Arnstein Forum As
Juridisk navn:  Arnstein Forum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Herumveien 16B Herumveien 16B Fax:
1430 Ås 1430 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 917647895
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/15/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.4%
Resultat  
  
37.5%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 186.000 146.000 350.000 977.000 246.000
Resultat: 11.000 8.000 25.000 117.000 88.000
Egenkapital: 137.000 137.000 129.000 135.000 96.000
Regnskap for  Arnstein Forum As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 186.000 146.000 350.000 977.000 246.000
Driftskostnader -176.000 -138.000 -325.000 -861.000 -158.000
Driftsresultat 11.000 8.000 25.000 116.000 88.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 11.000 8.000 25.000 117.000 88.000
Skattekostnad -2.000 0 -6.000 -28.000 -22.000
Årsresultat 9.000 8.000 19.000 89.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 4.000
Sum omløpsmidler 192.000 165.000 220.000 344.000 276.000
Sum eiendeler 192.000 165.000 220.000 344.000 280.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 107.000 99.000 105.000 66.000
Sum egenkapital 137.000 137.000 129.000 135.000 96.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56.000 28.000 91.000 210.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 165.000 220.000 345.000 280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 186.000 146.000 350.000 977.000 246.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 186.000 146.000 350.000 977.000 246.000
Varekostnad 0 0 -100.000 -11.000
Lønninger -146.000 -109.000 -217.000 -703.000 -115.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -29.000 -108.000 -58.000 -32.000
Driftskostnader -176.000 -138.000 -325.000 -861.000 -158.000
Driftsresultat 11.000 8.000 25.000 116.000 88.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -10.000 0 -25.000 -50.000 0
Årsresultat 9.000 8.000 19.000 89.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 4.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0 0 2.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 189.000 165.000 220.000 344.000 274.000
Sum omløpsmidler 192.000 165.000 220.000 344.000 276.000
Sum eiendeler 192.000 165.000 220.000 344.000 280.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 107.000 99.000 105.000 66.000
Sum egenkapital 137.000 137.000 129.000 135.000 96.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 4.000 3.000 0 11.000
Betalbar skatt -1.000 6.000 28.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 10.000 30.000 44.000 54.000
Utbytte -10.000 0 -25.000 -50.000 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 15.000 27.000 87.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 28.000 91.000 210.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 165.000 220.000 345.000 280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.000 137.000 129.000 134.000 92.000
Likviditetsgrad 1 3.4 5.9 2.4 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 3.4 5.9 2.4 1.6 1.5
Soliditet 71.0 8 58.6 39.1 34.3
Resultatgrad 5.9 5.5 7.1 11.9 35.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.7 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 5.7 4.8 11.4 33.9 31.4
Signatur
02.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex