Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Art In Dent Steinkjer As
Juridisk navn:  Art In Dent Steinkjer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74163940
Digerudvegen 8 Skolegata 13 Fax: 74162289
2208 Kongsvinger 7713 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 938461430
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/20/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.76%
Resultat  
  
892.11%
Egenkapital  
  
795.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.265.000 1.991.000 2.505.000 2.260.000 2.669.000
Resultat: 602.000 -76.000 335.000 -94.000 237.000
Egenkapital: 573.000 64.000 139.000 28.000 122.000
Regnskap for  Art In Dent Steinkjer As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.265.000 1.991.000 2.505.000 2.260.000 2.669.000
Driftskostnader -1.722.000 -2.051.000 -2.153.000 -2.333.000 -2.409.000
Driftsresultat 545.000 -59.000 352.000 -73.000 259.000
Finansinntekter 71.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -13.000 -18.000 -19.000 -22.000 -25.000
Finans 58.000 -16.000 -17.000 -20.000 -23.000
Resultat før skatt 602.000 -76.000 335.000 -94.000 237.000
Skattekostnad -93.000 0 -63.000 0 -67.000
Årsresultat 509.000 -76.000 271.000 -94.000 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 146.000 189.000 268.000 367.000
Sum omløpsmidler 961.000 555.000 942.000 547.000 860.000
Sum eiendeler 1.082.000 701.000 1.131.000 815.000 1.227.000
Sum opptjent egenkapital 473.000 -36.000 39.000 -72.000 22.000
Sum egenkapital 573.000 64.000 139.000 28.000 122.000
Sum langsiktig gjeld 266.000 332.000 420.000 509.000 611.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000 306.000 571.000 278.000 494.000
Sum gjeld og egenkapital 1.082.000 702.000 1.130.000 815.000 1.227.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.265.000 1.991.000 2.505.000 2.260.000 2.669.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.265.000 1.991.000 2.505.000 2.260.000 2.669.000
Varekostnad -437.000 -521.000 -603.000 -615.000 -571.000
Lønninger -831.000 -1.070.000 -1.011.000 -1.242.000 -1.345.000
Avskrivning -44.000 -43.000 -79.000 -99.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -410.000 -417.000 -460.000 -377.000 -376.000
Driftskostnader -1.722.000 -2.051.000 -2.153.000 -2.333.000 -2.409.000
Driftsresultat 545.000 -59.000 352.000 -73.000 259.000
Finansinntekter 71.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -13.000 -18.000 -19.000 -22.000 -25.000
Finans 58.000 -16.000 -17.000 -20.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -160.000 0 -150.000
Årsresultat 509.000 -76.000 271.000 -94.000 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 88.000 124.000 160.000 197.000 233.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 20.000 26.000 69.000 132.000
Sum varige driftsmidler 121.000 144.000 187.000 266.000 364.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 121.000 146.000 189.000 268.000 367.000
Varebeholdning 202.000 184.000 206.000 139.000 151.000
Kundefordringer 226.000 173.000 191.000 146.000 284.000
Andre fordringer 74.000 83.000 130.000 98.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 460.000 115.000 415.000 165.000 320.000
Sum omløpsmidler 961.000 555.000 942.000 547.000 860.000
Sum eiendeler 1.082.000 701.000 1.131.000 815.000 1.227.000
Sum opptjent egenkapital 473.000 -36.000 39.000 -72.000 22.000
Sum egenkapital 573.000 64.000 139.000 28.000 122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 266.000 332.000 420.000 509.000 611.000
Leverandørgjeld 21.000 39.000 68.000 54.000 77.000
Betalbar skatt 93.000 0 63.000 0 67.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 70.000 72.000 81.000 89.000
Utbytte 0 -160.000 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 67.000 197.000 207.000 143.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000 306.000 571.000 278.000 494.000
Sum gjeld og egenkapital 1.082.000 702.000 1.130.000 815.000 1.227.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 718.000 249.000 371.000 269.000 366.000
Likviditetsgrad 1 4.0 1.8 1.6 2 1.7
Likviditetsgrad 2 3.1 1.2 1.3 1.5 1.4
Soliditet 53.0 9.1 12.3 3.4 9.9
Resultatgrad 24.1 14.1 -3.2 9.7
Rentedekningsgrad 41.9 -3.3 18.5 -3.3 10.4
Gjeldsgrad 0.9 1 7.1 28.1 9.1
Total kapitalrentabilitet 56.9 -8.1 31.3 -8.7 21.3
Signatur
16.02.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex