Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Art In Dent Levanger As
Juridisk navn:  Art In Dent Levanger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74080433
Digerudvegen 8 Håkon Den Godes Gate 2A Fax:
2208 Kongsvinger 7600 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 997622839
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/4/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.35%
Resultat  
  
446.67%
Egenkapital  
  
65.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.847.000 1.911.000 2.480.000 2.839.000 3.013.000
Resultat: 104.000 -30.000 262.000 300.000 382.000
Egenkapital: 256.000 155.000 185.000 145.000 127.000
Regnskap for  Art In Dent Levanger As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.847.000 1.911.000 2.480.000 2.839.000 3.013.000
Driftskostnader -1.792.000 -1.926.000 -2.203.000 -2.522.000 -2.619.000
Driftsresultat 55.000 -15.000 277.000 319.000 394.000
Finansinntekter 71.000 3.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -22.000 -18.000 -18.000 -22.000 -15.000
Finans 49.000 -15.000 -14.000 -19.000 -12.000
Resultat før skatt 104.000 -30.000 262.000 300.000 382.000
Skattekostnad -2.000 0 -62.000 -82.000 -108.000
Årsresultat 102.000 -30.000 200.000 218.000 274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 184.000 190.000 277.000 213.000 319.000
Sum omløpsmidler 766.000 566.000 957.000 859.000 875.000
Sum eiendeler 950.000 756.000 1.234.000 1.072.000 1.194.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 52.000 82.000 42.000 24.000
Sum egenkapital 256.000 155.000 185.000 145.000 127.000
Sum langsiktig gjeld 213.000 293.000 399.000 338.000 428.000
Sum kortsiktig gjeld 481.000 308.000 650.000 590.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 951.000 756.000 1.234.000 1.073.000 1.195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.847.000 1.911.000 2.480.000 2.839.000 3.013.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.847.000 1.911.000 2.480.000 2.839.000 3.013.000
Varekostnad -727.000 -333.000 -496.000 -540.000 -639.000
Lønninger -569.000 -954.000 -1.057.000 -1.234.000 -1.351.000
Avskrivning -77.000 -84.000 -100.000 -115.000 -183.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -459.000 -540.000 -620.000 -636.000 -480.000
Driftskostnader -1.792.000 -1.926.000 -2.203.000 -2.522.000 -2.619.000
Driftsresultat 55.000 -15.000 277.000 319.000 394.000
Finansinntekter 71.000 3.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -22.000 -18.000 -18.000 -22.000 -15.000
Finans 49.000 -15.000 -14.000 -19.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -160.000 -200.000 -260.000
Årsresultat 102.000 -30.000 200.000 218.000 274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 24.000 51.000 77.000 103.000 129.000
Sum Immatrielle midler 24.000 51.000 77.000 103.000 129.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 141.000 137.000 193.000 91.000 170.000
Driftsløsøre 19.000 0 1.000 7.000 17.000
Sum varige driftsmidler 160.000 137.000 194.000 98.000 187.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 6.000 12.000 3.000
Sum anleggsmidler 184.000 190.000 277.000 213.000 319.000
Varebeholdning 344.000 305.000 320.000 249.000 246.000
Kundefordringer 257.000 19.000 228.000 205.000 333.000
Andre fordringer 47.000 147.000 70.000 56.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 117.000 96.000 339.000 348.000 243.000
Sum omløpsmidler 766.000 566.000 957.000 859.000 875.000
Sum eiendeler 950.000 756.000 1.234.000 1.072.000 1.194.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 52.000 82.000 42.000 24.000
Sum egenkapital 256.000 155.000 185.000 145.000 127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 204.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 213.000 293.000 399.000 338.000 428.000
Leverandørgjeld 198.000 54.000 84.000 55.000 60.000
Betalbar skatt 2.000 0 62.000 82.000 117.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 71.000 80.000 67.000 88.000
Utbytte 0 -160.000 -200.000 -260.000
Annen kortsiktig gjeld 58.000 183.000 264.000 186.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 481.000 308.000 650.000 590.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 951.000 756.000 1.234.000 1.073.000 1.195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 285.000 258.000 307.000 269.000 235.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1 1 1
Soliditet 26.9 20.5 1 13.5 10.6
Resultatgrad 3.0 -0.8 11.2 11.2 13.1
Rentedekningsgrad 2.5 -0.8 15.4 14.5 26.3
Gjeldsgrad 2.7 3.9 5.7 6.4 8.4
Total kapitalrentabilitet 13.3 -1.6 22.8 3 33.2
Signatur
08.02.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex