Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Art In Dent Stjørdal AS
Juridisk navn:  Art In Dent Stjørdal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74828600
Digerudvegen 8 Kjøpmannsgata 28 Fax: 74824060
2208 Kongsvinger 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 947679147
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 6/29/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.97%
Resultat  
  
574.58%
Egenkapital  
  
58.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.784.000 3.199.000 3.940.000 4.262.000 5.248.000
Resultat: 280.000 -59.000 -41.000 282.000 902.000
Egenkapital: 591.000 372.000 471.000 505.000 291.000
Regnskap for  Art In Dent Stjørdal AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.784.000 3.199.000 3.940.000 4.262.000 5.248.000
Driftskostnader -2.511.000 -3.302.000 -3.984.000 -3.983.000 -4.348.000
Driftsresultat 274.000 -102.000 -44.000 279.000 900.000
Finansinntekter 131.000 43.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -124.000 0 0 0 -1.000
Finans 7.000 43.000 4.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 280.000 -59.000 -41.000 282.000 902.000
Skattekostnad -60.000 13.000 8.000 -69.000 -226.000
Årsresultat 220.000 -46.000 -34.000 213.000 675.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 179.000 345.000 312.000 317.000 371.000
Sum omløpsmidler 1.219.000 1.141.000 1.319.000 1.417.000 1.586.000
Sum eiendeler 1.398.000 1.486.000 1.631.000 1.734.000 1.957.000
Sum opptjent egenkapital 491.000 272.000 371.000 405.000 191.000
Sum egenkapital 591.000 372.000 471.000 505.000 291.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 807.000 1.114.000 1.160.000 1.229.000 1.665.000
Sum gjeld og egenkapital 1.398.000 1.486.000 1.631.000 1.734.000 1.956.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.784.000 3.199.000 3.940.000 4.262.000 5.248.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.784.000 3.199.000 3.940.000 4.262.000 5.248.000
Varekostnad -857.000 -1.159.000 -1.405.000 -864.000 -1.186.000
Lønninger -992.000 -1.579.000 -1.923.000 -2.448.000 -2.509.000
Avskrivning -14.000 -16.000 -42.000 -59.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -648.000 -548.000 -614.000 -612.000 -594.000
Driftskostnader -2.511.000 -3.302.000 -3.984.000 -3.983.000 -4.348.000
Driftsresultat 274.000 -102.000 -44.000 279.000 900.000
Finansinntekter 131.000 43.000 4.000 3.000 3.000
Finanskostnader -124.000 0 0 0 -1.000
Finans 7.000 43.000 4.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -54.000 0 0 -700.000
Årsresultat 220.000 -46.000 -34.000 213.000 675.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 47.000 34.000 27.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 52.000 31.000 44.000 103.000
Sum varige driftsmidler 38.000 52.000 31.000 44.000 103.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 246.000 246.000 246.000 246.000
Sum anleggsmidler 179.000 345.000 312.000 317.000 371.000
Varebeholdning 696.000 608.000 644.000 794.000 676.000
Kundefordringer 365.000 333.000 372.000 398.000 428.000
Andre fordringer 31.000 37.000 85.000 14.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 128.000 162.000 218.000 212.000 419.000
Sum omløpsmidler 1.219.000 1.141.000 1.319.000 1.417.000 1.586.000
Sum eiendeler 1.398.000 1.486.000 1.631.000 1.734.000 1.957.000
Sum opptjent egenkapital 491.000 272.000 371.000 405.000 191.000
Sum egenkapital 591.000 372.000 471.000 505.000 291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 39.000 87.000 96.000 48.000 75.000
Betalbar skatt 34.000 0 0 73.000 229.000
Skyldig offentlige avgifter 122.000 104.000 110.000 158.000 154.000
Utbytte -54.000 0 0 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 613.000 869.000 954.000 950.000 507.000
Sum kortsiktig gjeld 807.000 1.114.000 1.160.000 1.229.000 1.665.000
Sum gjeld og egenkapital 1.398.000 1.486.000 1.631.000 1.734.000 1.956.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 412.000 27.000 159.000 188.000 -79.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1.1 1.2 1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5
Soliditet 42.3 2 28.9 29.1 14.9
Resultatgrad 9.8 -3.2 -1.1 6.5 17.1
Rentedekningsgrad 2.2 9
Gjeldsgrad 1.4 3 2.5 2.4 5.7
Total kapitalrentabilitet 29.0 -2.5 16.3 46.2
Signatur
26.05.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.05.2021
PROKURA HVER FOR SEG
BORTEN ARILD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex