Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Artinorway Dentalforum Lab As
Juridisk navn:  Artinorway Dentalforum Lab As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22199396
Postboks 6553 Rodeløkka Trondheimsveien 184 Fax: 22671180
0501 Oslo 570 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 955002377
Aksjekapital: 201.600 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 9/5/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.17%
Resultat  
  
-10%
Egenkapital  
  
67.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.607.000 31.302.000 31.000.000 31.679.000 32.536.000
Resultat: 5.636.000 6.262.000 4.559.000 6.085.000 5.963.000
Egenkapital: 2.066.000 1.232.000 871.000 1.440.000 1.231.000
Regnskap for  Artinorway Dentalforum Lab As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.607.000 31.302.000 31.000.000 31.679.000 32.536.000
Driftskostnader -27.036.000 -24.988.000 -26.439.000 -25.609.000 -26.540.000
Driftsresultat 5.571.000 6.315.000 4.560.000 6.070.000 5.996.000
Finansinntekter 69.000 8.000 3.000 8.000 18.000
Finanskostnader -4.000 -60.000 -4.000 7.000 -52.000
Finans 65.000 -52.000 -1.000 15.000 -34.000
Resultat før skatt 5.636.000 6.262.000 4.559.000 6.085.000 5.963.000
Skattekostnad -1.278.000 -1.452.000 -1.128.000 -1.576.000 -1.669.000
Årsresultat 4.358.000 4.810.000 3.432.000 4.509.000 4.295.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.869.000 425.000 1.167.000 1.065.000 920.000
Sum omløpsmidler 8.537.000 12.760.000 6.872.000 8.113.000 7.998.000
Sum eiendeler 10.406.000 13.185.000 8.039.000 9.178.000 8.918.000
Sum opptjent egenkapital 1.663.000 828.000 468.000 1.036.000 827.000
Sum egenkapital 2.066.000 1.232.000 871.000 1.440.000 1.231.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.340.000 11.953.000 7.168.000 7.738.000 7.687.000
Sum gjeld og egenkapital 10.407.000 13.185.000 8.040.000 9.178.000 8.918.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.607.000 31.302.000 31.000.000 31.679.000 32.536.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 32.607.000 31.302.000 31.000.000 31.679.000 32.536.000
Varekostnad -8.414.000 -10.255.000 -11.398.000 -10.413.000 -11.676.000
Lønninger -12.005.000 -10.375.000 -10.097.000 -9.817.000 -9.228.000
Avskrivning -227.000 -367.000 -412.000 -602.000 -584.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.390.000 -3.991.000 -4.532.000 -4.777.000 -5.052.000
Driftskostnader -27.036.000 -24.988.000 -26.439.000 -25.609.000 -26.540.000
Driftsresultat 5.571.000 6.315.000 4.560.000 6.070.000 5.996.000
Finansinntekter 69.000 8.000 3.000 8.000 18.000
Finanskostnader -4.000 -60.000 -4.000 7.000 -52.000
Finans 65.000 -52.000 -1.000 15.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.500.000 -4.450.000 -4.000.000 -4.300.000 -4.500.000
Årsresultat 4.358.000 4.810.000 3.432.000 4.509.000 4.295.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 407.000 425.000 467.000 665.000 920.000
Sum varige driftsmidler 407.000 425.000 467.000 665.000 920.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.462.000 0 700.000 400.000 0
Sum anleggsmidler 1.869.000 425.000 1.167.000 1.065.000 920.000
Varebeholdning 15.000 0 0 0 0
Kundefordringer 2.179.000 1.537.000 1.864.000 2.069.000 2.044.000
Andre fordringer 126.000 188.000 270.000 104.000 135.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.217.000 11.035.000 4.738.000 5.939.000 5.819.000
Sum omløpsmidler 8.537.000 12.760.000 6.872.000 8.113.000 7.998.000
Sum eiendeler 10.406.000 13.185.000 8.039.000 9.178.000 8.918.000
Sum opptjent egenkapital 1.663.000 828.000 468.000 1.036.000 827.000
Sum egenkapital 2.066.000 1.232.000 871.000 1.440.000 1.231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.419.000 4.724.000 1.074.000 515.000 421.000
Betalbar skatt 1.277.000 1.452.000 1.128.000 1.576.000 1.669.000
Skyldig offentlige avgifter 804.000 866.000 978.000 1.190.000 1.190.000
Utbytte -3.500.000 -4.450.000 -4.000.000 -4.300.000 -4.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.340.000 911.000 988.000 957.000 908.000
Sum kortsiktig gjeld 8.340.000 11.953.000 7.168.000 7.738.000 7.687.000
Sum gjeld og egenkapital 10.407.000 13.185.000 8.040.000 9.178.000 8.918.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 197.000 807.000 -296.000 375.000 311.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 1 1.1
Soliditet 19.9 9.3 10.8 15.7 13.8
Resultatgrad 17.1 20.2 14.7 19.2 18.4
Rentedekningsgrad 1392.8 105.3 1 -867.1 115.7
Gjeldsgrad 4 9.7 8.2 5.4 6.2
Total kapitalrentabilitet 54.2 4 56.8 66.2 67.4
Signatur
02.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex