Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Art In Dent Narvik As
Juridisk navn:  Art In Dent Narvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76960060
Digerudvegen 8 Frydenlundgata 42 Fax: 76945906
2208 Kongsvinger 8517 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 950270101
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/1/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.33%
Resultat  
  
-60.67%
Egenkapital  
  
36.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.558.000 2.006.000 2.467.000 1.871.000 2.248.000
Resultat: 129.000 328.000 431.000 158.000 391.000
Egenkapital: 359.000 263.000 201.000 -230.000 -388.000
Regnskap for  Art In Dent Narvik As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.558.000 2.006.000 2.467.000 1.871.000 2.248.000
Driftskostnader -1.467.000 -1.658.000 -2.003.000 -1.660.000 -1.940.000
Driftsresultat 91.000 349.000 463.000 212.000 308.000
Finansinntekter 57.000 1.000 0 0 154.000
Finanskostnader -19.000 -23.000 -33.000 -55.000 -72.000
Finans 38.000 -22.000 -33.000 -55.000 82.000
Resultat før skatt 129.000 328.000 431.000 158.000 391.000
Skattekostnad -33.000 -65.000 0 0 0
Årsresultat 96.000 263.000 431.000 158.000 391.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 245.000 410.000 606.000 374.000 444.000
Sum omløpsmidler 677.000 729.000 887.000 629.000 585.000
Sum eiendeler 922.000 1.139.000 1.493.000 1.003.000 1.029.000
Sum opptjent egenkapital 259.000 163.000 101.000 -330.000 -488.000
Sum egenkapital 359.000 263.000 201.000 -230.000 -388.000
Sum langsiktig gjeld 201.000 328.000 500.000 767.000 1.046.000
Sum kortsiktig gjeld 362.000 547.000 793.000 466.000 370.000
Sum gjeld og egenkapital 922.000 1.138.000 1.494.000 1.003.000 1.028.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.558.000 2.006.000 2.467.000 1.871.000 2.248.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.558.000 2.006.000 2.467.000 1.871.000 2.248.000
Varekostnad -256.000 -321.000 -564.000 -589.000 -524.000
Lønninger -650.000 -736.000 -1.040.000 -609.000 -854.000
Avskrivning -163.000 -196.000 -145.000 -125.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -387.000 -405.000 -254.000 -337.000 -470.000
Driftskostnader -1.467.000 -1.658.000 -2.003.000 -1.660.000 -1.940.000
Driftsresultat 91.000 349.000 463.000 212.000 308.000
Finansinntekter 57.000 1.000 0 0 154.000
Finanskostnader -19.000 -23.000 -33.000 -55.000 -72.000
Finans 38.000 -22.000 -33.000 -55.000 82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Årsresultat 96.000 263.000 431.000 158.000 391.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 245.000 379.000 529.000 251.000 276.000
Driftsløsøre 0 29.000 75.000 120.000 166.000
Sum varige driftsmidler 245.000 408.000 604.000 372.000 442.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 245.000 410.000 606.000 374.000 444.000
Varebeholdning 403.000 414.000 421.000 334.000 398.000
Kundefordringer 42.000 124.000 228.000 182.000 80.000
Andre fordringer 40.000 41.000 30.000 53.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 193.000 150.000 191.000 61.000 9.000
Sum omløpsmidler 677.000 729.000 887.000 629.000 585.000
Sum eiendeler 922.000 1.139.000 1.493.000 1.003.000 1.029.000
Sum opptjent egenkapital 259.000 163.000 101.000 -330.000 -488.000
Sum egenkapital 359.000 263.000 201.000 -230.000 -388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 150.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 201.000 328.000 500.000 767.000 1.046.000
Leverandørgjeld 21.000 46.000 284.000 321.000 173.000
Betalbar skatt 33.000 65.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 37.000 35.000 24.000 41.000
Utbytte 0 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 272.000 49.000 474.000 121.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 362.000 547.000 793.000 466.000 370.000
Sum gjeld og egenkapital 922.000 1.138.000 1.494.000 1.003.000 1.028.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 315.000 182.000 94.000 163.000 215.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.3 1.1 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5
Soliditet 38.9 23.1 13.5 -22.9 -37.7
Resultatgrad 5.8 17.4 18.8 11.3 13.7
Rentedekningsgrad 4.8 15.2 1 3.9 4.3
Gjeldsgrad 1.6 3.3 6.4 -5.4 -3.6
Total kapitalrentabilitet 16.1 30.8 3 21.1 44.9
Signatur
08.02.2021
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
08.02.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex