Art In Dent Steinkjer As
Juridisk navn:  Art In Dent Steinkjer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74165511
Postboks 658 Skolegata 13 Fax: 74162289
2204 Kongsvinger 7713 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 938461430
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/20/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.52%
Resultat  
  
-122.69%
Egenkapital  
  
-53.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.991.000 2.505.000 2.260.000 2.669.000 2.741.000
Resultat: -76.000 335.000 -94.000 237.000 355.000
Egenkapital: 64.000 139.000 28.000 122.000 102.000
Regnskap for  Art In Dent Steinkjer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.991.000 2.505.000 2.260.000 2.669.000 2.741.000
Driftskostnader -2.051.000 -2.153.000 -2.333.000 -2.409.000 -2.359.000
Driftsresultat -59.000 352.000 -73.000 259.000 382.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -18.000 -19.000 -22.000 -25.000 -31.000
Finans -16.000 -17.000 -20.000 -23.000 -27.000
Resultat før skatt -76.000 335.000 -94.000 237.000 355.000
Skattekostnad 0 -63.000 0 -67.000 -104.000
Årsresultat -76.000 271.000 -94.000 170.000 251.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 189.000 268.000 367.000 481.000
Sum omløpsmidler 555.000 942.000 547.000 860.000 931.000
Sum eiendeler 701.000 1.131.000 815.000 1.227.000 1.412.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 39.000 -72.000 22.000 2.000
Sum egenkapital 64.000 139.000 28.000 122.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 332.000 420.000 509.000 611.000 700.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 571.000 278.000 494.000 611.000
Sum gjeld og egenkapital 702.000 1.130.000 815.000 1.227.000 1.413.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.991.000 2.505.000 2.260.000 2.669.000 2.741.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.991.000 2.505.000 2.260.000 2.669.000 2.741.000
Varekostnad -521.000 -603.000 -615.000 -571.000 -715.000
Lønninger -1.070.000 -1.011.000 -1.242.000 -1.345.000 -1.143.000
Avskrivning -43.000 -79.000 -99.000 -117.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -417.000 -460.000 -377.000 -376.000 -370.000
Driftskostnader -2.051.000 -2.153.000 -2.333.000 -2.409.000 -2.359.000
Driftsresultat -59.000 352.000 -73.000 259.000 382.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -18.000 -19.000 -22.000 -25.000 -31.000
Finans -16.000 -17.000 -20.000 -23.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -160.000 0 -150.000 -250.000
Årsresultat -76.000 271.000 -94.000 170.000 251.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 124.000 160.000 197.000 233.000 269.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 26.000 69.000 132.000 212.000
Sum varige driftsmidler 144.000 187.000 266.000 364.000 481.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Sum anleggsmidler 146.000 189.000 268.000 367.000 481.000
Varebeholdning 184.000 206.000 139.000 151.000 137.000
Kundefordringer 173.000 191.000 146.000 284.000 248.000
Andre fordringer 83.000 130.000 98.000 104.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 415.000 165.000 320.000 454.000
Sum omløpsmidler 555.000 942.000 547.000 860.000 931.000
Sum eiendeler 701.000 1.131.000 815.000 1.227.000 1.412.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 39.000 -72.000 22.000 2.000
Sum egenkapital 64.000 139.000 28.000 122.000 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 332.000 420.000 509.000 611.000 700.000
Leverandørgjeld 39.000 68.000 54.000 77.000 73.000
Betalbar skatt 0 63.000 0 67.000 104.000
Skyldig offentlige avgifter 70.000 72.000 81.000 89.000 81.000
Utbytte 0 -160.000 0 -150.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 197.000 207.000 143.000 111.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 571.000 278.000 494.000 611.000
Sum gjeld og egenkapital 702.000 1.130.000 815.000 1.227.000 1.413.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 249.000 371.000 269.000 366.000 320.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 2 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.5 1.4 1.3
Soliditet 9.1 12.3 3.4 9.9 7.2
Resultatgrad 14.1 -3.2 9.7 13.9
Rentedekningsgrad -3.3 18.5 -3.3 10.4 12.5
Gjeldsgrad 1 7.1 28.1 9.1 12.9
Total kapitalrentabilitet -8.1 31.3 -8.7 21.3 27.3
Signatur
10.08.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex