Artcare As
Juridisk navn:  Artcare As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64940088
Eldorlia 9 Eldorlia 9 Fax:
1435 Ås 1435 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 964308756
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/4/1992 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kulturhuset albertine as
Regnskapsfører: Follo Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.28%
Resultat  
  
-120.93%
Egenkapital  
  
-13.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 314.000 544.000 393.000 765.000 755.000
Resultat: -27.000 129.000 -8.000 3.000 -116.000
Egenkapital: 179.000 206.000 77.000 85.000 82.000
Regnskap for  Artcare As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 314.000 544.000 393.000 765.000 755.000
Driftskostnader -341.000 -415.000 -393.000 -747.000 -871.000
Driftsresultat -27.000 130.000 0 18.000 -116.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -9.000 -15.000 0
Finans 0 -1.000 -8.000 -15.000 0
Resultat før skatt -27.000 129.000 -8.000 3.000 -116.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 129.000 -8.000 3.000 -116.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 31.000 65.000 463.000 100.000
Sum omløpsmidler 304.000 361.000 349.000 274.000 247.000
Sum eiendeler 319.000 392.000 414.000 737.000 347.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 106.000 -23.000 -15.000 -18.000
Sum egenkapital 179.000 206.000 77.000 85.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 354.000 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 186.000 338.000 298.000 264.000
Sum gjeld og egenkapital 319.000 392.000 415.000 737.000 346.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 314.000 544.000 355.000 765.000 755.000
Andre inntekter 0 0 38.000 0 0
Driftsinntekter 314.000 544.000 393.000 765.000 755.000
Varekostnad -128.000 -250.000 -120.000 -326.000 -416.000
Lønninger 0 -1.000 -70.000 -10.000 -144.000
Avskrivning -16.000 -35.000 -34.000 -103.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -197.000 -129.000 -169.000 -308.000 -268.000
Driftskostnader -341.000 -415.000 -393.000 -747.000 -871.000
Driftsresultat -27.000 130.000 0 18.000 -116.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -9.000 -15.000 0
Finans 0 -1.000 -8.000 -15.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 129.000 -8.000 3.000 -116.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 31.000 65.000 463.000 100.000
Sum varige driftsmidler 15.000 31.000 65.000 463.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 31.000 65.000 463.000 100.000
Varebeholdning 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000
Kundefordringer 33.000 99.000 140.000 44.000 53.000
Andre fordringer 0 0 0 23.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 80.000 72.000 19.000 17.000 2.000
Sum omløpsmidler 304.000 361.000 349.000 274.000 247.000
Sum eiendeler 319.000 392.000 414.000 737.000 347.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 106.000 -23.000 -15.000 -18.000
Sum egenkapital 179.000 206.000 77.000 85.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 354.000 0
Leverandørgjeld 18.000 35.000 57.000 32.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 10.000 26.000 23.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 103.000 141.000 255.000 243.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 186.000 338.000 298.000 264.000
Sum gjeld og egenkapital 319.000 392.000 415.000 737.000 346.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 175.000 11.000 -24.000 -17.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.5 0.3 0.2
Soliditet 56.1 52.6 18.6 11.5 23.7
Resultatgrad -8.6 23.9 0 2.4 -15.4
Rentedekningsgrad 1 0 1.2
Gjeldsgrad 0.8 0.9 4.4 7.7 3.2
Total kapitalrentabilitet -8.5 33.2 0.2 2.4 -33.5
Signatur
31.01.2017
STYRET.
Prokurister
31.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex