligsameie
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.930.000 1.803.000 1.836.000 1.726.000 1.644.000
Driftskostnader -1.612.000 -1.799.000 -1.491.000 -1.626.000 -1.611.000
Driftsresultat 318.000 4.000 345.000 99.000 32.000
Finansinntekter 4.000 5.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 321.000 8.000 346.000 100.000 33.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 321.000 8.000 346.000 100.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.000 27.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.253.000 1.056.000 1.079.000 813.000 537.000
Sum eiendeler 1.311.000 1.083.000 1.079.000 813.000 537.000
Sum opptjent egenkapital 1.117.000 795.000 788.000 441.000 342.000
Sum egenkapital 1.117.000 795.000 788.000 441.000 342.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 194.000 288.000 291.000 372.000 195.000
Sum gjeld og egenkapital 1.311.000 1.083.000 1.079.000 813.000 537.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.930.000 1.803.000 1.836.000 1.726.000 1.644.000
Driftsinntekter 1.930.000 1.803.000 1.836.000 1.726.000 1.644.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -64.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.548.000 -1.731.000 -1.423.000 -1.558.000 -1.543.000
Driftskostnader -1.612.000 -1.799.000 -1.491.000 -1.626.000 -1.611.000
Driftsresultat 318.000 4.000 345.000 99.000 32.000
Finansinntekter 4.000 5.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 4.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 321.000 8.000 346.000 100.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 58.000 27.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 58.000 27.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.000 27.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 15.000 9.000 10.000
Andre fordringer 177.000 299.000 410.000 365.000 282.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.075.000 749.000 654.000 439.000 245.000
Sum omløpsmidler 1.253.000 1.056.000 1.079.000 813.000 537.000
Sum eiendeler 1.311.000 1.083.000 1.079.000 813.000 537.000
Sum opptjent egenkapital 1.117.000 795.000 788.000 441.000 342.000
Sum egenkapital 1.117.000 795.000 788.000 441.000 342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 152.000 261.000 241.000 338.000 157.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 27.000 50.000 34.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 194.000 288.000 291.000 372.000 195.000
Sum gjeld og egenkapital 1.311.000 1.083.000 1.079.000 813.000 537.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.059.000 768.000 788.000 441.000 342.000
Likviditetsgrad 1 6.5 3.7 3.7 2.2 2.8
Likviditetsgrad 2 6.5 3.7 3.7 2.2 2.8
Soliditet 85.2 73.4 7 54.2 63.7
Resultatgrad 16.5 0.2 18.8 5.7 1.9
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.4 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 24.6 0.8 32.1 12.3 6.1
Signatur
22.04.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex