Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Arthaus Stiftelsen For Filmkunst
Juridisk navn:  Arthaus Stiftelsen For Filmkunst
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21420086
C/O Vega Scene Hausmanns Gate 28 C/O Vega Scene Hausmanns Gate 28 Fax: 21030178
0182 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971280352
Aksjekapital: 225.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 8/18/1992
Foretakstype: STI
Revisor: Sant Revisjon AS
Regnskapsfører: Co-X AS
Utvikling:
Omsetning  
  
47.35%
Resultat  
  
466.3%
Egenkapital  
  
70.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.813.000 11.410.000 9.226.000 10.603.000 11.841.000
Resultat: 3.989.000 -1.089.000 -1.213.000 -95.000 503.000
Egenkapital: 9.670.000 5.681.000 6.771.000 7.984.000 8.079.000
Regnskap for  Arthaus Stiftelsen For Filmkunst
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.813.000 11.410.000 9.226.000 10.603.000 11.841.000
Driftskostnader -12.799.000 -12.482.000 -10.415.000 -10.677.000 -11.327.000
Driftsresultat 4.014.000 -1.072.000 -1.189.000 -74.000 514.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -17.000 -25.000 -21.000 -11.000
Finans -26.000 -17.000 -25.000 -21.000 -11.000
Resultat før skatt 3.989.000 -1.089.000 -1.213.000 -95.000 503.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.989.000 -1.089.000 -1.213.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 86.000 104.000 25.000 10.000
Sum omløpsmidler 12.472.000 7.113.000 8.620.000 9.256.000 9.736.000
Sum eiendeler 12.539.000 7.199.000 8.724.000 9.281.000 9.746.000
Sum opptjent egenkapital 9.445.000 5.456.000 6.546.000 7.759.000 7.854.000
Sum egenkapital 9.670.000 5.681.000 6.771.000 7.984.000 8.079.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.868.000 1.517.000 1.953.000 1.297.000 1.667.000
Sum gjeld og egenkapital 12.538.000 7.198.000 8.724.000 9.281.000 9.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.479.000 3.268.000 4.342.000 3.933.000 4.859.000
Andre inntekter 13.334.000 8.141.000 4.884.000 6.670.000 6.982.000
Driftsinntekter 16.813.000 11.410.000 9.226.000 10.603.000 11.841.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.799.000 -12.482.000 -10.415.000 -10.677.000 -11.327.000
Driftskostnader -12.799.000 -12.482.000 -10.415.000 -10.677.000 -11.327.000
Driftsresultat 4.014.000 -1.072.000 -1.189.000 -74.000 514.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -17.000 -25.000 -21.000 -11.000
Finans -26.000 -17.000 -25.000 -21.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.989.000 -1.089.000 -1.213.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 76.000 94.000 0 0
Sum varige driftsmidler 57.000 76.000 94.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 25.000 10.000
Sum anleggsmidler 67.000 86.000 104.000 25.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.247.000 1.005.000 919.000 1.009.000 1.447.000
Andre fordringer 579.000 926.000 1.422.000 895.000 762.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.646.000 5.182.000 6.278.000 7.352.000 7.527.000
Sum omløpsmidler 12.472.000 7.113.000 8.620.000 9.256.000 9.736.000
Sum eiendeler 12.539.000 7.199.000 8.724.000 9.281.000 9.746.000
Sum opptjent egenkapital 9.445.000 5.456.000 6.546.000 7.759.000 7.854.000
Sum egenkapital 9.670.000 5.681.000 6.771.000 7.984.000 8.079.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 206.000 351.000 634.000 222.000 416.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.194.000 452.000 356.000 487.000 467.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.468.000 715.000 964.000 587.000 784.000
Sum kortsiktig gjeld 2.868.000 1.517.000 1.953.000 1.297.000 1.667.000
Sum gjeld og egenkapital 12.538.000 7.198.000 8.724.000 9.281.000 9.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.604.000 5.596.000 6.667.000 7.959.000 8.069.000
Likviditetsgrad 1 4.3 4.7 4.4 7.1 5.8
Likviditetsgrad 2 4.3 4.7 4.4 7.1 5.8
Soliditet 77.1 78.9 77.6 8 82.9
Resultatgrad 23.9 -9.4 -12.9 -0.7 4.3
Rentedekningsgrad 154.4 -63.1 -47.6 -3.5 46.7
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 32.0 -14.9 -13.6 -0.8 5.3
Signatur
23.11.2021
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2021
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex