Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Art Trading AS
Juridisk navn:  Art Trading AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67171050
c/o Enor AS Holmaveien 20 c/o Enor AS Holmaveien 20 Fax: 67171051
1339 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 986330747
Aksjekapital: 637.500 NOK
Etableringsdato: 9/2/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
36.73%
Resultat  
  
37.69%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.965.000 8.751.000 12.958.000 11.694.000 12.126.000
Resultat: 11.811.000 8.578.000 12.766.000 11.526.000 12.090.000
Egenkapital: 18.132.000 18.132.000 11.442.000 1.484.000 1.427.000
Regnskap for  Art Trading AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.965.000 8.751.000 12.958.000 11.694.000 12.126.000
Driftskostnader -152.000 -170.000 -192.000 -168.000 -36.000
Driftsresultat 11.813.000 8.580.000 12.766.000 11.526.000 12.090.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 -1.000 0
Finans -2.000 -2.000 1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 11.811.000 8.578.000 12.766.000 11.526.000 12.090.000
Skattekostnad -2.598.000 -1.888.000 -2.809.000 -2.651.000 -2.902.000
Årsresultat 9.213.000 6.691.000 9.958.000 8.875.000 9.188.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.172.000 172.000 172.000 172.000 172.000
Sum omløpsmidler 10.715.000 20.486.000 14.945.000 13.549.000 13.967.000
Sum eiendeler 30.887.000 20.658.000 15.117.000 13.721.000 14.139.000
Sum opptjent egenkapital 17.495.000 17.495.000 10.804.000 846.000 790.000
Sum egenkapital 18.132.000 18.132.000 11.442.000 1.484.000 1.427.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.755.000 2.525.000 3.676.000 12.238.000 12.711.000
Sum gjeld og egenkapital 30.888.000 20.658.000 15.118.000 13.722.000 14.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.831.000 9.019.000 12.808.000 11.825.000 12.103.000
Andre inntekter 134.000 -268.000 149.000 -131.000 23.000
Driftsinntekter 11.965.000 8.751.000 12.958.000 11.694.000 12.126.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -121.000 -121.000 -121.000 -121.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -49.000 -71.000 -47.000 -36.000
Driftskostnader -152.000 -170.000 -192.000 -168.000 -36.000
Driftsresultat 11.813.000 8.580.000 12.766.000 11.526.000 12.090.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 -1.000 0
Finans -2.000 -2.000 1.000 -1.000 0
Konsernbidrag -9.213.000 0 0 0
Utbytte 0 -8.800.000 -9.180.000
Årsresultat 9.213.000 6.691.000 9.958.000 8.875.000 9.188.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.172.000 172.000 172.000 172.000 172.000
Sum anleggsmidler 20.172.000 172.000 172.000 172.000 172.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 9.938.000 19.841.000 14.030.000 12.787.000 13.966.000
Andre fordringer 776.000 911.000 761.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.000 3.000 5.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 10.715.000 20.486.000 14.945.000 13.549.000 13.967.000
Sum eiendeler 30.887.000 20.658.000 15.117.000 13.721.000 14.139.000
Sum opptjent egenkapital 17.495.000 17.495.000 10.804.000 846.000 790.000
Sum egenkapital 18.132.000 18.132.000 11.442.000 1.484.000 1.427.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 0 0
Betalbar skatt 1.888.000 2.809.000 2.646.000 2.902.000
Skyldig offentlige avgifter 734.000 433.000 641.000 594.000 561.000
Utbytte 0 -8.800.000 -9.180.000
Annen kortsiktig gjeld 210.000 204.000 213.000 198.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 12.755.000 2.525.000 3.676.000 12.238.000 12.711.000
Sum gjeld og egenkapital 30.888.000 20.658.000 15.118.000 13.722.000 14.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.040.000 17.961.000 11.269.000 1.311.000 1.256.000
Likviditetsgrad 1 0.8 8.1 4.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 8.1 4.1 1.1 1.1
Soliditet 58.7 87.8 75.7 10.8 10.1
Resultatgrad 98.7 98.0 98.5 98.6 99.7
Rentedekningsgrad 5.906.5 4.290.0 1
Gjeldsgrad 0.7 0.1 0.3 8.2 8.9
Total kapitalrentabilitet 38.2 41.5 84.4 8 85.5
Signatur
27.01.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.09.2016
Prokura
Kortgaard Arnt Martin
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex