Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Artemis AS
Juridisk navn:  Artemis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24118698
Inkognito Terrasse 7 Inkognito Terrasse 7 Fax: 24118699
0256 Oslo 256 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983409385
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/10/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.34%
Resultat  
  
40.38%
Egenkapital  
  
-26.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 203.000 539.000 224.000 302.000 407.000
Resultat: -124.000 -208.000 -303.000 -159.000 -147.000
Egenkapital: -596.000 -472.000 -264.000 -461.000 -301.000
Regnskap for  Artemis AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 203.000 539.000 224.000 302.000 407.000
Driftskostnader -314.000 -739.000 -526.000 -459.000 -549.000
Driftsresultat -111.000 -202.000 -302.000 -156.000 -143.000
Finansinntekter 3.000 11.000 4.000 7.000 2.000
Finanskostnader -15.000 -18.000 -5.000 -9.000 -7.000
Finans -12.000 -7.000 -1.000 -2.000 -5.000
Resultat før skatt -124.000 -208.000 -303.000 -159.000 -147.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -124.000 -208.000 -303.000 -159.000 -147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 130.000 57.000 57.000 22.000
Sum omløpsmidler 819.000 924.000 1.174.000 846.000 816.000
Sum eiendeler 916.000 1.054.000 1.231.000 903.000 838.000
Sum opptjent egenkapital -1.346.000 -1.222.000 -1.014.000 -711.000 -551.000
Sum egenkapital -596.000 -472.000 -264.000 -461.000 -301.000
Sum langsiktig gjeld 779.000 813.000 791.000 590.000 554.000
Sum kortsiktig gjeld 733.000 713.000 703.000 774.000 584.000
Sum gjeld og egenkapital 916.000 1.054.000 1.230.000 903.000 837.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 203.000 539.000 224.000 302.000 407.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 203.000 539.000 224.000 302.000 407.000
Varekostnad -139.000 -289.000 -139.000 -245.000 -90.000
Lønninger -201.000 -235.000 -56.000 -116.000
Avskrivning -24.000 -32.000 0 -14.000 -89.000
Nedskrivning -8.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -217.000 -152.000 -205.000 -140.000
Driftskostnader -314.000 -739.000 -526.000 -459.000 -549.000
Driftsresultat -111.000 -202.000 -302.000 -156.000 -143.000
Finansinntekter 3.000 11.000 4.000 7.000 2.000
Finanskostnader -15.000 -18.000 -5.000 -9.000 -7.000
Finans -12.000 -7.000 -1.000 -2.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -124.000 -208.000 -303.000 -159.000 -147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 97.000 130.000 57.000 57.000 22.000
Sum varige driftsmidler 97.000 130.000 57.000 57.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 97.000 130.000 57.000 57.000 22.000
Varebeholdning 523.000 524.000 480.000 580.000 489.000
Kundefordringer 226.000 184.000 136.000 165.000 145.000
Andre fordringer 0 1.000 -2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 215.000 556.000 102.000 181.000
Sum omløpsmidler 819.000 924.000 1.174.000 846.000 816.000
Sum eiendeler 916.000 1.054.000 1.231.000 903.000 838.000
Sum opptjent egenkapital -1.346.000 -1.222.000 -1.014.000 -711.000 -551.000
Sum egenkapital -596.000 -472.000 -264.000 -461.000 -301.000
Sum avsetninger til forpliktelser 127.000 161.000 139.000 148.000 132.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 779.000 813.000 791.000 590.000 554.000
Leverandørgjeld -171.000 -199.000 -182.000 -67.000 -46.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 33.000 17.000 14.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 745.000 729.000 718.000 676.000 619.000
Sum kortsiktig gjeld 733.000 713.000 703.000 774.000 584.000
Sum gjeld og egenkapital 916.000 1.054.000 1.230.000 903.000 837.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.000 211.000 471.000 72.000 232.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 1 0.3 0.6
Soliditet -65.1 -44.8 -21.5 -51.1
Resultatgrad -54.7 -37.5 -134.8 -51.7 -35.1
Rentedekningsgrad -7.4 -11.2 -60.4 -17.3 -20.4
Gjeldsgrad -2.5 -3.2 -5.7 -3.8
Total kapitalrentabilitet -11.8 -18.1 -24.2 -16.5 -16.8
Signatur
30.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.12.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex