Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Aro-Kir AS
Juridisk navn:  Aro-Kir AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56521261
Rognsbakken 15A Rognsbakken 15A Fax:
5705 Voss 5705 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 992475404
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/14/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stette AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.68%
Resultat  
  
18.08%
Egenkapital  
  
-14.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.688.000 2.344.000 2.499.000 3.058.000 2.798.000
Resultat: 1.822.000 1.543.000 1.352.000 1.792.000 1.552.000
Egenkapital: 3.196.000 3.730.000 2.966.000 2.925.000 2.063.000
Regnskap for  Aro-Kir AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.688.000 2.344.000 2.499.000 3.058.000 2.798.000
Driftskostnader -998.000 -1.026.000 -1.194.000 -1.274.000 -1.294.000
Driftsresultat 1.690.000 1.319.000 1.305.000 1.785.000 1.504.000
Finansinntekter 274.000 283.000 48.000 9.000 48.000
Finanskostnader -142.000 -58.000 -1.000 -2.000 0
Finans 132.000 225.000 47.000 7.000 48.000
Resultat før skatt 1.822.000 1.543.000 1.352.000 1.792.000 1.552.000
Skattekostnad -355.000 -280.000 -311.000 -430.000 -378.000
Årsresultat 1.466.000 1.264.000 1.041.000 1.362.000 1.174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 442.000 67.000 112.000 162.000 209.000
Sum omløpsmidler 4.278.000 4.083.000 3.865.000 3.927.000 2.962.000
Sum eiendeler 4.720.000 4.150.000 3.977.000 4.089.000 3.171.000
Sum opptjent egenkapital 3.096.000 3.630.000 2.866.000 2.825.000 1.963.000
Sum egenkapital 3.196.000 3.730.000 2.966.000 2.925.000 2.063.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 0 0 4.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.507.000 420.000 1.011.000 1.160.000 1.101.000
Sum gjeld og egenkapital 4.719.000 4.150.000 3.977.000 4.089.000 3.171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.614.000 2.344.000 2.499.000 3.058.000 2.798.000
Andre inntekter 74.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.688.000 2.344.000 2.499.000 3.058.000 2.798.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -833.000 -809.000 -1.066.000 -1.147.000 -1.151.000
Avskrivning -60.000 -51.000 -51.000 -47.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -166.000 -77.000 -80.000 -96.000
Driftskostnader -998.000 -1.026.000 -1.194.000 -1.274.000 -1.294.000
Driftsresultat 1.690.000 1.319.000 1.305.000 1.785.000 1.504.000
Finansinntekter 274.000 283.000 48.000 9.000 48.000
Finanskostnader -142.000 -58.000 -1.000 -2.000 0
Finans 132.000 225.000 47.000 7.000 48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -500.000 -500.000 -500.000
Årsresultat 1.466.000 1.264.000 1.041.000 1.362.000 1.174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 1.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 288.000 60.000 111.000 162.000 209.000
Sum varige driftsmidler 288.000 60.000 111.000 162.000 209.000
Sum finansielle anleggsmidler 153.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 442.000 67.000 112.000 162.000 209.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 175.000 254.000 221.000 181.000
Andre fordringer 115.000 48.000 6.000 48.000
Sum investeringer 2.427.000 2.481.000 185.000 228.000 365.000
Kasse, bank 1.850.000 1.312.000 3.378.000 3.472.000 2.368.000
Sum omløpsmidler 4.278.000 4.083.000 3.865.000 3.927.000 2.962.000
Sum eiendeler 4.720.000 4.150.000 3.977.000 4.089.000 3.171.000
Sum opptjent egenkapital 3.096.000 3.630.000 2.866.000 2.825.000 1.963.000
Sum egenkapital 3.196.000 3.730.000 2.966.000 2.925.000 2.063.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 0 0 4.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 0 0 4.000 7.000
Leverandørgjeld 7.000 4.000 5.000 2.000 10.000
Betalbar skatt 332.000 286.000 317.000 433.000 371.000
Skyldig offentlige avgifter 74.000 33.000 73.000 100.000 94.000
Utbytte -1.000.000 0 -500.000 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 94.000 97.000 116.000 125.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 1.507.000 420.000 1.011.000 1.160.000 1.101.000
Sum gjeld og egenkapital 4.719.000 4.150.000 3.977.000 4.089.000 3.171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.771.000 3.663.000 2.854.000 2.767.000 1.861.000
Likviditetsgrad 1 2.8 9.7 3.8 3.4 2.7
Likviditetsgrad 2 2.8 9.7 3.8 3.4 2.7
Soliditet 67.7 89.9 74.6 71.5 65.1
Resultatgrad 62.9 56.3 52.2 58.4 53.8
Rentedekningsgrad 11.9 22.7 1 892.5
Gjeldsgrad 0.5 0.1 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 41.6 38.6 3 43.9 48.9
Signatur
25.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex